A Semmi közelít1

Hátrahagyott versek
1983

 

 

 

 

Naponta bár egy árva sort
vessek papírra verset –
űzi varázsigeként tőlem a pokolt,
kelt szív-mélyi figyelmet:
„Nincs ok kétségbeesned,
 
nincs még elég”
 
Ki válaszolt?
 
Mégis az Ég?
 

1983

 

 

 

Postakürt

Gyorsulnak napjaim. Ügetnek!
 
Postalovak.
Hozzák nap-nap a mind korábbi
 
hajnalokat.
Nagy hírrel, egyre sürgetőbben
 
síp- s kürtjelek
riasztanak s félébren is már
 
röpítenek.
Vad zene-bona visz. Hova is? Csak
 
álmélkodom.
Ő közeleg, ő vár vegyes ricsajjal,
 
gyermekkorom:
Előkorom hív, mintha volna
 
ő a jövő!
Mintha a múlt idő lehetne
 
hit és erő!
Fekszem s tűrök… Ragadjanak csak
 
robogjanak –
gyeplőt-hámot tépnek a meg-meg-
 
vadult lovak.
Igen, a vágta régi lármás
 
lagzikra, és
igen, valami régi rémült
 
menekülés.
A Jelenések négyesének
 
patazaja –
S löveli közben kapu-fényét
 
a várt haza?
Heversz te is majd, sebesültként,
 
aki fölött
egy perc, és – hallja már a harci
 
kocsi zörög.

 

 

 

Nem-költözők között

A haragosan zöld fenyők
között mint mélyvízi halak
elszánt komoran lengenek
a velünk maradt madarak,
 
az el-nem költözők.
 
Gyűjtik a meleget.
Tartalékolják a hideg
 
ránktörése előtt
 
tavaszig a reményt, a hitet.
 
Más-szóval az erőt!
Bezárja fukar ajtaját
ott fenn a gazda, a rideg?
 
Tegye! Se fönt
se lent ne kérjünk más hazát –
Súlyosak, csönddel teliek
 
– testvériek –
 
sötétek, mint a némaság-
 
akklimatizálta szivek.

 

 

 

Mérnöktábla

Hány kitartón égő utca-lámpa.
S a város halott.
Éjszakáról éjszakára
mind kigyúl a mérnöktábla
szöge, köre, pontja: távja.
Mit terveztek még, hiába
égő csillagok?
Hült hely az ország, a bolygó.
Mi élt: fagyhideg.
Minek volt jó, mire volt jó
képlet és szám, szorzó s osztó?
Mit szolgáltok egyre, olcsó
lámpák, égiek?
Megmaradtam, nem került más,
ősz éjjeli őr.
Őrzöm, mi volt az indítás
ünnepe: a félig kész ház.
Fülemben holt ebvonítás
álom-messziről.
 

1977. IX. 20.

 

 

 

Döbbenet

Pondróként rángó ér meg ín –
Mi történt? Szemem rámered –:
rántanám vissza éveim
tűzvészéből kézfejemet!

 

 

 

A közeli és távoli

Ellátni a Várig újra:
Kissék kertje sárba hullva.
Szálka s borda minden ág!
Látni a Lánchidat ismét;
a tavasz benyelte Kissnét.
Mégsem ették meg a fák.
Sem őt, sem korcs puliját.
Élőn, mint Jónást a cetben,
látni őt morcan a kertben –
(mily szót hoz Urától ő?)
Partra dőlt halak, hevernek
átlátszón a hosszú kertek.
Hullámként, mit kelt a kő,
tágul a Tér. Az Idő!
Micsoda háló vonódik!
Túlnan is, Monorig, Fótig,
egymás mellett a faluk:
hű mese-szörnyek az árból,
most merülnek föl a nyárból;
mutatják pucér hasuk.
A tél sohasem hazug.
Elképzelem, ha így ontja
Európa horizontja,
mit ma örökzöld babér,
pompa föd: ha fényre törnek
mind a jó és nem jó szörnyek
csontig fejtve; mert a tél
boncolás után itél!
Jő Kissné a csontváz kertben;
ide érkezett a cetben,
szidja a loncsos kutyát;
kiabál az unokátlan
Kissné az idő hasában.
Nem érteni egy szavát.
Pórázzal az ebre vág.
Bármin át ingunk, bolyongunk,
nem hagy el egy pici gondunk:
kisérnek védangyalul!
Fú a szél, de fölleg egy sem;
a fagyos fény élre-fenten –
kaszaként jár ide s túl.
Erdők sora térdre hull.
Hol a nyárfa-sor kulissza?
Teljes hosszát kapta vissza
lent a Duna. („Kék nyakék!”)
Zöldből holnap köd csalitba
bú az is – minden mi kincs ma!
S mi marad? Mi ama Szép
ingcseréjéből: a Kép!
De az: örök! Az: megérte!
Bármit kell fizetni érte?
Óh főkincsünk: Ismeret!
Látni! Lelátni! Belátni
kisujjkörömnyi s világnyi
körben, mint az istenek!
Elnézvén, amit lehet.
„Lelátni?” No nézd! „Belátni?”
Föntebbről bárkit – birálni?!
Mitől vagy oly nagyra te?
Kissné, kaput nyitva szájal
(a huzódozó kutyával)
nem sejtve, hogy az a nyár-hal
leszálkázott teteme
már ki is kötött vele!
Hallotta (levesét hűtve):
most már gép is száll az Űrbe –
Holnap a Holdba? S tovább?!
Emészti ezt hamarabban,
mint a mócsingot (a babban):
vár Kissné különb csudát –
tervezvén már vacsorát.
Izgatóbb hír seregestül
(az a szomszédnén keresztül):
kútba ugrás, tyúklopás!
Nem cipel Kissné kilónként
eseményt se már Klióként.
Mindent egyképp magyaráz:
volt minden hajdanta más!
Ki hallja? Zárva az ablak.
Lám téged is így utaztat,
cetként ez a hegyi ház.
Asztal és polc közt körözve
szókat raksz aggállyal össze
s ravaszul: – hogy, ha kiszállsz,
jól menjen a – hivatás?
Benned a láz, te a házban,
úszunk mind, szobában, ágyban:
nászban – untat a – múlás!
S Ninive? „Mais non!” – A célnál,
nem szerep, nem küldetés vár:
vetkőztetés, motozás.
S röhej: „Tovább utazás?!”
Jő Kissné már kertje mélye
s egy távoli anya-méhe
melegén kivül. Megáll.
Hova is? Csontért! (Az ebnek.)
Várja: világnyira terjed
– villogó agyarú száj –
távlataival a táj.
Jő és jő – borzadva nézem,
mert ki is ő? Tükörképem!
Ráismertem! Ismerem!
Földi bús társam, kis árvám!
Mire végezzük: mi vár – rám?
Ő azt mondja: „Istenem!”
S te? „Ez a sors idelenn.”
Jő Kissné (tárgy s alany egyben),
hozza sorsomat – hoz engem!
Én vagyok ő! És te is,
ki ezt hallgatod, szegényem!
Egy uton jártunk az éjben
s az az egy út – hova visz?
Ha sárba dől mind a dísz!
Megy Kissné – hová? – kiverten.
Ült rég nyári kocsmakertben.
Viszi emlék-eb oda!
Ifjú szerelmével töltött
édenkerti délelőttöt.
Szivében még a csoda.
Ám harapna már foga.
Jött a pincér: „Marhamáj van.”
Oh fő gyönyör: enni párban,
beteltségtől éhesen!
S percek, évek: huss! Levélmód
villan egy-egy – oh be szép volt!
S röpül halni fényesen.
Szállna vele még a szem –
S: olyan mindegy, hogy kié volt –
Életed. S az életem.
 

196?–1980

 

 

 

Omlás és ünnepély

Moccan lám benne is, ami majd elfogyaszt. Akár
 
gyümölcs-otthonát a féreg.
Végül világra jő, noha el-elvetélted,
 
kibúvik a falánk halál
belőled is: lesz módod szemtől-szembe nézned.
Mígnem süvítve, fészke-vesztett vészmadár,
 
visszamenekül a – lélek.

 

 

 

Életfák

Meddig lesz még telek – temetőkre?
Telik a Föld! Magasba szorulva
galambházakban vár vén szülőnkre,
vár miránk is majd zsúfolt urna.
Ha vénül a szív – nem le a földbe:
szívünkbe merülnek le a holtak.
Megnyugodva? Dehogyis! Nyüzsögve,
mert tollászkodnak, mert szárnyasodnak!
Száll a lélek repesve, ha – várják!
Így meredünk, megannyi emlékjel,
így telünk meg; életfák? – halálfák!
csiripolással, szárnyveréssel!
 

1978. XII. 1.

 

 

 

Két pad között

 

1

Nincs épületfa? Híja van a kőnek?
Termeljük ki a temetőket!
Szántsuk föl – s méltó magot mindbe! Hozza
díszét beléndek, légyölő galóca,
 
bürök, hunyor, egekbe nyúlt
 
maszlag: ez volt a múlt!
 

2

Hova építsünk? S mire? Ami kő, de
hit is van – kincsőrzőbe: temetőbe!
Romlik a pénz, csak ásva ős talajba
biztos a betét ezredes kamatra!
 
Táplálj, Enkidu hamváig lenyúlt
 
gyökér! Jövőnk a múlt!

 

 

 

Semmi baj

Idáig semmi baj. A hegy
hetvenhetedik terraszáról is
följebb tekintve; a hetvenhetedik
kanyar lassító lépcsejéről; a
hágónak hetvenhetedik
pihenőjéről is; az északi
szélesség hetvenhetedik
fokáról, bár a fül
süketre fagyva már s a szem elé
köti kivégző kendőjét a hófúvás – amíg
láthatjátok még odalentről
a jeladásra feldobott kart,
hogy csak nyugodtan,
bátran utánunk; idáig
ez az egyetlen járható út.

 

 

 

Számum-halál és kánaán

Nos, bent vagyok a Nagy Időben!
 
Sürögnek hullámként felém
hamar hetek – s maradnak el mögöttem
 
épp oly serény
 
irammal. Hónapot? – napot
 
sem számolok.
Cicáznak, nem maradnak veszteg,
kínálnak kacéran a percek –
kupicánként nyelvégető jelent,
nyeletve agy-fagyasztó végtelent,
 
ihol ilyen: már tömény szesz-időt,
 
megdünnyögtetve gondüzőt.
Nos, körbe nézve az időtlen
korban suta prófétamód:
követni fogtok napról napra többen
 
ti is, fölényt bólintgatók.
 
Szórakoztat, hogy elmulok.
 
Hogy tán már nem is én vagyok
 
aki még itt maradt belőlem,
 
pislant jövőt kutatva – multba.
S helyettetek is beledöbben
látva vaksin is: vigaszul
mit kap – kaptok – bár válaszul,
hol zuhogót ér bárki földi útja.
Kap bölcsőringást lám a Szív,
mert hisz anya-víz ama Víz,
melyen fél-élőn, fél-halottan
ringunk mind akként indulóban,
hogy ugyanakkor érkezőben
(közbeszólás: mi cél iránt?)
rengünk pólyás gyanánt.
Kap húnyt szemem, kap lám fölöttem
 
egyiptomi sötéttel is
fényálom képet: visz, nem vissza,
előre az a Kezdet, ami a Vég:
a titkos ár: a hab-futású lét
 
csiggatója, a bárhol eredően
hazát kereső, Honra szomjas Nép –
Mózes-mód gyékény rengetőben
(oly vénen, hogy már csecsemően)
hordunk szivünkben megcsökötten
addig űzött, hogy szétszakadt
törzsekből kitett (egyaránt
áldott és átkozott) fiak
számum-halált és kánaánt.

 

 

 

Úti-napló

A lakásban is fönnhagyom a baszk-
sapkát, ezt a valódit (ugyanazt,
melyet Toulouse-ban vettem még talán),
könyvespolcaim közt is széles lábrakással lépdelek,
mint matróz ringó hajó padlatán –
Vagyis itt van, hogy… nagyapám szavával: vénhedek –
De nem riaszt, de újfajta mosolyt – családiast –
kinál agyamnak – új úti adat! – a szám.
Ezt is csak írom. Én se hiszem igazán.

 

 

 

Évszak-fészek panel-rengetegben

A csöpp közkert, hova szobámból évek
 
óta kinézek:
 
fészek;
a kőerdőkbe tévedt évszakoknak!
Zöld tavasz, rőt nyár, sárga ősz, fehér tél
 
így – cellafénynél –
 
éldegél. Él! –
úgy-ahogy – ahogy beleszoktak!
Jönnek egyenként. Elvannak kevésen:
 
világűr vad szárnyasai: szerényen
 
megülnek e száműzetésben.
 
Nem unja őket várni mégsem
 
a vén szem.

 

 

 

Menet a ködben

Szél fú. Dülöngő részeg
vidékiek nászmenete,
ha ugyan nem emlékek-
őrizte – mert olyat is láttam –
boros gyászolók serege
ott az a két sor jegenye,
ahogy a dombról ide le
 
az őszbe,
 
a ködbe lépked
 
kar-karban, össze-össze-
 
borulva s közbe-
 
közbe vidáman
hátra-tekintve szinte
intve is, hogy te, te
mit állsz, nagy ideje
vár a menetünk, jössz-e.

