Múzeumban

Csak ezen a díszfolyosón
tussal, ecsettel, rajzironnal – arrébb
vésővel – tizenegy lángész igyekszik
leidézni elevenként az égből:
lényegesítve a Szent Szüzet,
megragadva legbensejét, hol mosolyán,
hol könnyein keresztül,
hol jobb, hol meg bal oldalán kutatva.
Összegezem agyamban, mit külön-külön
nyújtanak, elég vegyesen, s kiszűröm,
kipárolom, mint a szeszt a gyümölcsből,
ízlelgetve profán hitetlenül
spiritusz-fokait egy szomjú vágynak,
hogy nem csak kisdeddé volna jó válnotok, de
karomülővé, csecs-szopóvá.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]