Esti út, bottal

W. L. emlékének

 
Kezdjük mi is hát ezt a széles (és hosszú) léptű
járást, mely – szárazföldön is – a vén hajósoké…!
Inog, nohát inog! S ha érzékel is – a kutyák radarjával –
közeli orkánt – ott alul a talp –
szellőt se jeleznek a part
őr-jegenyéi, s hova sétánk naponta tart,
a présház két diófája, barátom!
És ha – dűlöngeni fogunk, barátom:
tisztes velem-belim! Ha máris így tündöklenek
ily zűrzavarban csillagpályákon eminnen
bólyák és ringó bárkalámpák és amonnan
– emlékvoltuktól csak hitelesebben – kétes mécsei
kikötő-kocsmáknak és más matróz-találkozóknak,
melyekben mintha rum lobogna
s az elolthatatlan égi fényű – Indiák!
Helyes a szó, hogy szemrevételezni hát
ideje lett: mint is – így is – tovább?
Erre-nincs igém. Vigasz-példám – talán.
No, kérdezd otthon majd az asszonyt. Afféle asztali
anekdotánk még – már! –, hogy akkor, amikor a föld
valóságosan rengett, ház omolt, stb., stb., balkaromban
egy kisdeddel, mintegy lelkemmel: jövőmmel,
jobbommal meg női kezet úgy kulcsolva: hitvesé!…
Nos, azt remélem, s markolok még össze annyi önfegyelmet,
hogy meg-megállva, széttekintve, ám
újra csak nekieredve haladtam, úgy
hogy voltaképp ő vélte: túl leszünk,
és birt még mosolyogni is.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]