Két flash-villanás a multba

1
Rue Bonaparte
Belestem, be mégse nyitottam
a pici könyvkereskedésbe.
Monnier Adrienne-ébe. Délben ottan
szorongott korszakom óriás nemzedéke:
Larbaud, MacLeish, Hemingway, Paulhan, Breton
vitázva, tisztázandó: tovább él-e
kulturánk, vagy örök lesz-e rajt a por, a rom,
mit dönt rá Gide-nek s Nietzschének Isten-merénye.
Beléptem. Nem tudhatom
máig emberi fajtánk sorsát.
A fürge Adrienne rögtön kiszolgált.
Kullogtam kifelé, halandó,
illemtudó, megváltatandó.
2
Emelvényen jegyezgetve
A kálvinista lányok! A gazdagok! A Felvég
egyetlenkéi, kik nagyünnepen még
dédanyjuk bőrködmönkéjét viselték
 
templomuk udvarára gyűlve,
s onnan sorjázva be külön helyükre:
 
büszke pillájuk úgy lesütve,
 
hogy csak a lépdelési illem
 
ősnyelvén tiltakozva minden
 
kamasz-tekintet horga ellen –
 
Sárák, Rebekák, Eszterek,
mi volt az út, míg vén – szép! – szemetek
 
hű szememet lám ily egyenesen
 
faggatja, hogy talántán
 
már némi gúnyt is hunyorog
 
ezen
az aggkori tsz-otthon – otthonotok –
rendezte író-olvasó találkán.
Így repülsz, kézközelben, zümmögve, itt az asztalon
 
de fölívelve mindahányszor hirtelen,
 
ha azt hiszem, most elkapom
 
légy-szálldosásodat, történelem!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]