Hivatlan vendég

Hallgattam a messzi búgást és megálltam… reggel félve léptem bús városotokba!
futó zápor mosta előttem az uccát – mögöttem szivárvány,
alattam a kék ég ragyogott a nedves köveken s úsztatta felhőit elébem –
szédülten lépdeltem hű fellegeimen s Dávidként már lantot kivántam, hurokat…
De friss gondolataim, mik otthon mint fürge hempergő kiskutyák
szaladtak szaglászva előttem, füleltek, s visszakanyarodva
rám-rámcsahintottak, hogy nevetnem kellett –
ijedten s szűkölve bujtak itt lábamhoz.
Megálltam és vártam… fejem fölemelve vártam, hogy egy percre visszahuzódik majd
e zaj mint az apály… s utat nyit… egy percre meglazul e forgó
fájdalom és én vig kiséretemmel mint büszke követség előre léphetek
s tiszta hangomon mint iskolás elmondom: ki küldött e karddal…
Szivem elfogult volt s ölelésre vágyó mint az utazóé
midőn a hajó már a part felé farol, s gépei dohogó
lármája elnémul… és fut hangtalanul ezer szívdobogás
habjain, kipirult várakozók felé és ütődve megáll –
Igy úsztam felétek állván tanácstalan’ felhőim tetején
kutyáimmal és madaraim forgó glóriájával… és néztem fátylas szemmel –
– Akit senki se várt, fogadjátok jól őt, a meghatott utast!
Hágjatok lábára, nyüzsgő gyermekek! Menj véletlen neki’, szemérmes hajadon!
Ó és te, jó öreg! aki befogadtad, ki bölcs pillantással békítgeted arca durva torzulását
Szemed bizsergető melegével aki letörlöd homloka nem egy borulását
vendégeljed csak őt! tolj pohárt elébe – lám már felejtgeti
próbálgatásait – s kellő biztatgatás s kellő kortyok után
torkát köszörüli… – Hallga, tétovázva
felsuhan egy ének egy holdfényes uton
ballagó juhászról, ki megáll s égre néz…
és fiára gondol… száll a dal, kilebben
a nyitott ablakon és hirdeti házad jóhírét az éjben!…
 

Nyugat, 1929

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]