Szakításkor

Ez is megtörtént. Odavan
 
a legvégső remény.
Vádolhatok mást, mint magam,
 
hogy nem vagy már enyém?
Fülemben egyre ott zsibongott
kislányos éjszakai hangod.
 
Más hallja most, nem én.
Leküzdhető e gyötrelem?
 
S ha élni kényszerít
agyam, mért hívja szüntelen
 
foszló emlékeit,
melyek kecsesen kergetőznek,
és elszaladnak, mint az őzek,
 
ha vadász közelít?
Még elviselhetetlenül
 
gyötör, hogy más ölel,
de a seb tüze egyre hűl,
 
s végül heg födi el.
Bár vágyam makacsul marasztal,
minden elmúló pillanattal
 
kevésbé vagy közel.
Egyszer megállapítom azt,
 
eljött az alkalom,
hogy sutba vágjak bút, panaszt,
 
s nem érzem ajkamon
a lealázó, dőre szomjat,
mikor egy elromlott viszonynak
 
hulláját boncolom.
Töprenghetek majd józanul:
 
mily furcsa az, ha két
szerelmes védi oly vadul
 
tulajdon érdekét,
s teszik, mint megvadult motollák,
szinte üzemszerű pokollá
 
az egymás életét.
A férfit útjain tovább
 
kíséri ész, erő.
Gyámoltalanabb, ostobább,
 
ha megvénül, a nő.
És föltámad bennem a kétség,
hogy a barátság vagy a részvét
 
meg lesz-e menthető?
S ha végül szánalmam se véd,
 
lehetsz vén vagy beteg,
elzüllhetsz, koldulhatsz, feléd
 
pillantást sem vetek.
A szív bolond, az ész kegyetlen,
vadállat éhezik a testben…
 
Az ember szörnyeteg!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]