 

 

 

Hajónapló

 

I

Leginkább víziúthoz volna hasonlítható.
 
Hagy vígasztalást is a távozás.
Kiúszik mintegy az agyból is.
 
Lesz a látványból látomás.
Homálylik a part képe s egyre jobban
 
az integető ismerősöké,
 
mondhatni játszi fintorokban
 
tünnek látókörünk alá
 
(hol lefelé, hol fölfelé).
– Pistánk már megint hova utazott?
 
kérdezem hitestársamat.
– De hisz előtted róla még a nekrológ.
Egyre több, aki úgy marad
– sőt épp attól lesz élőbb – hogy halott.
 
Ilyen kanállal kavar üstöt a halál.
 
Főztje le-föl forog.
 
Van szívderítő is meglepetés.
A hangos szót még jókor lenyelem,
 
hogy: Testvér, újra élsz?
(Csak itt harsog forró tenyeremen.)
 

II

Sulytalanodunk kimenet
a létből. Az emlékezet
ólomcipő. Nem szárnyat ad.
 
Inkább, ha lemarad.
Ha mint homokzsáktól a léggömb –
függetlenül tőle a vén Föld:
egybevégtelenül az egyetlen Világ,
 
vagyis az odaát és ideát,
amiként annyi mártír és bölcs
 
fürkészte, van-e még tovább
anyagvonzáson – kötöttségen! – át.
Libegést, hajóút hangulatát
hozhatja vénülés. Az ifjúság
kontinense után szilárdan futtatásban
évek hányingerlő magasában.
És ködben is. Majd kürtölünk,
ha eltününk.

 

 

 

Pergamentbe kötve

 
Itt hever agyamban,
kamattalan pénz a bankban;
 
harmincezer év
takaréka – markaimban itt van,
 
számítsd te ki, hány s hány nemzedék
 
kincs-tartaléka: tudok aratni.
Mernék, ha mást nem, járatni gépet,
mely csépel; nyájat, mely tejgyűjtve béget.
 
Megtanítanám venyige-takarni,
 
kendert nyűni az emberiséget.
 
Vén vagyok, de válaszolni friss,
vedd úgy, mint padlás-zúg avittra
 
sárgult de összegyűrten is
 
fényőrző pergamentje kisímítva.
Ráncos bőrbe kötve is, nos talán
 
nem is tinektek, rajtatok
 
át adatik jól tartósitott
 
Titok, mely villámló tudomány
s dörgő Igazság. Ég adja, hogy
 
jókor, öcséim: miért tanácsos
– így kódolva: „hasznos”, úgy meg „üdvös” –
 
védeni úgy – bár halálos tűzhöz
hátrálva, mint ők, kik hajdanta védtek
hölgyet és hont!… kik messze úgy néztek,
hogy hullva Trója – hány üszkös
 
Trója orrfacsaró füstszagában.

 

 

 

Kacsint felénk a fény

Gyermekvers
Világosabb már hajnalonta.
 
De újra itt a hó.
Harcol szemünk előtt ragyogva
 
ami megy, ami jő:
a rossz, a jó! Bennünk is bízva, ni,
 
úgy küzd a hű fény, mintha mi
 
is tudnánk neki
 
segíteni…
Lángszórójával fent a vén nap
 
győzve csatáz már.
De lent még a jégkorszak
csikorogva-harapva hátrál.
Eresztenek az eresz-jégcsapok
rabrácsot – mind csöpög!
Tél, tél! – az is, ki még vacog,
 
nevetve tűri tömlöcöd!…

 

 

 

Utcai találka

A déltől tartó hóesésnek
hajdani csipkefüggönye?
Kisérteties el- s előtünések
 
játszi árnyékaival tele –
Ki leshet mögüle, hogy jövök-e?
 
Kamasz-mivoltom szelleme?
Mind ingerültebben, ha kések.
 
És végül útvesztőibe
úgy beletévedve: bele-
hitetlenkedve: úgysem élek!

 

 

 

Régi tél

Ha fáztam, ha nagyon fáztam,
kiszaladtam, korcsolyáztam,
befűtöttem magamat,
keringve a kert alatt,
körözve a Séd jegén
kályha lettem magam én!
Piros képpel, mint a kályha,
futottam be a szobába.
Tüzeltem, mint a parázs.
Ámult-bámult csak a ház.
Hamarabb, mint Benedek
zsákban hoztam a meleget.

 

 

 

Három csend

 

1

Mi volt nagy „élmény”? (Kamaszfővel.) Rengeteg
erdőben tisztásra jutni, nem ki – de be!
Szívhattam olyan korty lélegzetet:
 
Őz-csenddel volt tele!
 

2

Ki hagyta hátra, ki? – így kérdezem,
a havas réten a végtelen
sor varjúlábnyomot?
 
ki – énnekem?
Hogy szinte kéz a kézben
szív-csöndű magam-feledésben
 
bandukolok?
 

3

Hogy marad egy-egy levél még a fán:
 
képet szemed abból szerez,
ha az összes már olyan szaporán
 
pereg, hogy versenyez –
Az marad öröm igazán,
 
az végleges,
ami úgy szól veled,
 
hogy odalett,
attól társul, hogy – odalesz!

 

 

 

Phőnix

 

1

Út a múltba (Pannóniában)

 
A hold tejfehérében a hű templomok
 
szfinksz- és gúla-romok,
lent a Sió-lapályon. Tornyaik
 
homlokán a vak (amióta
 
mutatótlan) óra
káldeus égrendhez igazodik.
Mért rohanni, ha semmi nem halad? –
kattogtatja a gyerekkori vonat,
számolva talpamnak a kerekek
 
döccjeivel időtlen perceket.
 
Szabad vagyok! – Hova szabad?
Előttünk fönt a vén szárnyvonalon
 
a meredek alacsony
 
halmok kanyarjain
 
hóhérkötélként tekereg,
 
szűkít hurkot a sín.
Azzal riaszt, hogy vissza: újra
 
oda vezet,
hol mindenki csak rab lehet –
Tegnapunkba? Kőkorszakunkba?
 

2

Így is tovább

 
A sürgönypóznák völgymenetnek
 
léckerítéssé sűrűsödnek.
 
Mámorít minden gyorsaság.
 
Hegynek föl harmonikamód
 
Válnak szét a sürgönykarók.
 
Szinte karja izmain át
 
irányítják az utazót
 
mikor is hallott muzsikák:
ó litániák, halott-virrasztó imák?
 

3

És még tovább

 
Somogy pusztáin fehér és nem fekete
 
volt a nők gyászviselete
 
dédanyáink korában.
Gyárthatnánk – itt a nyersanyag –
 
valami helyi mitológiát
 
napjaink modorában:
hogy mit üzen bár esztendők ezrein át
 
a mély-múltból a mélytudat –
 
Dehát
 
Igen: dehát…
 
Az infernói út –
épp a látomás nem lehet hazug!
 

4

Egyre szívósan

 
Meszeli szorgosan a holdvilág
halálszinűre épp a magasabb
 
s büszkébb falakat.
Ahol növekszik a homály,
ott fehérlik föl a halál.
 
Az elmúlásból.
Titkos jeleket küld a távol.
Egy bűn-szapuló más világ
 
purgatóriumából
 
értetné meg magát
 
valami tisztaság?
No lám: a jövő is a múlt
könnyítő tengerébe hullt?
Phőnix lesz minden ifjúság?
Vesztve szivemből mennyi, mennyi súlyt,
 
megkönnyülök. Megenyhülök,
 
mondhatnám: földien örök
elemben – akár lángözönben?
Az már előttem, mi mögöttem.
Vonszol a vonat, sántítva döcög,
porban vánszorgok, pondró, nyomorult –
De lesújtva is, szárnyatörten
 
madár csapong fölöttem.
 
Küszködve ki- s kiszabadult.

 

 

 

Szárnyasok

Még gyermekkorian kegyetlen
 
„igazándi” hidegben
didergő mellünkre kulcsolt karunk-kezünk
 
alatt
 
persze hogy madarat
 
melengetünk
hitegetünk új kikelettel,
 
mert lesz olyan világ is:
repülni fognak totyogó libák is…

 

 

 

Rabszolga

Emlékszem a legapróbb részletekre.
Szalmafonatú volt a szék, amelyet kicipeltem
a fa alá. Így értem el az alsó ágakat.
Fölhúzódzkodtam a szétágazásba. Lomb alatt
fészekben ültem. De lekúszni már
több volt a veszély, kevesebb a mersz.
Kijött valaki, tán K. L. a házból. Leemelt,
meglóbálva a maga magasában mielőtt
bátorítva letett.
Hogy hova lett vajon s mivé,
meddig ért kifutva az a fiú abból – ebből! –
a ma is lerajzolható hajdani kertből?
Eddig. Ide. Nézd, bármily fölfoghatatlan,
én vagyok ő, az a fiú. Tárgyi jelek
bizonyságával. Bal bordám alatt
ott a fröccsentett vízcsepp-szerű anyajegy, melyet
eszem tudása óta ellenőrízgetek.
Itt a sebhely – későbbi okmány-hitelesítés gyanánt –,
ahol a balta majdnem elvitte bal hüvelykujjamat.
Magántulajdonom hát e minden adat
után szembesített alak.
Megörökölt pogányrabom. Eladhatom,
így is, amivé változott. Megölhetem:
megállítva gyógyszerek-táplálta szivét.
Meg a lelkét is. Az is csak enyém.
Amiképp
tisztázódott, mint végső adalék.

 

 

 

Gyermekkorom lelkestársai

Roland, akiről a középkor nagy hősi éneke szól, nemcsak kedvenc lovainak adott személynevet, hanem törhetetlen kardjának is. Durendal-nak hívták. Gyermekkorom Tolna vármegyéjében hasonlóan viseltek keresztnevet egészen szerény tárgyak is, eszközök főleg. A bognárműhelyben például, amelybe meghitt bejárásom volt, az a hengerfejű fakalapács, vagyis az a rövid nyélre szerelt tölgyfa korong, mellyel bizonyos vasvésőt vertek, a Marci névre hallgatott. A kovácsok hatalmas ráverőkalapácsát országosan Miskának becézik. A parasztportákon általánosan használt faragószéknek neve, nyilván a hatalmas, ugyancsak tölgyből készült satu miatt Fejes Pista; néhol: Fejes Őkelme. A patkolásnak az a háromlábú alkalmatossága, melyre a ló mellső lábát kénytetik (már a patkó körbereszelésénél) Kati néven várja az odaszólítást.

A világot mindez családiasabbá, az emberi létet biztonságosabbá tette. Több volt a testvér, a jóakaratú nagybácsi és nagynéni. Az Egyisten rendszerű vallások, ismeretes, a féltékenység csapkodó dühével harcoltak a tárgyaknak is lelket – sőt lelki erőt – tulajdonító, a természeti jelenségeket is megszemélyesítő hitrendszerek, az úgynevezett animizmusok ellen. Gyermekkorom Tolna vármegyéjében ez a harc még, ha váltakozó szerencsével is, de folyt, főleg a Somoggyal határos részeken, a hatalmas erdők és egytagú búzamezők-borította latifundiumokon, vagyis a cselédek közt. Nekik földibb, talajmentibb, hogy így mondjuk, emberközelibb Istenre és angyalokra, azaz hát istenekre és szellemekre volt kedvük és igényük.

A csizmatalpat kímélő gomba formájú pici Jancsi-szegek mind megannyi puttóként könnyítették az érző beavatottak járását, hát még játékos csiszonkálását a jégen.

A lovak, a tehenek, itt-ott a kutyák is szabadon birtokolhattak keresztény nevet, mégpedig rendszerint azok kicsinyítő, gyermekiesítő alakját. „Julcsi! Sári! Rozi!” – több mázsás húskolosszusok fordították hátra busa fejüket, s helyezkedtek fejési állásba az ilyen kiáltásokra a langymeleg s szinte langyhomályos istállókban. „Sanyi, ne, Frici, te!” – szólintgatásokra jóvérű pejlók lassították vagy gyorsították a vágtát a hangsúly minősége szerint.

Hogy Hektor alakját már ifjan szívembe fogadtam, része volt ebben annak is, hogy simogatásaimat baráti hozzásimulásaival viszonozta volt Raisz Károly ozorai nagyvendéglősnek hasonló nevű (s futóképességű) vadászebe. Tragikus kimúlását magam is azzal a mély megilletődéssel fogadtam s emlegettem-fájlaltam a szokásos gyászévnél is tovább, aminőt csak a család belsőbb tagjai iránt tanúsít akár a távolabbi rokonság. Neve mindmáig szellem-erővel jelenít meg rég kihűlt nyarakat. De hány hullt névtelenül pogány megsemmisülésbe, olyanfajta limbusba, mint a meg nem keresztelt lelkek, hány szívheztapadt bicskám, hűséges nadrágszíjam, az az első dupla élű korcsolya, az az első (még bérmálási) zsebóra és mind a későbbi életrendre nevelő karóra! Milyen néven kiáltsak utánuk az örökös éjbe?

