Mese az állatok nyelvén tudó juhászról

Volt az óperenciás
tengeren túl egy juhász.
Nyáj-terelve, legeltetve
ért egyszer egy rengetegbe.
Rengetegnek közepén
izzó tűz, halom faszén;
a tűzben meg síró-rívó,
haláltáncát járó kígyó:
pörkölte már a parázs.
Megsajnálta a juhász.
Kampós botját betartotta,
a kis kígyót kirántotta,
s esett majdnem ő hanyatt,
hallván ilyen szavakat:
– Köszönöm, mit értem tettél,
megkapod, mit érdemeltél,
kérsz, mit kérsz, egy a hitem,
azonnal teljesítem!
 
Mit kérhet, ki hetek hosszat
beszéddel se szórakozhat,
mert alig lát
mást, mint birkát?
Nem sokáig tétováz,
azt feleli a juhász:
– Egyet kérnék, ha megadnád,
értsem az állatok hangját;
együtt élünk,
soha egy szót nem cserélünk!
– Meglesz! – volt a felelet –
de egy föltétel alatt,
soha ki nem fecseged,
amíg élsz, titok marad,
mert ha szólsz –
szörnyet halsz, úgy lakolsz!
 
– Dehogy szólok – kezdte éppen
a juhász,
mikor egy fa tetejében
szarka-csörgés, csárogás
hangzott máris, ilyenképpen:
„No, ennek a fának odvát
fiaink már telehordták;
csak az arany van öt mázsa;
hordják mától fogva másba!” –
párjának mondta egy tarka
farkú öreg apa-szarka.
 
Néz föl a juhász a fára,
le azután az odvára.
– Kaparj alá! Ássad, vágjad! –
szól oda két kutyájának.
– Kaparjon a fene néked,
ma sem osztottál ebédet –
szólt az egyik; de a másik,
a puli kapart rogyásig,
ásott amíg, csakugyan,
mi gurult ki? egy arany!
 
Odasóz a juhász egyet
annak a mihaszna ebnek,
s becézné a másikat
s – uccu! – az is elszalad:
nem tudta, hogy különb, mint más,
ért a szóból már a birkás!
 
Ugrik – uccu – észbekapva,
fut haza ő is, a gazda;
forog otthon, lélekvesztve:
– Hol a balta? Hol a fejsze?
Hamar, apám, kell segítség,
megleltem a szarkák kincsét!
 
Meg is lelte, hazavitte;
senkinek nem említette;
használgatta okkal-móddal,
csínján bánt a nagy vagyonnal:
tudott titkot a juhász.
 
Nem is kérdte senki más,
csak éppen a felesége.
Csak annak nem fért eszébe.
„Hol szerezted?” Hol szerezte,
ezzel gyötri minden este,
ezzel gyötri hajnalig.
– Te, megöltél valakit?!
Mit tettél, jaj, kárhozott,
hogy nekem se mondhatod?
– Ugyan! Hagyd már! Semmi
vétket!
– Hát akkor mért nem beszéled?
Mi lelt? Megjössz, ülsz, merengsz,
egyszerre csak fölnevetsz.
 
Volt min! Jön be a kis macska:
– Hol a bögréből a tej?
– Tán a gazdáné kinyalta
– szólt anyja –, fordulna fel!
Zeng a falban a tücsök:
– Hej, de jó ház, hej, be szép ház,
hétszámra nincs takarítás,
holnap ide nősülök!
A hízó meg, dúlva-fúlva:
– Mi ez, soványító kúra?!
– Mit nevetsz megint, te! – engem?
– így az asszony – szólj, de menten!
– Nem lehet! Olyan titok,
ha kimondom – kimúlok.
– Attól, hogy őszinte vagy?
– Igy szólt a parancsolat.
– Szép parancs volt – ellenem!
– Nem bánnád, ha… – „Nem hiszem!
– Jó; ha te nem, én se bánom!
Gyujtass gyertyát, hívj papot,
elmondom a – hideg-ágyon:
lelked rajt, ha meghalok.
 
– Meghalsz, meghalsz – miért halnál?
De a juhász ágyban volt már,
feszületen a keze,
szeme meg könnyel tele,
a küszöbnél rongyain
fekvő, hűséges pulin,
mert hogy az is könnyezett.
– Messetek
karéjt néki, vastagon,
ez a végső óhajom –
szólt sóhajtva a juhász.
Úgy megillette a gyász.
Csukta is be a szemét.
 
Ám a puli, a derék,
téve két lábát keresztbe
s arra bús fejét eresztve,
köszönni is néma, béna,
rá se nézett a karéjra
eladdig, amíg magas
főtartással a kakas,
hogy csak úgy pirult taréja,
meg nem indult a karéjra,
s odaérve
bele nem csíp a kenyérbe;
vitte volna máris onnan,
ha a puli rá nem morran:
– Tudnál enni, te hálátlan,
mikor gazdánk halálán van?
– Elég szamár, ha azon van –
felelt a kakas. Azonban
kinyitotta a szemét
a juhász. Jött még egyéb:
– És azok is elég marhák,
kik az ilyet megsiratják –
mond a kakas – lám la nékem
van hetvenhat feleségem,
s rendben minden! Ő meg eggyel
nem boldogul? Csak rongyember!
 
A juhász nem várt egyebet,
letette a feszületet;
elég volt neki a lecke,
az asszonyt jól – megnevelte.
Hogy hogyan?
Arról már a mese hallgat.
De ma is még boldogan
élnek, hogyha meg nem haltak.
 

Ifjúsági Könyvkiadó, 1954

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]