Három őszi vers

 

1

Kábító eső hullong, szürke lőre.
Faaggastyánok zacskós, barna bőre
ráncosodik. A nap gyorsan tünő.
Vacog a szőrehullatott idő.
Egypár öngyilkos makk-kopáncs a fák
ágairól földre veti magát,
s helyeslőn bólogat tömött kötésű
buzogányfejével az őszi vérfű.
A felhők, mint óriáspók-sereglet,
hosszú, nyúlós szálakat eregetnek,
és hálójukban, mint kocsonya-lágy
függőágyban, hintázik a világ.
Nyálkájuk áthatol kabáton, ingen,
nyirkuk lomhán kering vérereimben,
s hajszálvékony csövecskék vezetik
föl az erjesztő nedvet agyamig.
Lábam gyökeret vert. Nem lepne meg,
ha látnám, hogy sarjadni kezdenek
ujjaim, s görcsös derekam körül
moha fonódik bársonyzöld övül.
Lót-fut le-föl, s eltéved az egyén
az ismeretek törmelékhegyén,
de a boldog fa, az ősibb tenyészet,
minden rostjában érzi az egészet.
Ha fa volnék, élhetnék szabadon,
nem kötne vágy, kényszer, társadalom,
s kristálytisztává szűrt, friss nedveket
habzsolnék véres állathús helyett.
Lenéznék bölcs, növényi türelemmel
az emberre, egykor magam is ember,
s gallyaim szánakozva simogatnák
a ballagó kirándulók kalapját.
 

2

Közelg az ősz. Könyörtelen szelek
hordják szét a város felett
a harsonák szavát.
Fejvesztett sokaság
rohan, egymást taposó emberek.
Lent a mezőn hátrál a vert sereg.
A sárga ködön át
halálra ítélt katonák,
az utóvéd lámpásai derengenek.
Eléri őket sorra
a hódító had és nyomban lekaszabolja.
Oly vérszagú az ősz, oly
fojtón gomolyog a lőpor
füstje! Létrán tolongva
másznak fel a bástyafokra
sisakos, alabárdos
árnyak. Pánikban a város!
Én földre rogyva didergek
egy ház sötét fala mellett.
A reggelt meg nem érem,
sebemből csorog a vérem.
Lantornás ablakokban
gyertyák rőt lángja lobban.
A süvöltő szeleknek
harsány csatakürtjei zengnek.
 

3

Az égi parton áll az ősz,
ködhálót vet ki ránk;
benne cikázó pikkelyek,
egy-két rőt fényszilánk.
Megfekszi mellem ez a köd,
s eltömi torkomat.
Az évek óta összegyűlt
szorongás fojtogat.
Lennék bár százszor oly okos,
fürgébb, mint a higany,
úgyis eltűnnék nyomtalan
az éj csapdáiban.
Megállnék, s érzem, futni kell.
Futnék, de nem merek.
Figyelnek szemhéj nélküli,
kerek polipszemek.
Elérnek s mélybe rántanak
szívós polipkarok…
A köd hálójában szivem
vonagló halfarok.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]