Mert Borka, lám, a könyörgésemre külön nekem ajándékozott, úgy értve, hogy csak az én gondjaimra bízott selymesérintésű tarkamagyar borjú a tíz szoptatási hónapon is túl, mindaddig, amíg a mészáros érte nem jött. Szörnyű vérengzések estek azóta, de mindezeken át megkülönböztethetően hallom Borka bőgicsélését a saroglyából, látom szememet kereső szemét, külön névvel nevezhető lelkét abban a szemben.

Nyugat-India forró övi ciklonjait, az Antilla-tenger iszonyatos dühöngésű hurrikánjait dallamos leánynevekkel próbálják csöndesíteni az ottaniak, hasztalanul. Szentségtörés volt egyéni, emberi nevet adni nekik.

Nem tudok írni akármilyen tollal. Azaz tudok, de ilyennel mégis könnyebben vagy bajosabban, mint amolyannal. Minden megszokás babonát fejleszt. A Bic nevű, átlátszó francia golyóstollak egyike-másika hű társa lett nemcsak jobb kezem hármas munkacsoportba társult ujjainak. És lám, tollaim is odajutottak, abba a fénytelen s névtelen Hádészbe vagy Nirvánába, ahova a zsebkéseim, a nevető emléket sem hagyó cipőim, a millió sértettséggel eltávozott zseb- és karóráim, fog- és ruhakeféim. Egy szintre – legalább a kezdeti évmilliókig – csontjaimmal, csontjainkkal, tárgyi és gondolati – anyagi és szellemi – műveinkkel.

 

 

 

Fagyhidegben, lángmelegen

A karácsonyi ünnepek, az iskola-
szünet alatt is fagy-hideg
volt a mindig fűtetlen tiszta szoba.
Megjöttem este. A frissen húzott ágynemű
közé rakta az épp kisült négy kenyeret
jószívű-eszű nagyanyánk. Soha
otthonibb fekhelyet! Szürcsölt minden pórusom
mennyei meleget! S milyet aludtam! Noha
– vagy épp azért talán – a rokkant nyoszolya,
mely ott a zúgban állott,
az volt a mindenkori hideg ágy… Ott
terítettek ki nem is rég egy ómamót.
Eszembe jut: most megy át rajtam az a
különös kettős érzelem –
tárgyilagosan most emlékezem,
milyen is volt tűz-melegen
jéghidegben pihenni a vak
síri sötétben (két-tányérú mérlegen?),
míg a messzi világ is így eloszlott,
mint az az enyhe füstszag a lecsavart
lámpából, mely még petróleumos volt.

 

 

 

A gyermek ujja

Már-már szemét lefogni
indultak ujjak, tisztességtudók. De
a szájszögletben kis habok
építették még hólyagocska tornyukat,
bár döntögették.
Soha ily hosszú ágyat, egy darab
Duna s még egy darab Tisza között,
soha ily keskenyet eltávozónak.
Megrándult s meg az állkapocs
fogcsikorgatásra, már hangtalanra.
Így hát simogatást, vigasztalást
végzett a gyermek ujja, sőt becézést,
míg nem akár a szobron, tiszta művön.

 

 

 

Fölgereblyélt vasárnap

Udvar földjére szépen
fölgereblyélt vasárnap.
A lányok mind fehérben.
Ünnepre mosdva szállnak
fecskék, gólyák az égen.
Ki lép gereblye-nyomra?
Ki gondol lányra rosszat?
Szorít gallérom gombja.
Galambrajt sorakoztat
áldozni a csatorna.
(Mikor hív már harangszó?
szállni kisded s kamasz-kor
közötti zavarosból
máris-tiszta kékbe,
föl-föl vissza az égbe?)

 

 

 

Tanyai úrilak

A kamrai rudak szalonna
mennyboltjából a zsírszag
belép szabadon a szalonba,
hol a hölgyek is fröccsöt isznak.
Ha a gang ajtaja kinyíl,
kútgém, csibe, birka besír.
A megcsökött egyke-sorsú malac
az úr nyomában szintén beszalad.
S új illat-hír, mintegy a kinti népé:
nem vízöblítéses a WC.
Szűzi kacaj: futkos a fiatal
(vakációra megjött) lány serényen
(s attól is tisztán), mint sár-elemében:
hínáros tóban gyémántfényű hal.

 

 

 

Hajdani húsvét

A harmincas évekből
Bang – mond a torony s rögtön újra: bang!
Rajban röppen s koszorúz a galamb:
hit látható, fehér hit kék egen.
Átváltozás! Heti gondtól szüzen
fölfoghatatlant látni vél a szem.
Fülel a száj, békét szomjaz a fül.
Úgy töm pipát sógorom, hogy leül.
Tehén néz hátra jászlától; alig
egy far-rúgás, egy anyád istenit.
Itt hát az Ünnep: A Várakozás.
Hogy véglegesen lesz valami más.
A levegőben szimatnyi szabad
szeretet. Estig tart a pillanat.

 

 

 

Népkonyha

A harmincas évekből
Bádogbögréket oszt – könyörületesség?
 
Veszik át reszketeg
 
– ki ne löttyentsék! –
szinte földből kinyúlt
Szent-Jób-szerű kezek.
 
Hitetlen áhitat:
 
a Múlt
 
etet-itat
sírbaszállt nemzetet!

 

 

 

Keresztény humanitás

 

1

Valahányszor becsuktam
 
a bicska-pengét
(puszták neveltje): emberré újultam
 
hisz gyilkos is lehetnék.
 

2

Kihajtottuk (mert bicegett)
a kis borjút a vásártérre.
Otthagytuk. Én – hátra se nézve –
 
egy darab emberségemet.

 

 

 

Gyilkosok

Lábon állt még a fele búzatábla.
 
De megjött – anyánkkal – a déli étel.
 
Volt csak rövid fegyverletétel,
hogy a még talpon borzongók előtt
 
leraktuk a kaszát. Erőt
gyűjtve gyilkolni keményen tovább a
 
testvért mind, az egy őstől eredőt.

 

 

 

Örökös hála

A napfény, a tavasz, a nyár
beköltözött a búzába;
öltözik át a munka már
szabadságba, boldogulásba!
Forognak a hű évszakok,
bért, hozamot pontosan hoznak:
ahogy az aratás nagyobb,
úgy emberiesül a holnap;
ember kezében úgy forog
nagy kormánykereke a sorsnak.
Egy rezzenésnyi hála villant
valahol bennem, valahányszor
fölgyújthattam a villanyt,
megindult velem a vonat,
melegen ehettem az ételt,
besuhant egy rég-rótt írásból
fejembe egy hű gondolat:
folytathatom a születésem.

 

 

 

Egy a nyájból

Megúsztatták, kopaszra nyírták
a rátestált húsz feles birkát:
küldte a vén juhász a hírt –
Buksza telt: kapu nyílt:
mehetett a városba őszre
(a biblia-szagú jövőbe),
ki minden falat telefirkált:
a jerkék nyári fürdetője –
Oly emlék-falkával mögötte,
hogy számadó-e, számvevő-e,
nem tudta végül vénen ő se:
tollával ki is írt.

 

 

 

Családi kör – Cecén

A túlmagas két parasztágy felett
 
fali táblácskák, névjegyek
 
gyanánt nagy
betűkkel, mintha megannyi családtag,
nem írva alá csak keresztnevet
 
– János, Pál, Máté, Lukács –
részéről jött volna sürgős tanács
 
(mikor is keltezett?),
afféle Káin-kori üzenet
 
tudatva, hogy
 
El sose fogy
 
a Szeretet!
 
„Soha? Soha?”
dödögi gúnnyal, hogy ma ez mit is jelent,
 
az ateista diák-unoka;
vagyis tanácsos pazarolni, hogy
ízleljünk egy kis jellem-végtelent!
 
Arrébb megróva ezt a hangot komoran
Kálvin csupacsont képe. Még odább
Árpád, ahogy vért üteréből ont,
hat ős-társsal így alapítva hont.
Még arrébb ahogy Zrínyi kirohan;
toronyból Dugovics pogányt leránt;
 
tör buzogánnyal Bizáncra Botond.
 
Körben tehát
az egész valóságosan
nevelő-példát-mutató család.
 
Jobbik – famíliád?
Beleszámítva rögtön nagyapát,
mihelyt belép, elköhintvén magát:
csosszantván ajtó elé a klasszikus kapát.

 

 

 

Ostromgyűrű

Nem adja föl a legmordabb iparváros dédelgetését, hízelgő közelítgetését a nagyatyai Vidék, a nyájaskodó Táj, a le-lepisszegett Bukolika! Eszeveszetten vágtat a nemzetközi expressz, ő tudja mire jó célja felé, de a sín két oldalán csak nem maradnak el a nők-fabrikálta tyúkketrecek, az ágytakaró nagyságú zöldségeskertek, egy madzagon legeltetett kecske, sőt kismalac, egy bármily rövid kötélen, de mégis szélfúvásban száradó ing.

Mondhatni versenyt tartva fut velünk, az ablakban könyöklő utassal egy kerekes kút, egy futóbabból nevelt filagória. Kígyóként siklik a bokrok közt egy gyalogösvény, a lombok el-eltakarják, de csak előszökken, nem bírnak vele. Egy karcsú napraforgó, oly magányosan, mint egy keleti dísznövény. Amott egy fűrészbak, egy ásó. Sőt egy ugyancsak használat-fényesítette vasvilla, mégpedig parányi trágyadombba szúrva: a küzdelem szünetel, de nem áll meg. Mert ebből az ajnározásból nem hiányoznak a harc elemei sem. Ki vezeti a reménytelen ostromot, vajon milyen távolian rejtelmes vezérkar? Nyilván szemük elé tartott tenyér alól fürkészik a jövőt. Burns, Csokonai, Petőfi? Elsuhan az utolsó bakterház almafája, elenyészik mintegy a vasak pokoli csattogásától az utolsó fűszál.

 

 

 

Egy estém otthon

Mint legrégibb családtag
jött ki a konyhából elém
a csirkebecsinált-szag
a légytelenített sötét előszobába
s egy ajtórésnyi fény.
Itt kellett magam összeraknom.
Míg táskát, útiolvasmányt letettem
s új napszemüvegemet vigyázva.
Itt kellett összegyűjtenem a lelkem,
hogy befogadjon
otthon és mult – mert: mi vagyunk (mi: én),
ha nem élményeink e tünde túlvilága?
(A könyv szerint a táska tetején.)
Lakozott – égnek hála – szellem
– és ébredezett – köznapibb is bennem,
s azonnyomban – emlékezetemben? –
nem: valóságosan létre riadt
sejtjeimben, de úgy ő (ez a szellem),
hogy szinte parancsa alatt
igaz valómmal korcsolyázni kezdtem,
hintázni, kergetőzni, rögtön oly
irammal, hogy nézésre bár komoly,
sőt néha komor arccal: át-
korcsolyáztam a vacsorát,
át „hol az olló”-ztam az éjszakát,
a falióra háromig számolt szavát.
S csak reggel, fölkelőben
kászálódott ki megvetőn belőlem
a „törvénytelen” (zabi-szerű) ifjuság.
Ültem, ülök. Mintha lett volna – lenne
más tovább, mint semerre.

 

 

 

Az ereklye útja

A Bakony rengetegje! Hajósnak az óceán végtelenje kínált olyat, mint betyárnak hajdan ez a menedék.

Meg az a pici kis pisztolygolyó. Kezembe jutott, meghengergettem a tenyeremben.

Végül is, a pandúr-hurok végső szorításából Sobri ezzel nyitott utat, ezt küldte a szívébe, Tolna és Somogy határán, a lápafői pusztán, Ozora fölött.

Megkaptam a golyót is, az előtöltős pisztolyt is, a sógoromtól. Nálam illetékesebbek kezébe került; emlékeimből is léggé oszlott. Egy fegyver-beszolgáltatási rendelet idején; a „nyomozati vonalon” hozzánk is kiszállt közegek érdeklődése, majd tanácsa folyamán.

 

 

 

Szemközép

Nos, ha úgy fordul mégis: az ólmot
ide a homlok-
középre. Ez a „szemközép”
volt (Pálfán) az adventista,
– a Jézust-váró nénikék
körében a befogadó csók
helye – olyanok hite-adta:
vagyok tán máig tőle tiszta –
Hulljak karukba vissza.

