Egy modern zsarnokhoz

A messzi harcmoraj,
a szén, vas és olaj,
az újság és a könyv
hatalmad hirdetik.
A föld mély gyomra döng,
ha mint hógörgeteg,
fenn eldübörgenek
a súlyos harckocsik.
Éjfélkor városok
fölött az ég lobog;
gyorsan futó, falánk
tűz terjed s szörnyű hő,
sárkánytaréj a láng,
rekedt vészkürt vonít,
megolvadt érc folyik,
átforrósul a kő.
Amíg száj szólni bír,
szélvészként száll a hír,
sötét lovon, az éj
hátán vágtat, s vadul
üvölt, mert a veszély
rabló ölyvként lebeg
a háztetők felett,
s lecsap váratlanul.
Ki fél, imába kap,
más gázmaszkot ragad,
sötét pincéken át
botolva lépeget.
Az asszonyok jaját
elnyelte már a csend,
s hallják berregni fent
az éji gépeket.
Népednek új utat
baljós horgod mutat.
Jog, emberszeretet,
mindezt fölfalta, jaj,
undok falansztered,
a szervezett pokol!
Az ember haldokol,
és bálvány lett a faj.
Álmodban őrzenek
hű testőrezredek.
Tőrével el nem ér
a bujdosó bitang.
Úgy rejt a sűrü éj,
mint lomha harci mű,
mint egy sötét szinű
és óriási tank.
Egy véres árnyalak
mégis meglátogat;
tőle fegyver se véd.
S megbénít az iszony,
mert érzed csontkezét,
s kibuggyanó bele
mint hóhér kötele
feszül meg torkodon.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]