Somfi úr és a fák

„That is not what I meant at all.

That is not it, at all.”

(T. S. Eliot)

 
Mindezt Schneider úr, ő sem így akarta,
míg Somfi elvtárssá öregedett.
Sőt precizírozzuk: nem így kívánta
s ha ő intézkedik…
sok pontban ma sem így
volna, ami ugyebár van, amíg
lerakja passziánszát az avarra
az üdülő előtt a nyárfa
és – „Vacsorához: első emelet!”
lám újra este lett.
Szemügyre vévén éteszközeit
s hogy most is az ő széke áll-e itt,
húzván az abroszt is simára,
ameddig itt tett-köre ér:
ifj. dr. Schneider Elemér,
miközben étkezik,
azonközben sem éppen így kívánta,
sőt – fehérről fehért asszociálva –
rendezvén lepedőjét is simára,
azonközben is, hogy szeretkezik,
azonközben sem precízen így
akarta, azazhogy kívánta
dehát, azaz tehát
azaz épp e deháton és teháton át
emelkedik,
lépi egy lelki lépcsőzet fokát,
nicsak: pulpitusig! – amíg
odakünn ismét lebocsát,
lebocsát a
tűnődő nyárfa
egy lapot az öröklét passziánszba.
Miután elköltötte így a vacsorát,
sőt ajkát is lenyalta,
lelkét és gyomrát egyként rendbe rakva:
fölmentve legalább magát,
mert hisz pontosan mégsem így akarta,
s végül szomszédjaitól is elköszönt
megadván kinek-kinek mi övé,
végleg ártatlanul
Schneider úr így vonul
egy újabb világesemény felé
mi bünösök
s a fehér abroszok között,
mig ottkünn elkomorulnak a fák,
s bár némelyik
kapkodva vakon passzianszozik tovább,
mások hajukat tépdesik:
futkos – „mert ősz lett!” – le-föl a család,
kezdi a ránk-nem-tartozó világ
fulladás-lilán a mennydörgő patáliát.
 

Kortárs, 1965. 9. sz.

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]