Belterjes szellemi élet

Aesopus iskolájából kimaradt egy tanmese:
miként érveltek volna
előrelátó hangadók
a tífusztetvek egy-egy táborában.
„Rátok is halál vár, éhhalál,
ha mérsékletes beosztás helyett,
mint a hasonlóért megrótt nyári tücsök
magatok hízlalva-vidítva
szívjátok bár végső cseppig a vérét
a már magatehetetlen betegnek.”
Rossz gazdák – ez illett volna címül
utalva arra, hogy nincs oly szikes föld,
amit nem ápolna – sőt nem ápolná éppen azt –
más híján főképp a legegyügyűbb paraszt.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]