Mint a karnagy

Mint a karnagy, ki hirtelen
megőrült, és össze-vissza
csapkod pálcájával – a riadt
zenészek pár másodpercig
még követni igyekeznek,
nem tudva, mi történt,
s a következő pillanatban
már elhallgatnak –,
úgy kapkodtam én is,
és magam ijedtem meg legjobban
a diszharmóniától.
A megzavart hangok
szétrebbentek az űrben,
s úgy éreztem,
hogy felforrnak testem nedvei,
és sejtjeim megtagadják
összetartozásuk törvényeit.
Úgy tetszett pillanatokig,
mintha nem volna súly,
földvonzás, csontrendszer, vérkeringés,
és mintha lehetne azonnal
szétrobbanni apró darabokra.
De nagyobb parancsnak kellett engedelmeskedni,
és most csend van.
Négy fehér fal bámul körül,
s minden hang
szűrőkön át jut el hozzám.
Az éjszaka fekete lepedő,
melyen csak a megzavart képzelet
mozgóképei futnak át.
A hős is
már inkább komikus, mint tragikus
helyzetekben mozog,
s a szív és agy, lassan megnyugodva,
csöndesebb lesz.
De nem hangzik fel újra a harmonikus
és tömör zene,
mely mint az áradás
töltötte be a termeket.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]