Mese a diákká vált szamárról

Hol volt, hol nem, senki más,
ezúttal is egy juhász.
Minden kincse-vagyona
szorgos dolgos asszonya,
esze-fürge kis fia,
meg egy szürke csacsija.
 
Éldegéltek együtt négyen,
hol szerényen, hol szegényen,
eladdig, míg a fiát,
azt a jófejűt nagyon,
egy napon
el nem csalta a világ:
diák lett, híres diák.
Hosszú esztendőkön át
híre járt haza csupán:
vág neki a tudomány:
ritka szerencsét csinált!
 
Ám az anyja, ám az apja
épp azért már – elsiratja:
„Sose látjuk többet őt!”
Volt okuk búsulni más is,
oda lett a hű szamár is. –
Nyomva szinte a tetőt,
tenger gond szakadt a házra,
szomorúság a juhászra.
 
Amikor
egy reggel a ház előtt
ki száll ki egy kocsiból
s nyit kaput?
A fiuk?
– Apja nézd csak, hogy ki fut
ott… itt… az udvar gyepén!
– Hagyd, hisz ez meglett legény!
– Jaj, ha ő lépne a házba…
– Ugyan!… – Apja, apja hátha…
S öleli
szülei
vén vállát máris vigan
a „Lelkem!”, a „Fiam!”
 
Volt öröm! S volt búsulás.
Elsorolta a juhász
bőven hosszan, hogy mi – nincsen.
Látogatja bíz az isten
élő átka: az adó
beszedője, a bíró.
 
– Az a régi, a gügye?
Az ijedős, babonás?
– Este-nappal, ha ügye,
hátunkból szíjat hasít
– szólt sóhajtva a juhász –
az vitte el a csacsit!
Hagyta volna pedig őt meg,
volna mivel elszegődjek,
volna keresnem mivel!
De még az is neki kell!
– Ő használja? „Éjszakára
haza kötélen cibálja,
verését nem hagyja abba,
csak a néhány pillanatra,
míg a harangkondulásra
– neki már ez a szokása –
elvégzi, mit mindig óta
elvégez, ha nyugovóra
végleg bevonul a házba.”
 
Gondolkozik a fiú,
egy csöppet se szomorú,
sőt vidám:
– Meglesz a csacsi, apám!
– Hagyd a tréfát… rossz a tréfa!
– Visszavesszük! – Mikor? – Még ma!
Nem kívánok egyebet,
csak mikor majd a szamár
bitorlója itt megáll,
kend a kantár-kötelet
csacsi-nyakból kivegye
s az én nyakamba tegye,
őt pedig,
a csacsit
vezesse szépen haza,
mihelyt hallja, hogy: i-a!
– És te? S véled? S azután?
– Az azutánt bízza rám!
 
Gingalang,
szól a méla estharang.
Jő a biró s ahogy hallja,
– miként rászoktatta anyja –
áll egy percet s indul újra
megújulva,
hátra se tekintve, mi
feszíti
tovább is a kötelet.
A csacsi! Más mi lehet?
Éppen attól közönyös,
hogy az egyre csökönyös;
nincs hiba,
hisz még ordit is: i-a!
 
Nincs hiba egész az ólig;
csacsit szépen beköti,
kéve kórót lök neki,
azaz lökne, mert csukódik
lába össze, ahogy szemmel
látja: mi ez? Állat? Ember?
Kötőfék még a fejében,
ámde éppen
embermódra lábra áll:
akármi, de nem szamár!
– Ördög, vagy akármi vagy,
add vissza a csacsimat! –
bőg a biró. – Ó, jaj, ó, jaj!
Hova tetted, szólj te tolvaj!
 
Szólal végül a „csacsi”,
hangját alig hallani:
– Lettem volna bárha tolvaj,
nem ért volna érte oly baj,
mint mi ért
pokoli bűneimért.
Gyilkos voltam! Ezért kellett,
hogy szamárként vezekeljek…
– Mit míveltél, szerencsétlen?
– Az ártatlant nem kíméltem,
mikor az adót kimértem:
bíró voltam
Somogyszobban;
örülök, hogy épp ma, nálad
mult le rólam a varázslat,
hogy éppen egy pályatársnak
köszönöm,
hogy megint
emberbőrbe költözöm!
– És az… árad?
A százhuszonöt forint?!
Amig azt le nem szolgáltad
bárki légy, ember vagy állat,
én ugyan el nem bocsátlak!
 
Szeliden
felel amaz, emigyen:
– Kérlek szépen,
hagyd békében,
ne költsd fel bennem, akit most
épp lefestettem, a gyilkost:
mert ha fölkel, baj lehet!
S íme vet
nyomban olyan vérivó,
állati tekintetet
a diák, hogy a bíró
a beléig megremeg,
s már többet is híve-értve,
mire a volt-csacsi kérte,
elhátrál a küszöbig,
abba sarkkal ütközik
és az ólbul
– puff neki –
úgy kifordul,
hogy most ő megy, mint csacsi,
négykézlábon
át a sáron
ázva-fázva
be a házba,
be az ágyba
s asszonya kérdő szavára:
„Ki tett csúffá?” – rejtve még a
fejét is, akár a béka,
annyit mond csak: egy kolléga.
 
S másnap örül, amikor
kimegy és – üres az ól.
 
A juhász
pedig – búcsúzkodva – másnap
ennyit mond csak a fiának:
– Csak csudás
istenáldás a tudás!
És felel a fiú rája:
– Attól függ, ki mire szánja!
 
Él megint hát – semmi baj –
a juhász a csacsival.
Megy vele erre, megy arra,
egy szép nap épp a piacra,
s megáll benne az ütő
és igyekszik szökni félre,
mert ki jő
szembe véle?
A bíró, az a híres.
S éppen állatot keres!
Újat a régi helyébe.
Jő és jő és nézi, nézi
azt a nem is olyan régi
szamarat,
és haraggal kifakad:
– Nem csapsz be többet, zsivány,
bámulsz bárhogy is reám!
Mit tettél, hogy itt vagy újra
négylábúvá táltosulva?
Visszaestél, mi? Nahát
tűrd a penitenciát!
Dehogy veszlek meg, hogy ismét
rámháruljon a fizetség!
Elég, hogy egyszer felültem!
Lett eszem, haramia!
 
És felelt megkönnyebbülten
a csacsi: i-a! i-a!
 

Ifjúsági Könyvkiadó, 1954

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]