 

 

 

Vihar előtt

Minden szak-fényképész-csinálta kép
harsogó hamisítvány volt
a szegényekről, sőt a „jobbmódúakról”.
Mind megfontolt hazugság, falhoz
állítani a jövőt. Varrt, vasalt ránk
hetekkel előbb már anyánk,
szabott magának is illő ruhát
a simontornyai divat szerint,
ha városba kocsiztunk s végül is
megérkeztünk – lám, hogy is és miképp? Itt,
nos itt a tárgyi – nyomozati – adat, akár
bűnügyi múzeum számára is:
havasi, jobban megfigyelve: alpesi a táj,
csermellyel, fahíddal, sőt zergepárral, mely előtt
állunk csoportban, bátyám trombitával,
néném strucclegyezővel, és műpálma mellett,
így néztünk mereven
a mai napba, színpadon színészek,
vádlottak bírák előtt, katonák
kivégzőfalnál – apám öntudattal,
vastag nyakában s lentebb kovácsmesteri
mellén a híd-ív-szerű óralánccal s annak közepén
függő gyanánt a kisded iránytűvel, várva-állva bizton
bár tengeri vihart.

 

 

 

Végső exodus

Hullabűzt hársillattá gyúrva át,
majd szétfecskendezve a levegőben
dolgoztak gyáriparilag a fák
X.-ben is, az Ó-temetőben.
Most a hírnév van soron, a dicsőség.
Szűr s szív még mélyebbről gyökér meg ág.
Vegyelemzi 48 helyi hősét,
a „hadi dűlő” néhány szivét, agyát!
Több nagyapáét pumpálja ki
a földből olajkútként a Jövendő:
a Szakértő Halál, mi jó neki:
nekünk s mi még sárnak visszavetendő.
Ott lent megint mind ősanyag leszünk?! De
te is velünk? Te, Lajos Kállay?
Mi marad meg abból, mit kezünkre
bíztatok Cél s Út szivós árnyai?
Csínján velem majd, bölcs hársak, akácok:
bírák, vegyészek! Végső szó jogán
fedjétek föl, e szívig ha leástok:
kiáltó vétóm volt a csönd s magány.

 

 

 

Idő-köszöntő

Kürttel, kemény vezényszavakkal
marsol felénk új április.
Őrséget vált az est, a hajnal.
Volt már előörs fecske is?
S nem menekül a nép. De tapssal,
dallal biztat ily hódítót,
mely aggot, csecsemőt leszabdal
az idén is félmilliót.

 

 

 

Foglyok

Foglyok, legkeservesebbek itt ezen a hó- és kakukkfűszagú fennsíkon
voltunk, meg ott
a járdára kiáradt kávéházak teraszán.
Föl-fölriadva, merre volna mód kitörni.
Meg a zsöllyében, a repülőben.
Miközben hajlongtak, hol pálmafák a szélben, hol fenyők,
a boka körül zajló rue Royale-ok.
Föl-fölszörnyedve, hogy hol a zár, hol az ajtó,
a fal, csak átkopogni, hol a hágcsó, hiszen már
szájban pecek, kivégzőkendő a szemen.
Semmit, de semmit nem tehettünk lám, velük sem érdemest,
a hangszálakkal, a pillákkal sem, csupán még
az eszelős gondolat, ha keringhet.
Mint lámpaburokban a légy.
Gumicellában Hamlet halhatatlanul,
ebben a messzi tartományban.
Hol szabadon jár föl-alá, hangjáról ítélve
mi is? – a tigris?

 

 

 

Fejem

Fejem kemény bazaltkő, vak-tömör-
golyót bele! robbanó dum-dumot,
és gyönyörködjem magam is, ahogy
milliárd csillag-törmelékre tör!

 

 

 

Rács mögött

Kassák utolsó fényképein,
utolsó könyve borítóján a nyolcvanéves arc
kazamaták vasrácsai mögül
csontosan, ráncosan, sóváran
a pillákra függönyként bomló szemöldök alól
máris a másvilágról fürkész felénk, hangtalan;
ráncok fércelik szorosra a száraz ajkakat.
Nem nyugodott bele semmibe.
Abba sem, ahol most raboskodik.
Ahova vágyott: a jövőnek
börtönlakója. Abban is
elszánt éhség-sztrájk szervező.
Hallgatom, hallanám mind szomjasabban
fal-morzéje kopp-kopp-jait.
Ki fejti meg?
Istent is szólítgatta – ő!
tegezve, mint legvégül annyian,
a Munka, a Szép Szó, de még a Válasz
mordályégető köreiből is;
engem, az annyi rács-kilátáshoz sem jutott
rabot kivéve!

 

 

 

Világrend

Lemondtam a csillagvilágról.
Miért? Mert rend! Rend! Szolgarend!
 
Csak fojtóbbá teszi a távol.
 
Cella végül; ha belelátsz jól.
Milyen szabad káoszt nyit idebent
 
agyad egy sejtje! Milyen végtelent
 
alkot egy villanásnyi vágyból!
 
Az a való, mit Isten így teremt.
Lakóházul lelkünknek ácsol.

 

 

 

Megláthattál volna

Megláthattál volna azért is engem,
mert, Mindenható, ha vagy s látsz valóban
(mint rég ama Szem a szentkép-keretben)
mert nem zavartalak, mert nem kopogtam,
mert nem riszáltam feléd sem sebem, sem
érdemem, hogy nézd: így jártam nyomodban!
Illemre nevelt anyám: nem esengtem
s rátartiságra apám: nem tolongtam –
– s igazmondásra épp a – Hit
– a hited? – nevelt, hogy így, magamba kivetetten,
e földön itt, veled vagy ellenedben,
magamféle is kezdhet valamit –
Nem voltam könnyű fiad. Így
végy számba, ha ürül hely a Seregben.

 

 

 

Légköri depresszió

 
Vihar! Megint? Directe mintha
– „egyből” szánkázva át a fölkevert vizet –
 
emeleti kis szobáinkba,
 
ide rohanna! Libeg
függöny és abrosz, újságlap és könyvlap
 
adva cinkos jelet –
Mint akkor a közénk-mögénk lopózott
 
ötödik oszlop:
 
a hátulról döfő előhad!
 
Ki árul el? Mi lesz veled?
 
libben meg épp úgy az ideg;
 
az annyi „viharos kor”-t
 
megszenvedett emlékezet.
Ki üt le orvul, kinek inthetsz
 
testvérkezet,
ha majd megint…? Már mennydörög:
 
a förgeteges gyors dühök
 
vidéke itt ez:
ez a vak bolygó! Ki mondja, nem úgy lesz
 
megint, ahogy… Eb-ösztönöd
 
nálad is jobban tudja, hogy…
 
Mit sose tudhattál elébb –
 
Tetőcserép
zörög s patakzik. Parabellumként ropog:
 
ver golyót az ablaküveghez,
 
végez sötétítést a jég…
Mit tehetsz? Fogod megint – megint! –
 
egy nő kezét.
S egy gyermekét. Míg odakint –:
 
mást nem gondol az ég!

 

 

 

Fölszáll a köd

Tisztul a ködtől a vidék.
Új s új vadliba-ék
hívja szárnyalni a szemet;
tágítsuk együtt az eget!
Nem ejt az ég egy csepp esőt sem.
Patak és csermely hegytetőknek
olvadó havától dagad,
hoz le gyors karolásokat
föld felett, föld alatt –
Ügyel a csőszködésre rendelt
Nap a földre, hol minden tágul.
Egyet szólít hiába társul,
engem, a szív-fagyba zárt embert.

 

 

 

Jelenet egy drámából

Halálfélelem? Ismerem. Elért.
Sajnálom elvesztegetni hiába
minden egy napomat már – percemet! A fösvény
éhével takarítom, őrzöm őket,
csurgatom ujjaim közt, így magamban.
Mi végre? Nem tudom. De kincseim
elrablójának érzem: szó szerinti
betörőnek, ki rámtör s fosztogatja
arany magányom… Írj levelet, esszét,
küldj bár kötetnyi verset –
küldj bár kötetnyi verset – …Itt hever,
polcnyi csupán a kiválogatottból.
Letörlöm egyről-egyre a palack-
pókhálót, beleszimatolva és
eltolva a dohost, az ecetest,
a fa-, dugó- s egérszagút s a rengeteg
összepancsoltat – végre korty, ahogy
meg-megforgatja azt is a gazda nyelve,
kikérdezve, hogy nem „Nyúlós”-, nem üledékes-e,
nincs-e stichje, s van-e jó maligánja,
s csak azután tölt, előbb a saját
poharába – fénybe tartva: nem „törött”-e –
majd sorra emberbarátaiéba,
némát bólintva, hogy mehet a magosra,
igazítva a gégét szem-lezárva
küld hálát – áldozó füstként az éghez.
– Örülök, hogy legalább ehhez értesz.

 

 

 

Mit súg a marihuana

Butaság mámora! Az agy
ha behomálylik! S lám az agg
megáll az utcán tétován:
hova is indult? S mosolyog:
oda vagy vissza már talán?
s nem mindegy? S valami örök
villámlik bármi cél mögött.
Oh, lényeglátó vaksiság
vigasza: hogy az okosok
az igazándi ostobák!
(Ha úgy is mindegy a tovább!)
Mint szabadító-italát:
napi szesz-adagját a részeg,
köszöntjük mi, bölcs vének
elsúlyosodását a szívnek-észnek:
attól könnyebbül a világ:
működik jól a nesze-addsza mérleg.
Legyűrhetetlen valóság
fölé emelő kapatosság:
oh percnyi tudat-kiesés-
ajándékozta enyhe spicc:
kortyaiddal is te segitsz:
legyen a tekintet merész,
bár semmik semmijébe néz.

 

 

 

[Utolsó esztendeiben…]

Utolsó esztendeiben Tibor
(Déry) úgy írt, hogy jobbjában a toll
s bal keze ügyében, végül már a zsebben,
lapos üvegben tömény (paraszt) alkohol.
„Mint tengerész a fergetegben”
szellemeskedtem újra s újra,
ahelyett, hogy áldtam volna a bacchusi Múzsa
kegyéből ajkaira szállt
mosolyt, a mentőöv gyanánt
veszélyt-hárító adományt.

 

 

 

Játszma és helyzet

 
Ne ródd meg a vént, ha szeszt
egyre sürűbben, egyre mérgesebbet
 
krákogva, leereszt.
Nyeli ő orvosságul ezt.
Még azt se kérdezd, mitől szenved.
Tanulj önpusztításig önfegyelmet.
 
Segít átkelned
csak az efféle művi éber-álom
 
e csupa rémképtől valós világon.
Mert hát mi vár? Kanál-adagban is: halál.
 
Halál s az elem: feledés!
Egy a válasz tehát, ha magad is belépsz
 
a játszmába s adut ütésre kérsz,
kijátszva tíz-húsz percre bár
(tudat kontrázva), mi őrjítve fáj.
Ez a helyzet, ez a nagy helyzet:
ember vagy s az örök vesztés-nyerés
során az üdv, ha daccal leereszted
 
mitől állati lesz megint az ész?
Így oktatott a vén, a sátáni hatalmat
is tisztelő – úgymond – szabad pap!
 
S megcsillant, mint ősbarbár áldozár
 
markában a pohár.

 

 

 

Beszéd botommal

Tréfából vettem sétatársamul, de
most már ő nem bocsát el, ez a bot.
Agy-szellőzéskor estelente
 
hű társaságban ballagok.
Tekintettem előbb, mint jó ebet.
Érzem egyre közelebb hozzám:
Tagom lett. Ki gondolná itt az utcán:
 
három lábon megyek?
S elgondolhatná-e bárki, hogy nekem
kinál még derűt is (nem bánatot)
ez a bot? – Mint mikor – „jöjj, gyermekem”
 
kezet anyánk adott.
Megyek s ha – mondják – korosodom is –
mintha felnőttösödne minden
köröttem – hogy hívjam? – közösség, isten,
 
jövő? Súgva: ne félj, de bízz.
Tudom, hova visz ez az út,
ez a bot. De míg van bennem kivánság
pörgetni őt is, mint rég legényi pálcánk:
 
oszlassuk csak a bút!

 

 

 

Gaz és gyom

Virágba nem borult a gaz
e jobb negyedben sem, ahol a neve: gyom.
De hogy fölmagzott, hogy fölnyúlt a pimasz
 
sehonnai az ápolt talajon!

 

 

 

Ráadás után

Meghat még mindig ez a ráadás,
 
ez az ajándék októberi napmeleg,
 
ez a még egy és újra egy
 
puha tenyérsimogatás.
Mert hisz a szokás, a – nem ugyanaz! – megszokás
 
szerint lehetne más:
 
csitt-csatt szél-pofozás, jeges
 
járda-adta farbarugás.
 
Hálára indít:
 
ez a – egy kis családi ház
 
konyhatűzhelyétől eddig
 
áradó, meghitt
 
világméretű gondoskodás.
 
Isten-hit ős
 
évszakát hozza ez az ősz.
Megköszönöm, Gazdám, öreg szív,
hogy viszont-nemlátást is így köszönsz.

 

 

 

A falevelek végső útja

A falevelek végső útja! Nem
az a halk lekeringés csendesen
ágak ég-magasságából a földre.
Nem az a szűztiszta hullás! Hanem
ahogy már ottlent loholnak, pörögve
bokrok alól, sövény mellől be,
a pocsolyába, majd a csupa-sár
határba, szerte, szennyesen!
E holt kezek, e zörgő tenyerek
halálmenetét nem őszi szél kergeti,
hanem – érzed? – tavaszi: kikeleti!
Menyecske söpör szemetet.
Mért emelné hát pillanatra bár
 
tiltakozva kezét –
 
jobb ha leejti: Míg
 
s még idején
 
főt hajt a vén.

