Változás

Kitartón rombol az idő,
s torzítja, ami megmaradt;
már képed is megváltozott
az évek mázsái alatt;
a múltnak görbetükre ma
groteszkül villantja elém,
s gúnyolja benne egykori
arcod a furcsa, ferde lény.
S hallom, míg rút, rekedt zsivaj
tolul felém a légen át,
összhangzat nélkül játszani
az emlékek zenekarát.
Fültépően üvölt a kürt,
hegedűk gikszere riaszt.
Pezsgősüvegben trágyalé;
a bánat kotyvasztotta azt.
Kutatok, nézem, hol maradt
a régiből csak egy atom;
járom az ismerős utat,
a lágy szelet szagolgatom.
Más mozdulattal int a táj:
tartózkodó, mint hölgy, akit
társaságom nem érdekel,
s kalandba nem bocsátkozik.
Előttem egy szép, karcsú fa,
ága jó lenne botnak, és
csak állok, mint ki megmeredt,
s kezemben is így áll a kés,
tanácstalanul, mint sebész
a fölnyitott hasú beteg
előtt, kinek kórképe új,
s tünetei idegenek.
Valaki észrevétlenül
működött, fosztva, rontva itt;
lelopták megtorlatlanul
az ég s a bokrok színeit.
Futnék a rendőrségre, hogy
ami menthető, mentsem én,
s az ismeretlen tettesek
kártevését jelenteném.
Így forr s apad az áradás,
egyre mélyebbre szállva le,
s már nemsokára a mohón
habzsoló földbe fúl bele.
Keringek még hullámain,
mint örvényben forgó levél,
vakon várva a változást,
amely megvált és kicserél.
Régen megrémített a sors,
de most úgy imbolyog felém,
mint félkótya, szakadt ruhás,
falubolond parasztlegény.
Kalapján, melyet ittasan
tompult fejével hátravet,
viaszrózsa és vadvirág,
de kórók is és gyomfüvek.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]