Itt és ott

Hegyi ház ablakaiból,
Budáról nézve, amikor
Pest parthosszán a lámpasor
egy perc alatt kigyúl; a szív
elevenébe, az én jonhomba is
– emlék? vagy sejtelem? – hasít:
egy állati – vadállati –
föltátott állkapocs agyarai
villognak a növekvő sötétben,
megtestesült barbár düh acsarog,
hogy átszökkenve a Dunát
karmába kerítse Budát,
szaggatva darabonként falatot,
nyeljen éhére Nyugatot –
S én itt vagyok. És ott vagyok.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]