Őrhelyek

Költők, nem is fiatalok már,
 
vidéken élők, ti, akik a fenti
 
körök harsány pletykáiról se tudtok,
 
de tudjátok még mi a pinceszer,
borozva olyan völgy fölött, melyet
föccs-tejjel tölt tele az esti köd
 
és Csokonai még az ősötök
 
s Kalevalát fejtegetitek
 
akadémiai szinten.
 
Az öröklétben, ebben
a szerény mienkben, ti, szellemi
 
fönnmaradásunk pilács fényei
 
s őrhelyei, ti:
vak csillag-zúgaitok (bár
fényjelet egymásnak se vetnek)
lesznek még mind tündökletesebbek,
izzóbbak egykor e barbár
 
lenti szelektől,
fázva, no de immár mégse
dideregve tűzörzők.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]