Viaszangyalok

Ónos kedvvel, sápadt-fakóan
és fáradtan babrálgatok
a beteg anyagban, és a kezem
szegény, kicsi, halva született
viaszangyalok
tetemeit formálja ki.
És közben csöndesen dúdolgatok.
Ó, szürke, együgyű dalok
s ti, kicsi viaszangyalok,
kiket a sors ölembe dobott,
ti vagytok már az egyetlen valami
az életemben!
Így pusztulok lassan… Mióta?
És meddig? Mi marad belőlem?
Ó, kedvem halott virágai,
szegény kicsi viaszangyalok,
imádkozzatok értem!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]