 

 

 

Költöző madarak

Mozdulnak, mocorognak – útra
készülnek ők is? – derekamból
költöző madarakként ezek a
télire odafészkelt szúrások, fagyra-kényes
nyilallások. – Jólesik nekik is
a Nap lávája odafentről,
idelentről meg ez a parázsló homok.
Jó játszótársaként a Szenvedésnek
(az Elmúlásnak) képzelem látni, szinte
szemmel fölöttem, hogy szállnak az égre
s lebegnek el testemből a kis és nagy
fájdalmak csapatostul
vissza szülőhonukba!

 

 

 

Kórházi emlékkönyvbe

Egyik vagy másik Nemezis
 
besúgása, amidőn az Úr
szólított volt, hogy eleibe menjek,
 
közbeszólt nejem is:
nem vagyunk még à jour!
 
Igérjenek bármit a Mennyek
(dísz-sírhelyet, köztéri szobrot),
 
adj még, Uram, de itt,
de együtt, bár félszáz vénába-oltott
 
injekcióval treuga dei-t!
 

1980. IV.

 

 

 

Bűnös

„Jó színben vagy!” Mondtad vidultan:
fölszabadultan, mintha még
te is bűnös volnál halandó voltomért –
 
Nem szóltam. Mert hisz úgy van.

 

 

 

Buzgó remény

Rongyos és foltos: szakadoz a tegnap
patyolat-tisztán feszülő nagy abrosz.
Latyak a földút. Ragyog a vetés hó-
leple, ám alján mozog a vakondok:
 
indul a bősz fel-
támadás – érzed? – kitakart tömegsír
hullaszagával! Süt a Nap. A szennytől,
mintegy a bűztől nemesebben égre
száll az ős Szülő: makulátlan arccal,
 
orrt se facsarva
zengi (fényhangon): közeleg, mögöttem
siet Ő is már a keresztre vont, majd
szennybefúlt, ám most… Ugyanúgy úton van,
újra hozzátok vigaszul az évi
 
örök-Igazság!
*
Nos te is, jámbor mosolyú öreg, húzd
a kirótt pályán napi vállalásod:
a divatmult (még talyigás) ekét, így
vallva hívő (vagy hitető) vigasszal:
 
mag alá szántunk!

 

 

 

Itt és ott

Hegyi ház ablakaiból,
Budáról nézve, amikor
Pest parthosszán a lámpasor
egy perc alatt kigyúl; a szív
elevenébe, az én jonhomba is
– emlék? vagy sejtelem? – hasít:
egy állati – vadállati –
föltátott állkapocs agyarai
villognak a növekvő sötétben,
megtestesült barbár düh acsarog,
hogy átszökkenve a Dunát
karmába kerítse Budát,
szaggatva darabonként falatot,
nyeljen éhére Nyugatot –
S én itt vagyok. És ott vagyok.

 

 

 

Por

Hord itt különös port a szél.
Hordott mindig is a szemhatáron
betyár-ló rúgta port, örökre
szétdúlt falvakét, klastromét.
Töröltem szájamról a port,
pillogtam kőport, hamuport.
Mostam képemről pernye-kormot.
Por, por, történelmi huzatban.
Pest romjainak évekig
köhögtető por-számuma.
Deresen kiporolt gúnyáké.
Arrébb lökött aktacsomóké.
Ahogy a sírból fölkereng,
gyors ásók, lapátok homokja.
Kánikulás szántók pora,
kanócz-füsttel futó úté.

 

 

 

Lent-fent

Lent lobogókkal lassú körmenet haladt
 
dalolva hol keményen, hol szerényen
 
munkásindulót, szent zsolozsmát.
Fent a repülőtiszt fejében
 
villanatként váltott a gondolat,
 
lett lágy hitből vasakarat:
s hozták a bombák mindannyiónk sorsát.

 

 

 

Árnypárbeszéd

„Főkapu nyílt s dőlt ki azonnal”…

 
A motorkerékpárosok
az oldalkocsikkal, ahogy
a feketekabátosok
szirénáztak, a kürtösök
voltak az ördögök,
kárhozat-előhírnökök,
bukott akarat-angyalok,
fitogtatva ifjúi merszet
víg előzésben versenyeztek
– két kontinens volt már a pálya –
egyenes derékkal a gépen
Cél, Hit: Jövő mintáiképpen;
épp azért, mert ők, mint a máglya:
megfagyott kétoldalt az utca.
Mindenki tudta,
mit hoznak falaink közé. „A vég
vette – hallottuk – kezdetét.”
Kihagyott mellünkben a még
folytatni méltó faj: az ősi Nép
szívverése. Ki. Látod, meddig.
Egy történelmi másodpercig.

 

 

 

Vizsgáztató halál

Hőskort éltünk. „Hadikockázatok korát!”
Vállalva hullák és dögök között, mi:
azt, ami kellett. Mi s nem ők, a katonák,
a lehasalók tüstént, hogy dörögni
kezdtek a bombák, a fürgén fal mögé szökők!
 
Mi civilek, főleg a nők
álltunk, ízleltünk, alig mérlegelve, mért,
– kockázatot? Valamiféle – kéjt?
 
Szomjazva már kábító veszélyt,
 
azt a halál előtt
szerelemként mindent feledtetőt,
 
mely kezdetet és véget összeköt.

 

 

 

Jégfényű hold alatt

Helyén még mind az őrszemállás.
Faköpenyek kaszárnyasarkokon.
Szuronyos föl-lelépdelésre várorom.
Vad helyett embert leső fatorony.
Egyszemélyes kőfülkék kémlelő:
kilövő-résszel. Magányos beton
bunkerek. Megvannak mindannyian,
üresen a jégfényű hold alatt.
De az ellentét a veszélytudat
s a belenyugvás közt máig feszültre
ajzza a fület. Oda a szent ügy, de
csak nem vegyül az elháríthatóság
eggyé az elkerülhetetlenséggel.
Ha minden nesz – az ólakban is – elhal,
úgy tetszik („rémlik”), nem a domb mögül, de
a csillagok közül jő ütközetzaj.

 

 

 

A háborútól rettegőknek

 
Mi az egyetlen
 
patikaszer a halál ellen?
Rég kitalálta az emberi szellem!
 
Képzelettől függ csak a veszély.
 
Mert bárha Ő, a Szörny, ide is ér
 
bármily rettegtetően:
 
dehogy bennünket,
 
kaszálja már csak hűlt helyünket.
 
Mert vagy mi, vagy Ő! Mert időben,
sem térben nincs közös jelenlét
 
– hirdette a Kezdet s Vég rendjét
a fő Úr, az ős logika-szavú.
 
És hirdetheti ma ború-
 
oszlatásul az új Isten-agyú
Tudomány: hogy törhetne háború
 
reánk – észlelhető?
Mihely belép bolygó-lakunkba Ő:
 
mi abból
 
ugyanakkor
 
– à Dieux!

 

 

 

Törmelék-turkálók

Kötelező lett menekülni. „Kiüríteni!” Megfutást
rendelt maga a Fővezénylet. Statáriummal. A lapulást
hőstettnek dobolta a szív, magyarázta az agy.
Nem a klasszikus választást, a Szabadságot, vagy Halált:
lőtték e kettőt együtt – is, is gyanánt – reánk, a várost körbekerítő hadak.
A bűnözői adottságok: az álnév-viselés, az okmányhamisítás
lett ápolandó jó tulajdon, megannyi férfi-kvalitás,
diadalra immár – vagy őrizni csupán – azt, mi volt
hajdan mártiriumságra ok:
odavetni egy Holnapért sok Jelent, míg hulltak bombák s röplapok.
Szorult a hurok. Eleven nyakak köré is! De kinek s miképp:
erről itélni különült eleve naponta szét a nép
táborra, majd felekezetre. Döglégy-peték
televényeként szaporították a szavak, szavaink
a rémálmot s a vakreményt.
Kivilágultak tehát, tündöklőbben, mint a havazás-eleji
csillagképek a becstelenségnek őskori öntörvényei.
Ám – hova így innen? Aki tehette, kaszát vásárolt, ekét!
Mi magunk is… Nem öreg tanyánkra vágytunk, hanem
barlangba, ős bomba-biztosba, sziklahegyek mélyeiben,
cölöpházakba! Ingoványba, hol még hiéna és tigris az úr!
Távoli, kőkori nyelveken tanultunk. Én újra vogulul-finnül (most sem angolul).
Barbárság barbárságok ellen? A réginél rosszabb az új?
Pogánykor fenyegetett ismét? Hisz el se ment! Ott várt örök
fényben egy-egy felhő mögött, tudva, hogy az is elvonul –
El is vonult – átmeneti árny! Nyílt fülünk újra fenti hangra: légy
fondorlatos! Cserélj köpenyt, nőt, szótárt, lesd az ősi Ég
tanácsait, hogy mint ő, az Eszes Hajós, jól haladj
– meghallván, de mégsem követve
tündéreitek énekét.
Mások, mint József ama Máriának és annak a kisfiának, úgy
nyergeltek öszvért, raktak gyors batyút,
majd megint mások… de feleútról lám, egyre többen:
– visszafordultunk. Itt vagyunk. Nem másként, mint akik
ottfeledtek valamit elmenőben,
s most rom s üszök közt keresik
egy fundus, egy – kimondva érthetőbben –
tisztességtudás törmelékeit.

 

 

 

Diadalunk

Próbáltam én is kisimítani
meg-megdagadó, meg-meglappadó
óriás arcán egy-egy rángó ráncot,
 
fájó fintorgást
e Föld nevű égi szülöttnek.
Ekként kezem nyomával:
buzgó ujjaim nyomául is
fiúi hálám tanujelével
 
röpül, forog a vak
semmibe, míg szét nem röpíti
 
az undorodás, vagy
 
a Fényességes Robbanás,
 
hogy kézbe vettük.

 

 

 

Két flash-villanás a multba

1
Rue Bonaparte
Belestem, be mégse nyitottam
a pici könyvkereskedésbe.
Monnier Adrienne-ébe. Délben ottan
szorongott korszakom óriás nemzedéke:
Larbaud, MacLeish, Hemingway, Paulhan, Breton
vitázva, tisztázandó: tovább él-e
kulturánk, vagy örök lesz-e rajt a por, a rom,
mit dönt rá Gide-nek s Nietzschének Isten-merénye.
Beléptem. Nem tudhatom
máig emberi fajtánk sorsát.
A fürge Adrienne rögtön kiszolgált.
Kullogtam kifelé, halandó,
illemtudó, megváltatandó.
2
Emelvényen jegyezgetve
A kálvinista lányok! A gazdagok! A Felvég
egyetlenkéi, kik nagyünnepen még
dédanyjuk bőrködmönkéjét viselték
 
templomuk udvarára gyűlve,
s onnan sorjázva be külön helyükre:
 
büszke pillájuk úgy lesütve,
 
hogy csak a lépdelési illem
 
ősnyelvén tiltakozva minden
 
kamasz-tekintet horga ellen –
 
Sárák, Rebekák, Eszterek,
mi volt az út, míg vén – szép! – szemetek
 
hű szememet lám ily egyenesen
 
faggatja, hogy talántán
 
már némi gúnyt is hunyorog
 
ezen
az aggkori tsz-otthon – otthonotok –
rendezte író-olvasó találkán.
Így repülsz, kézközelben, zümmögve, itt az asztalon
 
de fölívelve mindahányszor hirtelen,
 
ha azt hiszem, most elkapom
 
légy-szálldosásodat, történelem!

 

 

 

A Sorbonne könyvtárában

Néztük a szép koromfekete főt,
 
a frissen-doktorált kisasszonyét;
 
barbár kanyarjaiból az eszme
 
kettős erővel tündökölt.
A diák-vágy annál jobban szerette
 
volna teste leglényegét,
a fényt, mely abban a sötétben ég.

 

 

 

A Pont des Arts-on

Megalázott, de szinte térdre,
 
a híd lépcseiről a Notre-Dame
 
terére lépve,
meg engem első látásra a látvány.
 
A szemmel fogható történelem.
Fölemelt mégis: no lám, a hazám!
Az új hon, melyért Vereckénkről leszállván
 
a valóság s az álomköd határán
 
meg kell a küzdést kezdenem.
Már azért is, mert ilyen árván.

 

 

 

Forgalom a Concorde-téren

 
Annyi szem látta! Annyi elme őrzi
romlatlanul magában szerte a világon,
ahol ember él, hogy már ez a tér
ki sem múlhat a mulandó világból,
az emberi tudatból: a történelemből.
Földiek – bolygóbeliek – itt
– jövővé tartósítva a multat –
bábeli műbe kezdtek, szándéktalanul,
de épp ezért siker igéretével.
Nincs külön, nincs egyén, nincs más, nincs hogy ki vagy te: mint te,
 
olyan közösen egy a rend –
 
már nem is emberi. Ilyent
 
csillag-pályán vagy füvek alatt
 
kialakult törvény teremt.
 
