Éjjelben győzni1

Testében égtek tündöklő golyók
És rávilágítottak szivére, amely
Mint holdudvarban a hold, a kínok gyűrűjében
Oroszország fölött remegve foszforeszkált.
Most üstökösség gyulladt,
Most üstökösség gyulladt, véres mutatónyíl
Látja a föld és ráemeli arcát,
Ő, néz reánk: az elszámolások ideje ez.
 
– Saint-Denisben tegnap a gyászinduló
Áthúzott mindnyájunk szivén, mint sulyos sötét szallag
Kőszobrának nehéz pillantása.
Esőben álltunk, az emlékek mind a szemekbe fagytak
Keresték sokan azt amit elvesztettek, sírtak
Az elszálló üzenetek meglebbentették a zászlókat.
Az ő neve már egy szál a fonálban
Mely egy sorra fűz bennünket mindvégig, szétszórt gyöngyöket
Két órakor
 
megtorpant a Kreml, Moszkva harangjai
 
szétsírtak Európába
Hol a száműzött külvárosokban miknek az utcája rohadó koporsó
A bánat és a köd ingó árkaiban megszólaltak a házak,
szavaikban megcsörrent a lánc és az eltörött edény:
Sulyos gyümölcsként érnek sziveink már a tűrésben, Oroszország,
Ma ez a szomorúság kigyújtja az elkeseredést és a
 
bosszút, mely szétömlik, mint a lámpa
mikor
mikor villan meg már szuronyaid hegyén az a Hajnal?
Az égen föltűnik Lenin sápadt arca. Éjjelben győzni.
Előre, vörös hadsereg, föl, föl, tipord le a vétkek vetéseit
Mint szikrák hullanak szerte a harangszóban az ő szavai:
„…háborúságot az igazságért
Minden hatalmat a Szovjeteknek…!”
De mi látjuk egyre tejüveg homlokát,
Melyen átizzik a bizonyosság hite és a jóság.
Aki ismeri a törvényt, nyugodtan megy, biztosan a fény felé a sötétben,
Kegyetlenül küzd az akadályokkal, harcol, hirdet és halad az úton
Mely legvégén a csillagokba hajlik
Légy hozzá hasonló.
 

Ék, 1924

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]