Az egek útja

Ha kimegyek a doberdói harctérre

Föltekintek a csillagos nagy égre

(Katonadal 1917-ből)

 
Az akkor még kiskorú katona, aki most
félreejtett ősz fővel is a szive közepéből
harsogja, hogy hajdan fölérve
karsztvidéki harctérre, miképp
kérdezte, egyenest a csillagos nagy égtől,
merre van az ő hazája –
merre siratja őt az édes szüléje!
Valóban kint volt, két esztendeig,
azon a csatatéren.
Bizony kint ő és tán – mert lövést is kapott –
szelíden azért mosolyog
oly megtisztultan, mint az angyalok.
Ismételt koccintással osztva meg
velem is azt az üdvözítő nagy eget,
azt a magánparadicsomot,
hol – dala szárnyán – máris testtelen lebeg.
Nevetve, kihívóan szinte, mert
kiűzni onnan őt? Olyat az Ég se mert!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]