Ne hőkölj, ha fölismered:
 
termesz-bolyban sincs több magán-tudat,
 
mint itt, ahol te is – eleve rab –
 
mi sejti – szépérzékeden át
 
élvezed a harmóniát,
 
te sem vagy külön akarat.
 
Megkönnyebbülten, biztonságosabb lélekkel
összekalkulált elemek
bizseregnek, keringenek,
követnek vegytan-diktálta célt.
Féltheted, mégse félted magad:
 
non omnis moriar!
nem hal meg, aki amiként is élt.
 

1979. II. 26.

 

 

 

Hű emigráns

Haza az húzott, ami elűzött:
 
az ország szolga-volta.
Szabadság! küzdök, egyre küzdök:
 
ne legyek hazámnak se foglya.

 

 

 

Hazatért emigráns távirata

Lényeges átalakulás (hogy agyatok ott messze is megfelelően alakuljon) az évszakokban történt. Az őszi lombhullás most mint a hajnali kártya-játszmák utolsó, galopp-menete. Még a díszparkok jólnevelt nyírfái és hársfái, japán-cseresznyéi fegyelmezetlen gyorsasággal csapkodják tarka ábrájú leveleiket a közös halomba. Ugyanaz a verseny a mind korábban költöző madarak rikácsai közt. Tavasz, amint emlékezhettek, itt sose volt, vagy csak oly véletlenül idetévedten, mint a márciusi mennydörgés. Kávéházak üveges előterében a fűtött járdán esős heteket végigüldögélni, kiskabátban épp csak rügybontó gesztenyefák alatt fiatal villogású, még fiatalító napfénytől hónapszámra megújulni, ez még mindig hazaplántálandó reformjaink közé sorolható. A hóvihar és a kánikula közt az átmenet csak annyi, mint a körhinta egy-egy szekere és festett állata közt. Amitől maga az esztendő is az elszabadult évszakokkal, az elvillanó név-és ünnepnapokkal mind gyorsabban forog. Meglepően hamar telik az élet, ha célja van, ha teljesedik. A szerelem, ha tennivalót ad. A férfi-gond, egy-egy viszontkacsintással is. Ekként oly gyakori jelenség, hogy már-már láncolatszerű az a hajnali-alkonyi konstelláció, amidőn a Nap is, a Hold is fönt van – egymástól nem is olyan nagy távolságra – az égen.

 

 

 

A hazatért további távirataiból

A lelkiismeret, mint madár? Olyanféleképpen csapongott, röppent ide-oda. Kalitkája elég szűk volt: noha terjedelme jókora: foglalt körasztal, sarokban. Miképp került még oda is a lelkiismeret, egy nem is mai démosz lelkiismerete? Tájékozatlan jövevényünk, mint egy soknyílású galambház körül, tévelyegve hol itt, hol ott, fölváltva bukkant elő az asztaltársak szájából, majd bújt vissza, hosszabb-rövidebb szárnyverés után a különben nem kellemetlen dohány- és már híguló vacsoraszagban.

Kezdettől hessentésben, könnyed, csaknem jóakaratú hessentésben volt része; ahogy poharaink fölűl a nyári pillangót tovaröppentjük, saját érdekében. Érthetetlen konokságával vívta ki ez a többihez viszonyítva szelídnek ismert, ez a mi szelídnek ismert lelkiismeretünk azt a fokozódó ingerültséget, amely végül a kis társaság női tagjainak jobb kezét is elhessentő mozdulatra rántotta. Az elhárításnak hasonlóan habkönnyű futamai indultak mosolyok édesítette szájsarkak ráncai, gondolatok-nemesítette homlokok barázdái közül. Lehetett vajon ezek mögött – már a kezdeti korszakban is – az ösztön olyan működésére következtetni, aminőt a mészároskutya rögtönöz függönyként rángó gumiajkaival, kivillogó agyaraival a féltett konc fölött, már az ellentámadás hadállásában? Ilyet a mélylélektanok-köszörülte tekintetek sem észleltek, az akkori dioptriákkal. Csak némely szociológiai fölvétel, anyagelvű statisztikákkal.

Ekként cikázott, le s föl, tördelte szárnyát ez a lelkiismeret, közelebbről megnevezve, az a közösségi-démoszi populuszi – ha kell nyelvtörzsi – tudat, amelyet repülhetnékre már nem is fontos milyen fészek nevelt, milyen ősmeleg erkölcs, indus-e, görög-e, bibliai-e vagy újabbkori-e, a kanti-hegeli s ezen az ágon a marxi-engelsi. Nemcsak tollait törte és zúzta, fejét is, legvéresebbre épp a legegyenesebb irányvételű útjain.

Vészmadárnak nézték? Nézték vagy vélték? Ide vezethető a korai ingerültség. Felesleges volt, többrétűen is.

Tetszetős közhely uralkodói köröket oly fokú – oly közellátó önzéssel vádolni, amely már önvédelmét is vakultan végzi. A szapora gesztusok nem közállapotokra, hanem lelkiállapotokra lehettek csak jellemzők. Kétségtelen, hogy a szellemi élet köreit gyakran megosztja vetélkedés, féltékenység, kenyérirígység. De nem minden Olimposzon folyik olyan viszály, mint Árkádia fölött. Az Istenek idővel összeköszörülődnek. Összehangolják, összefenik érdekeiket, elsősorban persze a tapinthatókat, anyagszerűeket. Egyre több esetben elméjüket is, mind finomabbra, a civilizálódás mértékében. Az arisztokratikus hűbéruralom kétségtelen gyengültével eltűnőben az a szellemi feudalizmus is, amely a lenti közrendűek jelenét, főleg jövőjét csak a saját szemszögéből vette tekintetbe és használatba, védelmükről végül annyira megfeledkezve, mint a halandóktól magukat jaj-mentesen is elzáró indus istenfélék, akik már teljesen csak saját halhatatlanságukat tökéletesítik, vagy azok a tífusz-gazda tetűfélék, melyek mivel legzavartalanabbul abból táplálkozhatnak, tudvalevőleg a haldoklóra települnek, figyelmen kívül hagyva az utolsó percig, hogy annak halála az övék is.

A lelkiismeretek szükségszerűen nem lehetnek tapasztaltabbak, mint mindenkori környezetük, nyugtalanságukat viszont épp az utóbbi nyugalma növeli. Elképzelhető az imént – képességünk szerint érzékelhetően – ábrázolt látogatónk buzgó, de összevissza röpdösése egy-egy ilyen olimposzi fényt nem eredménytelenül igénylő környezet, ezúttal nevezett asztal törzstagjai közt.

Ezek izgulékonysága csak részben volt indokolt. Világlátásukat ugyan a sakk-szaklapok is támogatták, ám egy esetben például a méhészeti közlöny egy félmondata mintha kifogásolta volna a könnyedséget, ahogy az anyanyelvi közösség egy tanulmányát épp a közösség nevében utalták át egy másiknak; ahogy az emberi lélekszaporulat már közösségveszélyes csökkenését emberi érdeknek nyilvánították. Igaz ugyan, hogy a fejlődés egy fokán a külön-külön anyanyelvek nyilván megszűnnek, ugyanakkor a túlszaporodás világkatasztrófával fenyeget – mindez azonban árnyalatosabb honi megfogalmazást kívánt volna. Ritka madarunk szárnytörő, fejsebző röpdösését voltaképpen ez fokozta odáig, hogy végül bezárultak azok az ajkak is, melyek úgy-ahogy teret nyitottak neki. Búcsúrikácsában arra utalt: ha legalább viharmadárnak nézték volna, saját érdekükben. Meg sem hallották, gyönge közhely volt, még azzal a toldalékkal is, hogy a viharmadár elűzése még nem űzi el a vihart.

 

 

 

Az üdvtelenek hitjele

„Pogány őseink főistenének, Ukkónak

alakját népünk emlékezete máig őrzi, a

Vasorrú Bába alakjában.”

Néprajzi megállapítás

 
Verik vesszővel a balta-rótta orcát,
bár bádoggal ők borították.
Büntetik bottal, köpködik: segítsen!
Arra faragták: lenne itt is Isten!
Állja özönét nyálnak és szitoknak
az a Kicsoda-micsoda, a Minden-
tudó vasorrú, vigyorogva: holnap
orrához, azaz alája az orrnak
medvepecsenyét, csókot maszatolnak.
 
Legyen kivel felezni mind a bűnt,
mit elkövettünk s majd elkövetünk!
 
Legyen bocsánat!
Megettük bár jól dörmögő Atyánkat
s befaljuk, törvényt ha az éhkopp ad,
 
a nagyatyát, az unoka-hadat,
mint bárhol az ember árva fia!
 
Így – karban – az ima.
De csak nem csillan – kovából a szikra –
nem itt a megváltás helyi titka.
Nem lett az az Arc ország, hatalom:
dicsfény se Keleten, se Nyugaton,
 
hova hívei vettettek, sehol –
 
sehol, ahol
jobb sorsú (népű) Halhatatlanok
égi hadában ekként nem ragyog,
fölöttünk sem, testvér, ég és pokol
jegyeként más, mint egy lógó vasorr!…

 

 

 

Pogány istenesedés

Homoksíkság. Végtelen vasútsín.
Széchenyi keze fut a mozdonyok előtt,
 
úgy, ahogy még tintába mártott
 
lúdtollal húzott egyenest.
A Tiszában meg Vásárhelyi néz nyílegyenest
 
előre, rendületlenül.
 
Itt vannak ők
társaságunkban. Ők a társaság
ifjai. Halkítja szavát
 
mégis a vén is az övék előtt.
Valami viszály mégiscsak elül.
 
A vad vidék, ez a pogány is itt
 
családiasul, kezesül.
 
Beistenesedik.

 

 

 

Terjed a falu

„Rég elhúzták az esteli harangszót.

Ki az, aki még mostan is barangol?”

Petőfi

 
Félsor csak a faluvégi utca –
Nyúlik a nap messzibb napnyugatra.
Viszonozza hálásan a Napnak
búcsúfényét sorra minden ablak.
Szemközt, haza, újra. Haza? Múltba,
hova viszed a vént ifjú utca?
Itt kihuny, ott kigyúl egy-egy ablak.
Régi hangot csak a kutyák adnak.
Se kolompszó, se csordás, se kondás.
Minden más lett! Én nem vagyok csak más?
Áll a falu – s lám rohanvást lépdel.
Villanyfény küzd benne a sötéttel.
Csöng – röviden – még esti harangszó.
Ki az, aki… szól? A közel homályból
friss hangon cseng-bong Petőfi Sándor!…

 

 

 

Előadás

Hajnal! Színpadi függönyként omolt a
tegnap még vörös lomb a hóba
a Sashegy fáiról: a Várhegyet
járhatja most a szem s a képzelet.
Buda vára! Szent színhely! Dísztelen
didereg rajta a Történelem:
lapozza rendezőként ma is a
Forgatókönyvet a História.
Szakmabeliként bámulom, ahogy
szövege szerint Görgey kirántja,
vagy Damjanich máig vitézi kardját,
vagy Dózsa, s beinti a Rohamot,
a végső, a legvégső Hajrát,
s előre tör! S hányan még utána
s előtte hősleg. És hiába.
Megannyi sorok közti ábra.
Hogy higgye, aki hiheti,
kerülhet talán emberi
rész is a Megfogalmazásba.

 

 

 

Léghuzat történelmi tablón

Az abszolut monarchiák alatt keletkezett,
a nagy látóhatárú ércmetszeteken, sőt festményeken
a magas frizurájú dámák, függő parókás főurak, de még
arany-pálcás, csatos, félcipős uralkodók
jelenlétében is nemegyszer látható, olyan hatással,
mintha kintről – de honnan is? léghuzat suhanna be
(nem másként ahogy néha színpadokra): –
feltűnő gyakran megfigyelhető
egy kósza kis kutya
az előtérben, de oldalt faroltan,
de fejjel a teljesítmény felé
hátsó lábát emelve, mintegy
a művész „félre” szavai gyanánt.

 

 

 

A világszellem üzenetei

Noszlopy Gáspár emlékének

 
Ferenc József, az agg császár-király
remegő kézzel írta alá
az 1914-es hadüzenetet.
Ellenezte.
„S a Kossuth-kutyák? – hebegte – rég e percre
várnak!” (ahogy egyszer egy lakáj kifecsegte).
Tudata fölszínére vajon akkor ért,
felelni kell az aradiakért?
Nem számított, csak a csehekre.
Egy vén agy alagút-kanyarain át
a történelem ítélő szavát
s a teendőt is egyben
azon a hűdött nyelven
dadogta ki a világszellem?
Többszöri rossz kapcsolás volt, dehát
úgy is kimondta, fölmentve magát,
a tébolyult hangförgetegben.
Mozdulni így az idő sem tudott.
Szállt céltalan a szó. És a kötélben a hurok,
mit dobott kezdő gyilkos nyaka felé
a halhatatlan kéz, a kiskőrösi kamasz látnoké.

