A tengerész

A szürke tengeren
száll egy kicsiny hajó,
mögötte illanó
barázda-végtelen
foszlik szét hirtelen,
s a messzeségbe néz
a tengerész.
Körülborítja köd
s a whisky illata.
Dúdolgat ő maga,
pipázgat, vízbe köp,
dohányfüsttől köhög,
s mindig előrenéz
a tengerész.
Vajon ki tudja, hány
mérföldre még a part,
hová hajója tart,
s a bennszülött leány,
kit háncskötény takart,
s még mennyi ködbe néz
a tengerész?
A szürke ég fakó
ködtengerén halad,
s tőle el nem marad
egy alig látható
ellenlábas hajó
s egy másik tengerész,
ki szembenéz.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]