Törmelék-turkálók

Kötelező lett menekülni. „Kiüríteni!” Megfutást
rendelt maga a Fővezénylet. Statáriummal. A lapulást
hőstettnek dobolta a szív, magyarázta az agy.
Nem a klasszikus választást, a Szabadságot, vagy Halált:
lőtték e kettőt együtt – is, is gyanánt – reánk, a várost körbekerítő hadak.
A bűnözői adottságok: az álnév-viselés, az okmányhamisítás
lett ápolandó jó tulajdon, megannyi férfi-kvalitás,
diadalra immár – vagy őrizni csupán – azt, mi volt
hajdan mártiriumságra ok:
odavetni egy Holnapért sok Jelent, míg hulltak bombák s röplapok.
Szorult a hurok. Eleven nyakak köré is! De kinek s miképp:
erről itélni különült eleve naponta szét a nép
táborra, majd felekezetre. Döglégy-peték
televényeként szaporították a szavak, szavaink
a rémálmot s a vakreményt.
Kivilágultak tehát, tündöklőbben, mint a havazás-eleji
csillagképek a becstelenségnek őskori öntörvényei.
Ám – hova így innen? Aki tehette, kaszát vásárolt, ekét!
Mi magunk is… Nem öreg tanyánkra vágytunk, hanem
barlangba, ős bomba-biztosba, sziklahegyek mélyeiben,
cölöpházakba! Ingoványba, hol még hiéna és tigris az úr!
Távoli, kőkori nyelveken tanultunk. Én újra vogulul-finnül (most sem angolul).
Barbárság barbárságok ellen? A réginél rosszabb az új?
Pogánykor fenyegetett ismét? Hisz el se ment! Ott várt örök
fényben egy-egy felhő mögött, tudva, hogy az is elvonul –
El is vonult – átmeneti árny! Nyílt fülünk újra fenti hangra: légy
fondorlatos! Cserélj köpenyt, nőt, szótárt, lesd az ősi Ég
tanácsait, hogy mint ő, az Eszes Hajós, jól haladj
– meghallván, de mégsem követve
tündéreitek énekét.
Mások, mint József ama Máriának és annak a kisfiának, úgy
nyergeltek öszvért, raktak gyors batyút,
majd megint mások… de feleútról lám, egyre többen:
– visszafordultunk. Itt vagyunk. Nem másként, mint akik
ottfeledtek valamit elmenőben,
s most rom s üszök közt keresik
egy fundus, egy – kimondva érthetőbben –
tisztességtudás törmelékeit.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]