Nem olyan sűrűn…

Nem oly sűrűn, de ládd, tisztábban
futnak már, futnak a szavak.
Nem tülekednek, nem civódnak,
szép sorban ringanak.
Kutattak egykor; vad zavarral
ásták, vájták az aranyat;
boldogok már, ha útjuk ágyát,
nem kavarják fel a sarat.
Átláthatsz azon, amit mondok.
A tündöklő áram alatt
homok és kavics, hogy ha csillog
a víz csillog csak, a patak.
Kavics és homok, sár, törött gally,
ez ékesíti utamat,
mert nem a vak föld, fényt reám már
ő szór: az ég, a nap.
 

Nyugat, 1934

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]