Értünk elhulló proletár halottak

A forradalmak munkás-áldozatainak emlékére

 
Ősz volt már akkor,
vagy csak sziveinkből hullatta levelét a megpörkölt remény
mikor elvesztett ütközetek után
ő meghalt.
Csöppenként hulltak szájából a napok,
pirosan amiket élhetett volna még,
És milliárdok micsoda folyama tört meg benne!
Ismerted őt te is, bár arcát elkeverte
akkor már hajnalok ködje, a füst, a zaj, a nyomor.
A korom alagútjaiból jött, gyárkapuk alól,
s mikor már épp kiért volna a fényre
szájában csattant egy acéldarab.
Két alvadt szeme két fölnemváltott pénzdarab
csodálkozva látott a napon át.
Por szállt fölöttünk, rossz jóslat, mint egy átok,
füst szállt mögöttünk, két gépfegyver a dombról,
de ő megfagyva hevert már csak az árok
karjaiban, mint egy álomban.
Évek úsztak el azóta így az álomban!
sodródtunk tovább
vonatok, menhelyek, éjek sodrain át
s talán ép az ő asszonyát
vetted s vesztetted el.
Savós lett a vér.
Ó emlékezzetek,
halott szájából megrágatlan hullt ki a kenyér!
Mindnyájunk testvére volt,
mindnyájunk sorsának hordozója,
ki helyettünk akkor arcraborult.
Megállt, hátra fordult, hirtelen leült, meghalt:
bevárta az utána jövőket
ó egyre hulló proletár halottak
ó értünk előre lefizetett váltság,
vajon a mi életünk mennyivel ér ma többet,
mint az övék, mit golyó és kötél szakított meg,
szívemet fojtja ez az adósság,
mit gyáván egyre halasztunk fizetni.
 

ÚJ ELŐRE, New York, 1926. jan. 31.

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]