Magyar költő a XVI. században

Hajnalban az mezők fűve harmatozik.
Nap kél. Nehéz fejem kókad, darvadozik.
Harsány hangú madár vígan kiáltozik,
s bajom vigasságra ettől sem változik.
Sem penig, ha est jő, világ borultában,
mikor álmatlanul az Duna martjában,
távoli pitymallatt sanyarú vártában
ülök az éjtszaka csillagos sátrában.
Mandorlába foglalt szentkép volt a képed,
de téjszín kezeddel durván összetépted.
Másra borul selyme hajad függönyének.
Én fene mándrucnak fogait kiállom.
Csatákban véremnek hulltát nem sajnálom,
s gyönge lány okozza keserves halálom.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]