 

 

 

Történelem

Tovább, tovább! Egyikünk – elesett?
Itt csak beállás lehet! Nem kiállás!
 
Feküdtem, lám. De kié is a seb?
 
Éj volt. És csönd, mint Petőfi mögött s felett
 
a lózihálás.

 

 

 

A csodálatos muzsikus

A fülekbe a Vazulnak szánt ólomöntés évszázadokra hatott. És mégis – egy zene-süketre is nyomorított népbe épp dallamokkal tölteni jellemet és jelleget, önbizalmat és értékhitet, vagyis reményt és jövőt: ez volt az első látható csoda; amit az az árnyékkönnyű, vékony férfi mívelt; Góliátokat hátráltatva.

A másik taglalandó és méltánylandó csoda? Dávid mestercselekedetének minden körülménye és segédeszköze megkapta a bámuló magyarázatot: az ok a helyénvaló merészség stratégiája, az okos lábvetés, a parittya fizikai karhosszabbító törvénye, a higgadt szemrevételezés optikája. De mégis: a legfontosabb, a kő, ami végül is ám már eleve döntő lett, kirepülve a parittyából, oly céljatudóan, mint a lélek? Esett arról elég szó? Az ott hevert, a talp alatt, azért csak le kellett nyúlni. Akár a mi kisiskolás korunkban a kavicsért, a téglatörmelékért.

 

 

 

Bekötő-út

 
Nyakigláb léptekkel s már-már eszelősen
parókiáról parókiára egyre keszegebben
 
menekedett – menekedik
 
a már-már – lám! – megfogalmazhatatlan
 
igazával,
 
amely egy – volt is valaha? – népé.
 
Osztja magát
 
a zengővárkonyi.
 
No meg a sajkodi.
Lúdvérclángként a társasgépkocsik-
benyüzsögte meóti ingoványon.
Az a bizonyos egyszerű parasztfiúcska,
 
Szalonta példájára, aki majd
 
világra jő:
most mond búcsút az egyedüli:
az anyaméh-meleg hazának,
kötőtű-dárdával szivében.
Leteszi a fűzvessző utitáskát
az országút szélén az érkező.
A baljóslat nagy szárnyasa
 
köröket ír feje fölé.
Fésülködj meg, igazíts a nyakkendőn.
 
Fog közt homok. Ez van. S fogadásodul
egy kortynyi becsület.

 

 

 

Lentfeledettek

Megállt, meg, mégis a Prága-Trieszti.
Gyorsan, az étkezőbe! Kivágott ruhák.
Már jó szivarfüstjével is jó társaság.
S a kéj, míg foga közül kiereszti
lábujjamat a fagy! Meg a: „Kávét? Teát?”
S ahogy öledben, Sors, alig szabódva
ringok, mondhatnám, puskini-szalonba.
S ahogy: „Jöhet egy konyak is?” „Jöhet.”
Kezd rákapni a szeszre az öreg.
Nyitott szemmel is el-elszendereg.
S ahogy a havas kunyhók, fészerek,
tündértanyák lesznek a messzi pici falvak,
s ahogy még messzibb – elmaradnak
lábbal falva a kifogyhatatlan síkot,
a dekabristák, eszerek,
mind a didergő lentfeledt
nihilisták, narodnikok,
a Vízakna s Déva közti kis sereg,
kar-karban, hogy össze ne essenek.

 

 

 

Az ujj s a magyar

Adynak ezt is

 
Mutatott rám (végül rám is) az Ujj:
 
no, szólj csak
 
fönnen! A Sorsnak,
 
hogy: „néma nép” s el úgy ítéltetett,
 
szeme szúratott, nyelve tépetett.
Mutatott hát (rám is), mégis a körmös
 
parancs – ám
 
szám
hahogy adott fél panasz-szót: – Üvöltöz?
 
Oda ezt is a vaskampós cölöphöz!

 

 

 

Az egek útja

Ha kimegyek a doberdói harctérre

Föltekintek a csillagos nagy égre

(Katonadal 1917-ből)

 
Az akkor még kiskorú katona, aki most
félreejtett ősz fővel is a szive közepéből
harsogja, hogy hajdan fölérve
karsztvidéki harctérre, miképp
kérdezte, egyenest a csillagos nagy égtől,
merre van az ő hazája –
merre siratja őt az édes szüléje!
Valóban kint volt, két esztendeig,
azon a csatatéren.
Bizony kint ő és tán – mert lövést is kapott –
szelíden azért mosolyog
oly megtisztultan, mint az angyalok.
Ismételt koccintással osztva meg
velem is azt az üdvözítő nagy eget,
azt a magánparadicsomot,
hol – dala szárnyán – máris testtelen lebeg.
Nevetve, kihívóan szinte, mert
kiűzni onnan őt? Olyat az Ég se mert!

 

 

 

Kiszámítható idők

Szokástudóan fölkelt s lám kimegy
a vacsora-vendégek közül a másik
szobába a fronton meghalt fiú, s csupán
az anyai szív kronométere
tudja (de ezredpercnyi pontosan)
hogy más tányérjába a becsinált levesből
mikor s kinek lehet
a kedvenc falatot kimérni – bár
odaát, a sötétben, évek óta
már ő sem észlel semmi hallgatózást.

 

 

 

Üdvösség vagy halál

Németh László

születésének nyolcvanadik ünnepére

 
Szívós alázatod, ahogy
szolgáltad buzgón bennünk jövendőnket: ez
tesz zsarnokká most fölöttünk, nemes
példáddal rangot kináló – osztó! – halott.
Akarunk, vagy nem akarunk:
adófizetőid vagyunk – leszünk! – ha nem
vállaljuk, hogy majd megvádoltatunk
– és méltán! – siralmas fajunk,
és a földi nem
magas sorsintézői előtt: tolvajok
lettünk: a kezünkre kapott
hit elsikkasztói! A tovább nem adott,
az elmaradt
remény miatt!
Vagy fölépítjük mi is azt a Templomot,
vagy népét Hadúr is szétszórja,
s a kárhozókra, kőre kő,
a büntető
idő botja kopog.

 

 

 

Tiszta források helyett

 
Bejött a házba a szarvassá vált fiú:
Berda József, agancstalanul, tört patákkal.
 
„Ilonka! – szólt ki Kosztolányi – tálalj:
 
elveszett a szabadságháború!”
Nos, ettünk. A szarvassá vált mihaszna
 
„Sehol egy tiszta forrás!” – magyarázta,
 
nem ügyelve a gúnyos kacagásra.
 
Csak arra, tölt-e már a házigazda.

 

 

 

Folytathatatlan versek

Jöttek üzenetekkel más-más tájék
féltébolyultjai, Erdélyi, Sinka,
P. Kari, J. Attila. Legtovább még
én parancsoltam zubbonyt szavainkra,
mondják a zord „így van” helyébe „mintha”.
Kitartok végig; nem tőlem szakad baj,
ha szakad, rátok. Mint az adomáknak
beszédhibása, ki ihaj-csuhajjal
hirdet tűzvész-, árvíz-tragédiákat –
„dalolok”. Magára vessen, ki jaj-t hall.
*
Földtelenné vált nemzetem,
beléd temetkezem.
Futó homok
multú, jövőjű nép,
beléd
halhatatlanulok.
*
Neked is végre,
szülőmegyém kies vidéke,
autogrammot osztok;
mezétláb, mint itt ma is a vén parasztok
bokáig sárba lépve,
cipőt kimélve.

 

 

 

Aki majd vigaszt ád

Nagy László temetésekor

 
Így kellett, kelletett
szétrobbannia tehát neki is.
Időzített akna-szív, aki tudta célját,
és hogy ki küldte céllal, tudta azt is –
– s majd azt se másként, mint a forrás: kifakadt,
és osztja kiapadhatatlanul,
amivel s amért utat tört és új légkört csinált.
Nem másként, mint az elvonult vihar.
Fölmerül a szép szobor-arc.
Oly győztesen, hogy koszorúja öntudat és büszkeség
s még rezgékeny
maga-teremtette tisztaságban.
Szívós akarat és szűzi szelídség!
Magad-faragta márványkép, csak állsz.
Szólj. Te ne halj meg.
Végy emberszámba valamennyiönket.
Légy vigasz is – lám az is csak te lehetsz.
Még parttalanabb a nép nélküled.
Beszélsz örökké, mint mind a hű csillag.

 

 

 

Vers-ünnep, kettesben

Egy július 31-én
…Állt egy szobor, magas hegy tetején –
Állt egy szellős ház s népe abban –
S lett völgyi Rom – Fölrakhatatlan?
Kérded, máig friss költemény?
Fölény rontásban s rá fölény
szorgos birodalomra s fönnen
áll majd az is, mi szél-űzötten
száll szétmorzsoltan, mint fövény;
az a Ház, költőm s benne az a már rég
hajh, hányszor kilakoltatott hű háznép!
Mihez hű? Rögeszmédhez – mind hívebben
izzik még, bár hamu-födte szivekben.
Azéban is, ki ily fenn-szót, ha hall: még
csak tátog, Sándor, levegőn a halnép,
 
igent voksolva: úszni vágyik;
 
igen: testvériség-óceánig!

 

 

 

Őrhelyek

Költők, nem is fiatalok már,
 
vidéken élők, ti, akik a fenti
 
körök harsány pletykáiról se tudtok,
 
de tudjátok még mi a pinceszer,
borozva olyan völgy fölött, melyet
föccs-tejjel tölt tele az esti köd
 
és Csokonai még az ősötök
 
s Kalevalát fejtegetitek
 
akadémiai szinten.
 
Az öröklétben, ebben
a szerény mienkben, ti, szellemi
 
fönnmaradásunk pilács fényei
 
s őrhelyei, ti:
vak csillag-zúgaitok (bár
fényjelet egymásnak se vetnek)
lesznek még mind tündökletesebbek,
izzóbbak egykor e barbár
 
lenti szelektől,
fázva, no de immár mégse
dideregve tűzörzők.

 

 

 

Útszélen

Lassan rovom járdáját
az új autó-utaknak.
Luxuskocsik suhannak,
nemzetközi szent márkák.
A hátsó piros lámpák
sorra fügét mutatnak
főképp a kanyarnál:
 
lemaradtál!
Pávián-fenekekkel fényesen
 
előz évezredem.

 

 

 

Vulkán

A hegy csúcsán láthatatlan
 
tűzhányó működik.
Futnak le bűzáradatban
 
hajnaltól alkonyig
minden útján gyilkolás-kész
versengésben kis magán – és
 
nagy társas gépkocsik.
 
Hordják le a szolid
 
mulatók népeit.
S este, ha már valamennyin
 
fénylövő lámpa ég,
dőlnek a város felé ím
 
dübörgő lávaként.
 
Mi tápláljuk, mi elszánt
 
élethívők a vulkánt,
 
mi,
 
sorsunk ördögei.

 

 

 

Fogyasztó társadalom

 

I

Én művem-bűnöm is? – hogy hull a csipkés oromzat.
 
És szobrok ujja, orra letörik.
A hódítók közé, kik éjt-nap utca-hosszat
 
rontják a város műemlékeit,
 
hidait, kupoláit, hölgyeit,
a martalóc-hadakba engem is besoroztak.
 

II

Tekintetünktől márvány puhul; da Vinci rajza
fakul; lesz Pithagorász tétele roskatag:
foszlik plátói álom, fut kanti gondolat –
Mind aprólékosabban foly a vad-éhü hajsza,
melyből nem vonhatod ki, még élsz, te sem magad.
Együtt falunk s emésztünk mi sáska- s juh-csapat:
 

III

együtt szodé utókor! Együtt terel a szajha
peplonos gyorsírónő. Magzatmódra épül
bennünk e Jövőnk s ürül ki mint salak,
míg fogyó jelenünknek végösszegzéséül –
Vigyázz, az újrajött utódok számára nem marad
biztos lakóhely több, mint Urból és Ninivéből!

 

 

 

Koponya, kifőzve

Valami végleg – tisztán – végleges. Nincs egy fűszál
– egy szál remény – a már csontig csupasz
mészkőhegyen; így még
hatalmasabban az, ami. A nap s az eső összeesküvése többé
egy csöppnyi zöldet nem fakaszt. „Kopasz
hazugság” – remek szó! Lekopaszítva, hitegetés
nélkül mered egy előre látott
következmény, valóság. Messze – dolgos falvakig –
pőrén elfehérlő igazság. Győzött
az összetársult falhatnék s butaság;
az egy címerbe összekomponálható
szekerce s kecskeszáj.
Belülről is kiégve, salakszerűen.
Nincs föltámadás; nincs miből.
Lelkesítő – mint tragédia-vég –
fölemelő a látvány; légy erős. Mint boncolások
mesterműve, szemgyönyörködtetésre is
fölmutatható: íme
a koponya kifőzve – önmagává.
 

1978. VIII. 7.

 

 

 

Egy avant-garde-ra

Hímzésében még déli fák, virág,
hősdalaiban harci paripák –
mind északabbra így vonult,
fogadta bár fagy, sarki szél
a népet – „jégen is megél!” –
előnépedet, a vogult.
Iskola, szószék, hivatal
fényén túl, akar – nem akar,
vonul a „társadalmi lét”
tundráira jogát, hitét
sorra föladva, törmelék
eszkimó-népnek a magyar.

