Emlékek fényénél

 

1

Suhantunk, szerpentineken
száguldottunk a völgybe le;
izgága szél támadt nekem,
hol hajamba kapott bele,
hol tépázta a lombokat,
hol színleg elült a mihaszna,
s lett csak annál bolondosabb:
kalapokat vitt a magasba.
Úgy éreztük, hogy zuhanunk,
részegek voltunk mindahányan;
tömény szesztől tompult agyunk
a kipufogó-gáz szagában
a halál szagát szimatolta.
Így borítja a sír sötétjét
a zuhanó öngyilkosokra
hullásuk közben már a mélység.
Nem hittem, hogy sír, gyászlepel
vagy más hasonló várna engem,
csak hogy valami kelepel
vagy kerepel inkább fejemben.
Kocsink egy falun át rohant,
láttuk tükrét egy messzi tónak,
egy hangszóróból férfihang
üvöltött: diktátori szózat.
Ámulva láttam, hogy a fény,
mint nagy szökőkút, fölbuzog,
tört sugarak szálltak felém,
majd rózsaszínű rombuszok
s villogó zöld háromszögek
viaskodtak szemem ködével,
dobhártyámmal dal és szöveg,
minőt józan fül el se képzel.
Aztán kitisztult a világ.
Most hagytunk el egy templomot,
honnan porlepte úton át
izzadó násznép távozott.
A nap, ez a tüzes legény,
útján megállt, hogy a menyasszony
fátylán s a vőfélyek kemény
kürtőkalapján láng fakadjon.
Majd állomás mellett haladt
utunk, lassabban egy kicsit;
mozdony loholt, és künn a vak-
vágányokon teherkocsik
álltak; sárgán virult a gyom
a sínek között, és a talpfák
kopott sávját már semmi nyom
nem jelezte, füvek takarták.
Folyó tűnt elő, strandhomok;
kéjes tartásban heverésztek
a vidéki stranddémonok;
kihívóak voltak s merészek:
szájukon rúzs; sajnos, e lányok
arcán a lecsorgó verejték-
sávokban, mint az indiánok
harci színei, folyt a festék.
S a város túlsó oldalán
értünk ki. Nyílegyenes út
állott előttünk, mely talán,
úgy tetszett, a semmibe fut.
Az erdők csodabalzsamot
leheltek ránk, tüdőnk kitágult.
Mért lesz az élőből halott?
Piros jelenből halovány múlt?
 

2

Emlékeim még ragyogóak,
de hátterük sötét falak.
Ők is fakulnak, ellobognak,
s engem is elfogyasztanak.
Ami értékes, mindenáron
menekül, végső útra indul,
s bár görcsösen markomba zárom,
lassan kicsúszik ujjaimból.
Látom, most még fiatalon,
az aggastyánt, kivé leszek.
Elég! Látni sem akarom
e vánszorgó kísértetet!
Asztalkendőt kötnek elém
holmi szegényes menhelyen.
Tengődöm mások kenyerén;
gyilkos vigyázza éjjelem.
Látom, ahogy a mélybe buknak
vidám percek ezüst halakként,
rejteket találva maguknak,
és sápadni látom a napfényt.
Sömör s fekély üt ki a testen,
mit egykor tenger habja csókolt,
s világom szűk lesz és kietlen,
mint külvárosi kis szatócsbolt.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]