Válasz egy kérdő levélre

Nem szólhat az,
ki nagyon is sokat
tudna már szólni –
Omló világot hallhat válaszolni.
Sok nagyon is,
amit szemem, amit
szivem lát s látott –
Megdermedsz testvér, hogyha fölkiáltok.
 

Magyar Csillag, 1943

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]