Óda egy nagy afgán költőhöz

Ó, mint köszönjem a kegyet, Dicső!
Ajkadra vettél engem, a parányt!
A nagy s hatalmas egy bolhán mereng
(mert így szólítál –) s dalt kezd róla! oh
hogyan dagasszam méltón keblemet
s hova ugorjak most a büszkeségtől!
Nézd, zavar és gőg pírja váltja egymást
orcáimon – oh hadd vessem magam
elébed Láng és Lobogó s Torony!
s szűzek ábrándja: égi Gyertyaszál!
Térden s lapítva hátsó tagom is
s nyakam tekerve csak feléd a porból:
szabadna szólnom egyet (oh csak ezt még),
viszonzásul s a hálától dadogva?
Váltsad be amit igértél! mire
kis pisszenésem ingerelt s ijesztő
magosságodból vesd el lantodat!
teljes erővel! Úgy! Jó messze szálljon!
hogy végcsörömpölésének zaja
se sértse érdemtelen bús fülünket.
 

Nyugat, 1933

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]