Eszmetisztázók

Szaporodnak körénk a könyvek:
– sáskák! darazsak, hártyaszárnyú hangyák.
Csendben egy zúgunkat sem hagyják.
Fürdőszobába, vécébe betörnek.
Kiebrudalva bár a házigazdát,
egymást fajzzák, hergelik, edzik.
Vívja mind győzedelmi percig
külön-külön a maga harcát.
– „Gazság!” s – „Igazság!” Üvöltve vitáznak,
hangszál- s dobhártya-megrepedtig.
Mígnem susogni kezdtek, ti, fű- és búzaszálak,
kik kamasz-hevertemben rég fölöttem
hány eszmét megbeszéltetek! Mit
– de kár, hogy tollra tenni elfeledtem!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]