Napló

1934 Karácsony

 
Mi lesz velem… Mindenki vallomást,
önéletrajzot, naplót ír köröttem.
Reszeli szobrát ellenség, barát
az öröklétre… Én meg csak tünődtem.
Verset irtam, jót, rosszat egyaránt.
Nem is gondolva, hogy a nőnemű
Jövő fülének is több élvet ád:
kedvesebb lesz a pletyka, mint a mű.
Éj van; az éjben fényes ablakok…
Te tudod azt, te mindenható isten,
megannyi lángelme forr, izzad ott:
valakit végre jól befeketitsen.
Mint fövény s füszál olyan számosak
Uram, kik engem is figyeltek itten…
Oh nyujtsd pallosodot, a lángosat,
hogy ellenimet én is kikészitsem.
Mert fenyegetnek… Nyolc kötet után
közelg a naphoz, jaj közelg a K….
mikor utólért a Dome terraszán…
Mi lesz velem, ha csupán őt olvassák?
Tüzelem máris néma müveim,
mert kivüle még nyolc-tiz hatalmasság,
mint golyóhalmon, ül emlékein,
s vezeti földön, föld alatt a harcát.
Így készült mindig a jövő, tudom.
De csábit, vonz engem is az öröklét!
Kajla fülem legyen, gacsom, pupom,
ha kitapsol az utókor-közönség?
Hol minden szót tőr s csapda vár, már szótlan
a társaságban magam meghuzom –
majd otthon! Otthon elkiáltja tollam,
pályám mi bölcsen és bátran futom!
S mi hős valék… Mert először is ezt
hagyom e korból örökségbe hátra.
Egy hős alakzat, kit mi sem ijeszt,
parasztok, prolik dali ideálja,
s a hölgyeké is… Hány sugá: szeretsz?
(Nevük fölirvák) Szóval egy vezéri,
nagy jellem, rólam bármit is jegyez
N....., I........s – last, not least: Hetényi!
Mi fájdalom, hogy egyedül valék!
Pusztába hulltak szavaim rekedten.
Mint vásáron az igali fazék,
hasonlót hozzám hasztalan kerestem.
Így éltem én, így próbált az idő –
Van, mondták, még pár költő… lent megettem,
nagy messze… egy-két kisérletező –
izé… mizé… a nevük elfeledtem.
Mert e sárföldről fel csak úgy repül:
az igazi költő – látom, valahára:
ha törik-szakad folyton istenül:
magába fúj szuszt és nem a dudába.
Hát szállni fogok, szállni! Oh lapok,
miket tollam már eddig beirkála,
élményeimmel, mint a csillagok,
ragyogtok a nagy magyar éjszakába.
Példát és utat kell mutatnotok
itt a magasban hol örökre égtek,
hogy azt ki benne otthonin forog:
hová nem ragadja föl a költészet!
Hogy az öröklét hüs legében itt,
a lant bajnoka annyit emelődhet,
ahány kartársat buzgón kiszorit –
jogán a gonddal ápolt őrületnek.
Teremteni! – ah érzem már a kéjt,
egy világot tartani a kezemben!
Nem költött hőst, de eleven személyt
gyúrni, fúrni és ütni szét kegyetlen,
hogy ha meguntam, vagy ha ő megunt:
ez az isteni s nagy a müvészetben –
Már értem én is. Nyilik már az út.
Az első részét máris befejeztem.
De jön a többi! Jön! Jön! Mint falun
a cirkusz híre az állatsereggel.
Bujnak kebelem ketrece alul
uj verssorok vérben forgó rimekkel.
– Hust-vért akarunk! sziszegik vadul.
– Naplót! Gyerünk már! Kezdj belé legottan!
– Rögtön elkezdem – mondom vigaszul –,
mihelyt a mondandóimból kifogytam.
 

Nyugat, 1935

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]