Tördelékről tördelékre

 

Fogoly

Elnémítottam szememet.
Lehúnytam dobhártyáimat.
Így tán még gazda lehetek:
börtönben is – szabad.
 

Életjel

Mit lapozok föl ma leginkább
 
a „Johannak megtett” Aranynak
 
díszkötetében? Az unalmak
 
perceiben rótt irka-firkát,
tudósülések papírgalacsinját.
Ahogy a fémjelzett halhatatlanok
 
közül ő idáig kacsint: ládd
 
élek! Ember vagyok!
 

Mult-jóslat

Éveim erdejében, most, hogy már vissza-út
 
reménye nélkül haladok,
jósol jövőmül a kakukk
 
hány igéretes tegnapot!
 

Mert hol a holnap

A „modern” költészet kudarcba fúlt.
A most-ról is mélyebbet mond a múlt:
legmeglepőbbet: dalolni valóbbat –
csak húszévesen nem romlik a holnap.
 

Tolvajként is

Itt a keresett kulcs. Hát mielőbb
a zárba! Versek nyitják a jövőt:
rögzítik, tartják láncon az időt,
az apa-ölőt, az emberevőt.
 

Hasznos szemét

A szénpor, a hamu, a koksz-salak,
 
kőtörmelék
lett a kovácsház és a gépház
 
között sarat-fojtó anyag:
út lett; rajta én is, a csizmás
 
kisiskolás, királyfiak
 
gőgjével törteték…
 

Visszavonulás

Őrült órák sziszegnek még utánam
gunárcsapat dühével. De pohárban
már a jégkocka s a kisüsti.
Ürül – de a szívből nem ürül ki
hűség s vitézi buzgalom!
Le-föl: őrszemként várfalon
lépdelek egymagamban is
a balkonon,
kibirni – még hány századig? –
hogy halandó, így ostromoltatom.
 

[Mikor hitele semminek…]

Mikor hitele semminek
nincs, hogy hova vihet:
rímek, olcsó rímek,
ti adjatok hitet
(mit bánom: „magyartalanul”)
nyujtva így „kezetek”
halott „kezeitek”
– Mennyi tömérdek; rengeteg.
 

Sugárzó arcok

A csuparánc arcok mögött, mint… Meleg
tűzhelyek? Fűtenek és fénylenek.
Mint… mint azok a még sárból-vert tűzhelyek:
„sporheltek”! súgja az emlékezet, „melek”
lángjánál babot is szemeltetek…
 

Múlhat az idő

Arcmásomat újságban bármikor
 
látták, hol bolsevista, hol
 
fasiszta, sőt
 
eg-zisz-ten-ci-a-lis-ta gyanánt,
 
Ozora s Puszta-Gyánt
konyháiban az anyámkorú nők
azt mondták s üzenték is, amíg volt kitől:
 
nem változtál azóta sem, Gyulánk!
 

Tömörítve

De máris a csodás
vágta után: Muhi, Mohács,
búcsunk a föladott Szolnoknak! No kár
a láncolatot fölidézni –
Aztán a szónoklatok lángelmék sírjainál –
Aztán a föl-, a be-, az át-, a kiírás,
aztán a Gyula bácsi, Flóra néni!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]