Hírek az éterben

Berlin szól: „Kiürítik Londont,
ép ház nincsen már benne egy sem!”
London szól: „Hetvenezer ember
volt az Arsenal-Grimsby meccsen!”
Hírek, miket a propaganda
bűzös vegykonyháin kifőznek,
rövidhullámok szárnyain
bújócskáznak és kergetőznek.
Herr Mayer pilsenit iszik.
John Bull pipára gyújt s pöfékel.
A levegőben pernye száll;
beszennyezve a tiszta éter.
Mister Brown tőzsdelapba bújt,
mert szerfölött kíváncsi arra,
az inváziós front milyen
hatással lesz az árfolyamra.
Reflektor villan, zúg a gép,
a városokra hull a bomba.
Szalmacséplés, üres beszéd
folyik bele a mikrofonba.
Borzong a hallgató, kifáradt
aggyal fülelve a neszekre;
az embertelen gép helyett
valami emberit szeretne,
emberi szót, nem híreket,
amelyek fürgén, mint az őzek,
futkosnak az ég mezején,
bújócskáznak és kergetőznek.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]