A Tiszánál

 

1

Czibakháza alatt ma este
Láttam először életembe
a Tiszát, némán folyt a gát
Közt, mint Petőfi versin át.
Pap Károllyal jöttünk, vitázva,
Hogy fölértünk a kopár gátra
Elnémultunk, a vén folyó
Elnyelte, mint nyugodt bíró
Gondolatunkat és forgatván
Vitte kuncogó, rángó hátán
Mosolyt villantva – mint a hab
Fordul s tünik a gondolat!
Néztem a folyót némán s mintha
Ezer gondja rajtam át folyna,
Értettem titkos szemvetését,
Nyugalmát s őrült gáttörését.
A tulsó parton egy paraszt
Kapált – én tudtam, ugyanaz,
Akit Petőfi látott hajdan
Izzadni gondban, kínban, bajban.
Hunyt a nap. Az ég peremén
Uszott egy véres költemény
És lent a folyó haladt vér és
Tűz közt, mint fájó szülő-vérzés.
 

2

Lobogó sikság és köröskörül
A végtelen ég, mint födő,
Alatta tompán fortyog a heves
Délben a táj és tajtékozva fő.
Hajlonganak a zöld nyárfák a szélben,
Gyökerük tépi a talajt,
Mintha mennének… minden lépéssel
Szivemig rántok egy-egy néma jajt.
Az én földem ez is, örök magány
Susog a lombokból felém.
Az én népem ez is… tört szemek
S rángó dühök a szájak szegletén.
Nem jutott nékünk ebből a földből
És nem fog jutni egy falat.
Lépek s kiáltok. S zajongok, amig
Egy röggel be nem tömik szájamat.
 

Új Magyar Föld, 1929

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]