Ad gloriam vascorum

Hazáink – határai! Akár a túlért sajtok kérge –: ez itt
szűkre szikkadva, amaz ott meg cseppfolyósra nyúlva: penészlenek.
De ki nem észleli helyükön a gyümölcshéjszerű új képződményeket?
Gyülekezünk és futkosunk, idegeinkben bizsereg,
hogy egybeálljunk, kísérleti nyulak, egerek.
Magyarázzam meg, milyen elemi vágynak
köz-megszállottjaként forrnak össze vasárnap
a labdarúgópályák lelátóin százféleképp is heterogén tömegek?
Hány hazafitársamra emlékszem, noha csak szemük villogott elő
fekete álarcuk alól, és szavukból se volt más közérthető, mint
„uff”, meg „ájáj!” meg „porca madonna!” odalent
a bánya-homályban – Lotharingiában.
Az ötfelé osztott cigarettacsikk éppen
ilyen honalapító élmény a siti előterében.
Ütközőn, lépcsőn jegynélküli közös lógás. Van úgy, hogy órák alatt
anyaméh gyanánt szül sorozatban rejtélyes jogú állampolgárokat –
És mind az együtt kiállt fenyegettetés, miközben minden menedék:
az ember összenéz.
Ki nincs veletek vajon, Európa legrégibb népe,
őshonos a jégkorszak előttről s azóta is úgy hontalan, hogy
rólatok vehetünk mintát, határok nélkül is szikla-szilárd
hazájú euzkáldinák: Euzkádi zömök fiai, baszkok!
Erőt meríthet arra ekképp valamennyi nép, amely szétszóratott,
hitet arra, hogy tartsa magát.
Mert összefűz, ami megűz: pünkösdi lángként szívekbe osztja szét:
menti örök életre veled is azt az egy hazát, melyet valóvá:
okozattá most gyúr lélekbeli ok.
Összeterel, mi szerte ver! A kilököttek
 
lettek, de hányszor hódoltatói
 
tengerentúlibb szűzi mezőknek,
 
állatok, zsarnokok győztes kioktatói.
Csontot mar a métely már. Lerázta magáról ez a földrész
minden században szenteltvíz-habarcsú, népkülönítő
kőfalait – rakjon bár még magasabb csúcsokat a gőg meg a félsz:
futkos a mélyben örök-eleven víz – morgása ki tudja
mit magyaráz? Mily soha nem volt jégtábla-kavargást?
Árvízvédelem – ismer-e vámvonalat? Van-e
mezsgye s mögötte más-másféle belügy, ha
indul az ár, egyaránt nagyra, kicsinyre,
zöldár, télvégi haraggal –
S ez a remény. A közös gond.
Első példa reményre
Bőgték a vitát – a napfényét és az éjét –
a jobbról és balról lánggal nyelvelő
máglyák: az Inkvizicióké. Majd
a távolabbról, de tüzetesebben
pörölő ágyúikkal a vallásháborúk. Majd
még ész-szerűbben a szó-röppentyűk Róma s Wittemberg között.
 
Majd
– van fejlődés, Európa új lakói! – oktatott
még szelídebb, agyrahatóbb érveléssel is hatékonyan
a Historia Magister. Sisteregve,
no de csak betör idegeinknek belügyeibe
a bőrszín, a faj, az anyanyelv
egyenjogúsága, az Idő
Hegel-jósolta vasút-sínein
sorrendben érkező, a győztes
emancipáció! A Holnap – így igaz –
szövetségesünk, erőtartalékunk.
Dehogyis én
hirdetem, lesz vigasz!
Második példa reményre
Monsieur Pierre Curie, azaz helyes sorrend szerint
Madame Curie – pani Maria Sklodowska –
egy udvarvégi, átfűthetetlen,
rosszul világítható cabane-ban, deszka-sufniban
hívta közénk s domesztikálta
a földi sors
megváltására rendelt ős Fényt és Erőt. – Eszerint
vállaljuk teendőnket a zugokban,
a gyertyafénybe emelt kémcsövek-kívánta
kitartást, a téglák darabonkénti
meggyúrását, kiégetését, kivárva
– szó nélkül, hogy megérdemelték –
hány s hány nagy porrázuhanást. Kezünkben,
kesztyűtlen, napszámos-kezünkben:
hogy rakható újjá a Ház a földön,
sőt tán Bábelnak, a Dacnak,
mégis megépítendő tornya.
Mindez afféle szöllősgazdai örökhagyás,
szétosztva gondosan csákányt, ásót, kapát,
meg hát a végeznivalót,
a sors-szomszédságból visszhangozva és küldve tovább:
a szót, ki hogyan emberelje meg magát.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]