Halott

égre forduló szemeiben lassan
billent föl a táj
pann
és a mult
mondták egyesek sötét kutakba fult
mások másokat is beszéltek róla
az égen látták lassan gyalogolni
fázott és enni kért
szenvedő tehenem álma csábitotta volna el
fagyos szelek zátonyain hevert
bevert száj
feltépett köröm
szivében a csirázó golyó –
könnyei
foszló szavak fátylán szürődtek át
és hulltak ablakomra
hangjában a szél
hajában az eső
hangjában ez a hajnali eső és zokogó szivem
 

365 Aktivista folyóirat. Különszám. 1925. június 15.

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]