Rabszolga

Emlékszem a legapróbb részletekre.
Szalmafonatú volt a szék, amelyet kicipeltem
a fa alá. Így értem el az alsó ágakat.
Fölhúzódzkodtam a szétágazásba. Lomb alatt
fészekben ültem. De lekúszni már
több volt a veszély, kevesebb a mersz.
Kijött valaki, tán K. L. a házból. Leemelt,
meglóbálva a maga magasában mielőtt
bátorítva letett.
Hogy hova lett vajon s mivé,
meddig ért kifutva az a fiú abból – ebből! –
a ma is lerajzolható hajdani kertből?
Eddig. Ide. Nézd, bármily fölfoghatatlan,
én vagyok ő, az a fiú. Tárgyi jelek
bizonyságával. Bal bordám alatt
ott a fröccsentett vízcsepp-szerű anyajegy, melyet
eszem tudása óta ellenőrízgetek.
Itt a sebhely – későbbi okmány-hitelesítés gyanánt –,
ahol a balta majdnem elvitte bal hüvelykujjamat.
Magántulajdonom hát e minden adat
után szembesített alak.
Megörökölt pogányrabom. Eladhatom,
így is, amivé változott. Megölhetem:
megállítva gyógyszerek-táplálta szivét.
Meg a lelkét is. Az is csak enyém.
Amiképp
tisztázódott, mint végső adalék.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]