Mi történne

Mi történne, ha a fejembe
öntenék egyszerre amit
te tudsz, mindent! Az úti élményt,
a görög, spanyol szavaid
és szerelmi kalandjaid!
Micsoda szép robbanás volna,
micsoda tűzvész homlokomba!
De másképp tennék valamit
 
attól fogva?
Oh mennyi tudás, mennyi érték
hull naponta a temetők
trágyadombjára! Mennyi hő hevet
döntenek ki az agyvelők
csészéi az ostoba föld
híg sarába évezrek óta!
átkozódtam kamaszkoromba:
ha az jutna a birtokomba!
De más lennék, mint azelőtt
 
attól fogva?
Meghalt Shakespeare, Arany, Petőfi
s megmaradt kincsükből elég.
Oh tettél valamit is másképp
rossz örökös, emberiség,
azzal, mi azóta tiéd?
Milyen irígység parancsolja
hogy kiki sorsa külön foglya,
és ha a lázadás is dolga,
csak megátkozza végzetét
 
attól fogva?
 

Válasz, 1947. febr. 2. sz.

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]