Gyermekkor

Süllyedő, már-már víz alatti tájék,
zöld lobogású alkonyi falombok,
hol rigófüttyel labdázó fuvallat
borzolja kék tollait a homálynak,
legelésző bárányát a mezőnek
bárányfelhőként tükrözi az égbolt,
a tóba hajigált sárgás kövecskék
mulandó gyűrűt vetve mondanak halk
búcsút vízen kívüli életüknek,
púpos kis házak roskadnak a nyárban,
s a mozdulatlan árnyú pitvarokban,
mint kő Buddhák, öreg parasztok ülnek.
Ó, gyermekkor, te múlt s jelenvalóság,
gyökeredet hol tapogathatom ki?
A jelen a jövőbe mártja arcát,
a múlt szoba, de elveszett a kulcsa.
A gyermek érti a füvek beszédét,
az állatok siralmát, s faggatásra
a madarak nyelvén tud csak felelni.
A sókristályba zsúfolt végtelenség
törvényeit otromba műszerekkel
hiába fürkészném: ott más a légkör,
az angyalok s a rémek másneműek,
a jó s a rossz egymás karjába bújó
ikerpár, alvó s lélegzésre nyíló
szájukon még anyatej csöppje fénylik,
ott súlytalan a sziklatömb, s a pelyhek
mázsát nyomhatnak, a kacaj s a sírás
határa elmosódott, öntudatlan
az ébrenlét, és oly megfejthetetlen
az álom, mint a fecskék s gyíkok álma.
A folyó itt folyik még, de a hullám
nem ugyanaz már. E hajózhatatlan
víz titkait soha ki nem beszéli
az idegennek a bejárható part.
Nem mondja meg, melyik az a vidék, hol
iszapba fúl a boldog önfeledtség,
mely ős-ártatlan habját átitatja,
sem, hogy hol ér a kikötők övébe,
melyek először zúdítják a szennyet,
az állat- s embervért a szűz mederbe.
A kielégítetlen múltba-vágyó
be kell hogy érje unott önmagával,
s az elmúlás szörnyét kell hogy becsapja,
örökkön szaporítva mit sem érő
tarka álöltözeteit, vagy inkább,
áhítozva a nagy leszámolásra,
le kell hogy vesse maszkjait, ruháit,
miként végső fátylát a szív ledobja,
ha ráriad a szégyen reggelére.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]