Postakürt

Gyorsulnak napjaim. Ügetnek!
 
Postalovak.
Hozzák nap-nap a mind korábbi
 
hajnalokat.
Nagy hírrel, egyre sürgetőbben
 
síp- s kürtjelek
riasztanak s félébren is már
 
röpítenek.
Vad zene-bona visz. Hova is? Csak
 
álmélkodom.
Ő közeleg, ő vár vegyes ricsajjal,
 
gyermekkorom:
Előkorom hív, mintha volna
 
ő a jövő!
Mintha a múlt idő lehetne
 
hit és erő!
Fekszem s tűrök… Ragadjanak csak
 
robogjanak –
gyeplőt-hámot tépnek a meg-meg-
 
vadult lovak.
Igen, a vágta régi lármás
 
lagzikra, és
igen, valami régi rémült
 
menekülés.
A Jelenések négyesének
 
patazaja –
S löveli közben kapu-fényét
 
a várt haza?
Heversz te is majd, sebesültként,
 
aki fölött
egy perc, és – hallja már a harci
 
kocsi zörög.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]