Vonatból

Szeszgyár áll a nagymajtényi síkon,
barna füstje messze ellobog.
Már kepében a búza; a szittyón
gólya, bíbic szárazon topog.
Disznófalka jár a sárga réten.
Száz meg száz apró rög feketül.
És a sok rög, mit nyomuknak néztem,
károgatva, ríva felrepül.
Varjúsereg száll el- s szétbomolva
a síkság, a láthatár felett:
pernye borul a tág napkorongra,
tépett zászló veri az eget.
Hej Rákóczi, Bercsényi!… Megzökken,
fut a vonat, porfelhőt kavar.
Fut – mintha csak azóta szünetlen –
pirul, iszkol bennem a magyar.
 

Magyar Csillag, 1943

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]