Analízis

Vakít a fény. Elbújnék szédelegve,
mint vézna gyertyaszentelői medve,
mély barlangjában a tudattalannak,
de érzi a vihar jöttét keletről
nyughatatlan parancsolóm, a szellem,
és arra kényszerít, hogy kedvem ellen
a kor kifordult gyomrában kutassak,
undorodva a rossz szagú belektől.
Természetellenessé így alázza
a kényes ízlést hentesmunka láza.
A kéjes borzadás a hamuszürke
agysejteken pókhálóként huzódik.
Töpreng, mereng a hullaboncoló, bús,
lankadt fejű költő-krizeológus;
tapasztalását jól-rosszul leszűrve,
gyanús vegyképletek közé gubózik.
Reggeltől estelig számolna egyre,
de beleszédül az egyenletekbe.
Gubancba fonva az okozat és ok;
szétpattan a lombik; hiába bízik.
Vérző arccal, sóváran néz a gyatra
műszerből illanó nemes anyagra;
helyén csupasz salak, s a maradékot
megőröli a pontos analízis.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]