Éjszaka

Felijed s menekülne az alvó,
keze kapkod: ó, hol a villany?
Rém jött a semmi kanyargó
ösvényén, most tovaillan.
Kívánja a csendet, a fényt, hogy agyát
újból tisztára söpörjék;
arcát legyezi, csitítja magát.
Bambán hunyorognak a körték.
Hideg fut a hátán, neszre figyel,
reccsenve ijeszti a bútor;
nem tudja, hogy így hány perc telik el,
fázós körmére huhúkol;
beteg szive gyorsan préseli szét
az erekbe elsiető vért,
acélkoszorú szorítja fejét,
ablakhoz fut levegőért.
A város a végtelen éjbe vesz el.
Lámpák pislognak a hídnál,
és fent a sötétkék ég sokezer
jégfényű csillaga vibrál.
E fényben a fák múlt századi nők,
leng fátyluk alatt laza kontyuk,
szél fújja, mely éjjel a házak előtt
szárnyas szellemfogaton fut.
Zümmög a homály, és mormol a kert.
Egyedül áll őrt a virrasztó
a többi fölött, akiket letepert
álmuk, mint barmot a lasszó.
Bűn és buja vágy fürkész, tapogat
titokban a béna mocsáron;
az undok, nyálkás állatokat
felszínre bocsátja az álom.
Háztömbök-e ott a sötét vonalak?
Mit rejthet az éj birodalma?
Hány csapda lapul takarója alatt:
börtön, kórház, gumicella,
hol lángol a szem, a száj vicsorog,
túlcsordul a kínok edénye,
s az ablakon át eszelős sikolyok
szilánkjai hullnak a mélybe!
A hold különös, vöröses ködön át
süt, mint a gyilkosok álma;
fázik s komoran burkolja magát
vulkánjai rőt hamujába;
alatta sötét szénrajz a vidék,
dúlt vázlat, ahol szomorú, nagy
tájrészletek egymás szürke szinét
nem tükrözik, árnyba borulnak.
Nagy, tintavizű folyó ez az éj,
utasát feledéssel itatja;
elzsongul a test, s nem érzi, ha mély
örvényeken át fut a sajka.
Megcsillan a víz, rémülten inal
el a hab, mit a hold bevilágít.
S ő látja az alvók ágyaival
vágtatni az ár paripáit.
Megfordul, visszafeküdne, s ahogy
ablakát csukni akarja,
hintázik a föld, lélegzete fogy,
feje szédül, zsibbad a karja.
Először a görcs a szivére rohan,
keze még odakap lehanyatlón,
azután torkáig ér a roham,
s holtan zuhan arcra a padlón.
A hajnal üvegfáján meginog
árnyéka a holt leveleknek;
távol zene szól, s hosszú futamok
ütemére a földre peregnek.
Alvó házakba bekúszna a fény,
próbálkozik újra meg újra
a tetőkön, mint dobozok fedelén
motoz a kutató vakok ujja.
Kék füst gomolyog s lebeg át a szobán.
A tetemre világit az új nap;
hálóingéből sárga, sovány
lábszárai messze kinyúlnak.
A csendben az óra ketyegni se mer;
széthullik az éj dideregve,
foszlányaiból felszáll sokezer
szomorú, halaványlila lepke.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]