Töredékről töredékre

Ott künn az éjszaka
nagy ökre,
hold-hordó barma
már haza
ballag.
Jóslást vörösre
váltva kezd kártyázni az ablak.
Nincs társad ügyelni a Földre.
Elhallgat
az őszbe-
tévedt utolsó légy: magad vagy
kezdettől s már örökre.
 
*
Azért jó szólni hozzád
mert nincs már külön közölnivalóm.
Akár a napsütésnek.
 
*
Idegem
metropolisz-útrendszerében
én, máig idegen.
 
*
Hajladozz, hajladozz, riszálj,
kellesd magad,
vetésen kívül fölfakadt
magányos búzaszál.
Magányos búzaszál.
A szellő itt is rádtalál –
meg tán a Nap –
a te gondod: a mag –
 
*
A lakás fűtött. Odaát
kávégép, telefon, család,
egymással szótértő világ
bilincs-babráló zajai
magányodat föloldani –
és megszorítani?
 
*
Dagad megint a hold. S a gőgöm.
Ő az égen, én a földön.
Mégis: Jövő jön –
 
*
Csapot csavarok: „jelen!” így a víz,
gombot nyomok, ugrik a szolga villany:
megbízhatok – sorstársainkban?
Anyagok – tibennetek is?
Ti valljátok legigazibban:
multunk velünk van!
 
*
Agyamban
folyvást magamban?
 
*
Valamiféle kegyelem
– mely volt volna itélkezés –
légköre körülem.
Így közli a világ velem,
fogy napra nap
a Nap alatt is az a kevés
időm, ami még hátra van.
Gúnnyal s hálával hajtom meg magam.
Siralomházban bort, csókot, de kéz-
fogást is kap a rab.
 
*
A szerelem a legkiáltóbb,
kérkedőbb istentagadás:
van égi át-megsemmisülés:
azonosulás földiekkel
 
*
Hazafiság: anyafiság.
 
*

Igen: a patriota eredendőbben: mégis – matriota? A mi magyar „honleány” szavunk nyelvújítási férfi-bók, a reformkor egyenlősítési buzgalmából. Van bárhol grammatika, amely a patriota szót simán nőneművé teheti?

 
*
Minél több a dirib-darab
kő – „márvány” – és rajtuk a por:
régész! annál több a nyom és adat:
lehetett volna, volt is tán szobor!
 
*
Szabályos lassan
lélegzik a talajban
a gyökér.
Mi jelzi? Mozdulatlan
ágon a lepke-lány levél.
 
*
Személyként én elfeledhettem,
el is feledtem, hogy kivántalak.
 
No de ez idegek nem:
a fertőzés: a góc tovább dagad.
S úgy lesz: örökké élsz az én szivemben!
 
Nem védhetve magad.
 
*
Már csak a nyugtatók
nyugalma nyugtalanít.
 
*
Hiányoznánk zsarnokaiknak.
Ez a legtartósabb hám rajtunk.
A cella megkivánja a rabot.
 
Megteremti.
 
*
Szitkok, sziszegtető kínok
közt is kész dolgozni a művész.
Míg azt nem érzi: maga is kész:
kikészült: nem furdalja a titok:
 
miért élsz?
A „mű” él. A táp- s mellék-anyagot
 
eldobhatod.
 
*
Megint a bomba
hajnali ablakomba!
 
Megint a Nap
 
úgy ontva
vádját: ha így megy csak naponta:
hogy amennyit arcodba vág,
felét sem kapja a világ:
szégyelld s öld meg magadat.
 
*
És lett az is, hogy rettenet
óhajtása volt a – szorongás;
mely azért gyötör lelkeket,
hogy megtudják, mi a feloldás –
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]