Üdvösség vagy halál

Németh László

születésének nyolcvanadik ünnepére

 
Szívós alázatod, ahogy
szolgáltad buzgón bennünk jövendőnket: ez
tesz zsarnokká most fölöttünk, nemes
példáddal rangot kináló – osztó! – halott.
Akarunk, vagy nem akarunk:
adófizetőid vagyunk – leszünk! – ha nem
vállaljuk, hogy majd megvádoltatunk
– és méltán! – siralmas fajunk,
és a földi nem
magas sorsintézői előtt: tolvajok
lettünk: a kezünkre kapott
hit elsikkasztói! A tovább nem adott,
az elmaradt
remény miatt!
Vagy fölépítjük mi is azt a Templomot,
vagy népét Hadúr is szétszórja,
s a kárhozókra, kőre kő,
a büntető
idő botja kopog.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]