 

 

 

Menekülő szabadság

Medvét áldoznak rég a ló – a fehér ló – helyett.
 
Szavuk sincs arra már: nyereg!
 
Húsz kutya röpíti a szánt.
Hová? Még kérdezed,
hogy milyen ős-meleg
haza felé? Miféle Láng,
 
miféle enyheket
 
igérő Fény iránt?
Hisz ismered! Hisz úgy lehet,
 
álom gyanánt
 
téged is fagyhalálba ránt.

 

 

 

A helyőrségi templom előtt

A tornyok, a tornyok!
 
A zálogok! Hogy
„él magyar, áll Buda még!”
Ez megfutott, az eloldalgott.
Már csak ez tartja őrhelyét,
templom nélküli omladék,
idők mélyére ejtett hulladék –
Meg – jőve a görbe utcákon át –
a bennszülött, az épp úgy maradék,
ki ivott egy pohárnyi bort ott,
 
fizetett s ment tovább.

 

 

 

A sorrend tudói

„Ide fektetem sorban őket” – mondta
a sírásó Idő – még nem dán
akcentussal: „egy Cézár, egy Wellington, egy
– folytatva basic-englishül –
Hector, Tamerlán… a legközelebbi
multból pedig: kiket is… hát ezek még
nem csöndesültek össze úgy, ahogy
ők, kik a hosszú árok elején
nyüzsögnek; mondhatni játékosan
kergetőzve vakondok lukjaikban.”
„Vannak – tagolta elnéző mosollyal
az összebékitő Öreg –, kik egymást
titokban át-átkapják, fojtogatják:
zabálnák egy a más combját, örökre:
örökéletre éhesen, akár mint
még fenti emberevő éveikben…
Hergelik, sürgetik őket a sír-
bogarak, az ügyrend-sorrend tudói,
a halhatatlanság személyzete.”

 

 

 

Belterjes szellemi élet

Aesopus iskolájából kimaradt egy tanmese:
miként érveltek volna
előrelátó hangadók
a tífusztetvek egy-egy táborában.
„Rátok is halál vár, éhhalál,
ha mérsékletes beosztás helyett,
mint a hasonlóért megrótt nyári tücsök
magatok hízlalva-vidítva
szívjátok bár végső cseppig a vérét
a már magatehetetlen betegnek.”
Rossz gazdák – ez illett volna címül
utalva arra, hogy nincs oly szikes föld,
amit nem ápolna – sőt nem ápolná éppen azt –
más híján főképp a legegyügyűbb paraszt.

 

 

 

Vélemény

Szemérmes szégyennel tele,
hogy így ment itt is végbe minden,
félrefordult az akasztott feje –
S a tied, Isten?

 

 

 

Az egyeduralom porráomlása

A véreskezű – mert vallatott s „büntetett” személyesen is –
de a lelkében most elárvult, mert „elárult”!
tömzsi tyrannosz,
utat óhajtván vissza a tömeghez, „Népünkhöz”, népéhez, amelynek
haladásáért egykor, úgy igaz, öntött vért öneréből is:
bekérette, immár „kérette”, szive melegéből
s a kémjelentésektől elme-forrón
a közhangulat új és ifjú toll- s szóforgatóit:
Kuti Bercit, a volt neo- s most szociál szürrealistát;
Flesch Bandit, az egykor harcos
Lukács-taglalót, majd belezőt; a „petroleur”, még köznapibban
„pisis”, mert gyújtó felszólamlásai közben
be-bevizelő P. Kövest és – tévedésből –
egy remek-agyú apja-fiát, Sanyinkat.
Ámulva-szédelegve néztek össze
a háromórás elvismertetés után
kilépve a díszkapu kettős,
tisztelgő őrei közt.
Állt szemközt az Országház, balfelől a Kúria,
érintetlenül a Lánchíd, a Vár. De mind
anyagtalanul; önmaguk
kisérteteként; légbefújhatóan.

 

 

 

Gyümölcskosár

Pestre költöztették állandó ottlakásra
a szép tájszólású állami hóhért. Valamiképp ilyen kapcsolások hatásaként
hívta magához közvetlenebb ismerkedésre
a közbiztonság délceg – fölöslegesen is egyenruhás – főfelelőse
a művészvilág népi eredetü közismertjeit.
Párnás ajtók s karszékek. A tavakat idéző nagy kerek asztalon
csupa üde déligyümölcs, gondos – mondhatni délceg – gulában,
mintegy őrszem-toronyként,
hogy merre s meddig kanyarúlhatnak a szavak
ezen az emelkedetten tisztultabb helyen már attól is,
hogy lent országnyi rádiuszi körben
a boltokból csak krumpli-dohosság áradt.
Nyájasan folyt a társalgás. Tarkítva néha néma
mosoly-kisérte karmozdulattal: parancsoljatok.
Rebbent ettől N. N. átizzadt tenyerében is izom-üzenet: no, egy szem datolyát talán Marinkinek
földrajzi illusztrációul a gyermeki íny íz-gócain át.
De csak behatolt ide is az atmoszférikus nyomás.
Sorjáztak rendre bár a válasz-mosolyok,
a banán, a grape-fruit, a narancs (a datolya)
csak ottmaradt időzítetten, szűzien, üdén, sőt egyre szűziebben,
órákig még a kiürült teremben.

 

 

 

Atomizáltan

„Tágítani mindig minden horizontot!”
Mérnök lett aztán, találmánya is lett,
kimaradván a „Munkakör”-ből,
újfajta villanykapcsoló.
Ahonnan én is kikerültem, még előbb.
Naponta kétszer látom, reggel-este ablakomból,
házunk fölött sétáltatja kutyáit,
s egy hozzáillő nőt – a feleségét?
Mozgalmi múlt és világpesszimizmus
öreges lépésrakásukban is.
Volna talán még tisztáznivalónk hát,
ha nem tartanának – hírem után – vak
nemzetieskedőnek.
Szétatomizálódtunk hát ugyancsak.
Az atom-kornak hírnökeiként.
Lepra-kereplőnkkel nyelvünk alatt.

 

 

 

A kakas társaságában

Lévén száműzve, a nyugdíjas hadvezér:
kezében hosszúnyelű kiskapával
a saláta-ágyás párhuzamos sorait
rendezné ma még vonalasabbra – lévén
száműzve a takarítás óráira
térkép-szobájából is, ahol
éppúgy keretben függnek az érdemrendek oklevelei.
Egy-két saláta-főt
mégis – a jövő érdekében –
tanácsos lett kivágni,
egyelni is kellett ma reggel –
„tizedelni” – szaladt mosollyal
az arcredők közé egy emlék:
honnan vajon? – egy hálaérzet
a tömény-szesz rögtöni spiccét
lövellte szét a test minden zugába.
Gondold meg – és fogadd el ismét –
velük rendeltettünk ebbe az egy világba!

 

 

 

Az igaz meghallása

Az ifjú katona, a megölt katona,
aki a padlóreccsenésből éjszaka
még ki-kisúg: mama, mama –
ő, a gyermekarcú hős, aki lám még préselt virág
halk illatával is szólítgat (férjhezment) Mónikát,
ezt mondja, oly megtisztultan már, mint a csont:
de, édeseim, nálam éppúgy puska volt –
S a mártír, kit szobra leleplezésén
költemény biztat bosszú-feleletre:
de, kedveseim, és én
hányat köttettem föl hetente?
Holtak, óh tiszták, csontfehér szavakkal
sírotok szószékére ki-kiállva
adjatok példát, úgy, föltámadásra:
ne rettentsen senkit a Szörnyű Hajnal!
De bólintson kiki, ha igazat hall.

 

 

 

Utólagosan

Utólagosan derül ki, de ez csak növeli az ámulatot,
mert hisz egyben hitelesíti a tényt: hogy
mennyi eszelős, született bűnöző, beteges önmutogató
veszi kézbe és milyen könnyen, majd folyamatosan
a kormány-kereket
kis és nagy népek történelmi járművein.
E parancsnoki hidakon hogy mennyi is szaladgál
csak egy évszázad alatt klinikai látleletes felelőtlen
olyan, akit egy kofahajónak ilyen
helyéről már az első percben
a fedélmosó matróz
mezétláb is lependerít.
Hálás utólag élcelődni összekacsintó
pukkadozásban: lám, ez meg az volt a fogás,
a nyúl eleve ottlapult a kalapban és
Szent Ferenc madaraivá mi magunk
varázslódtunk, a kezdetén… tigris-csordára azután,
bégető nyájjá, végül nyájas
feleim a betükben, cinkosok.
További önvigasz: minden előrelátható volt.
De aki mégse csak hátratekint az úszó part között
s legalább hallgatózni meg-megáll
a lépcsőház kerítette mélységek fölött és számbaveszi a panaszt,
a nyugdíjról, a vaj minőségéről, meg hogy elromlott ismét a fölvonó, s megérti
„nincs mód lelépni”. Mert hova is? Oda tán
ahhoz a néhány végül csendes
józanhoz, fára szögezetthez
a folyamatos Golgotán?

 

 

 

Sürgető kikelet

Megint siettető tavasz van.
A madarakat is lám hátrahagytam.
 
Szállingóznak, még egyesével,
melegítgetném – épp mert mind kivétel –
 
tenyérben őket –
vígasztalnám az árván röpködőket:
 
meg lehet küzdeni a téllel!
 
Le lehet győzni minden vak erőt,
 
csak szóljatok rá igent – mielőbb!

 

 

 

Lecke kikeletkor

 

1

Még egy rügy? Még egy! S még egy? Ötödik
parányi bugyrán bontja ott
 
az ablakon túl a meggyfa, oly vidáman
 
kinálva színeit,
 
hogy szinte bekopog.
 
Szellőzködik,
valami örök ugri-bugri szellem
 
a rég nem ifjú (magam-ültette) fában
 
nyitogatja – ablakait?
(kérdem dohogva, majd ezt). És szívemben
 
ki takarít?
Ki enged levegőt, friss fényt be rám,
 
annyi után? Annyi után!
 
Pedig –
 

2

Pedig nem romlott rosszul – nem vénül itt benn
 
ma sem, ami hajdan örök
 
éltetőül belém is költözött –
 
Valami rügy-buzgalmú hit?
 

3

 
Pedig
tudva tudom bár, mint a porszem
semmibe szállok mégis innen,
 
mi lehet a panasz, amíg
 
egy nyitni-gyors ág
könnyebben, mint füstöt szelíd
női kéz, elhessentheti előlem
 
a sír-dohosság
lehét – s bölcselmek zord kérdéseit!
 
Épp ezáltal, hogy mind hívebben
 
bókol a csapodár szelekben
egy karintéssel mondva, hogy Igen s Nem?

 

 

 

Tavasz

Vezényel-e vezér
hatalmasabban,
mint ez az első
fecske?
Karmesteri mozdulatokkal?
Krisztus, akit mégsem sikerült
fára szögezni:
ő most, szabadon,
vissza az égi Atyához.

 

 

 

Táviratok

 

Start

Sarjadsz, fűszál? Nyúlsz föl, csalán?
 
versengésben az első
pacsirtával, mely égbe száll –
És te, friss ki-belélegzés tüdőmből
az első tavaszi zápor után –
 
Kész! Rajt! Futás! Vár még egy év? –
 

Szüreti alkony

Vad szél. A két sor
 
jegenye
mindegyike dülöngő
 
részeg,
ahogy a völgyből föl, föl
 
most este hétkor
a hegyre lépked,
 
régvolt
szüreti ejh-hajh-jal tele.
 

Polgáriasodó költő

Babért!…
– babért?
 

A rövidlátók lakomájáról

Füle arra még volt, mit ér
a csoda, hogy a hősi vér,
főleg a vértanúi vércsepp
lám Körmöc jó aranyaképp cseng –
s telhet velük telve tenyér!
Mert lehet annak árán üzlet,
ha leíratik az a bűntett,
mint öletett (csapdában) itt meg
a trikolor pólyájú kisded –
S nyílt alku, hogy ki mit kap és ad.
S hullt hamu a hősök tüzére,
s szólalt a telt hassal is éh-had
bölcs kövére, mint főüzére:
„a holnapit is ma fogyaszd!”
S ők nem látván a lakomán túl,
megették népi magnum áldomásul
a hajnalra váró kokast!
Majd a tyúkot, kacsát, csibét,
minden élő lábát, kezét,
agyvelejét
a törzs kannibálaiképp –
egy teljes nemzetét.
 

„Testvér-harc” elé

Harc lesz? Ugyan! Így?! Csaholás. Újra sövény
menti-alatti – marakodás.
Míg kifosztatik végleg odafönt a szegény, a szerény
(„atyai”) ház.
 

Egy váratlan gáncsvetőnek

 
Övön alul
marni ilyen alantasul:
kisszerűen öleb sem mer,
 
csak te – „nagy” ember!?
 

A költő birtokáról

 
Hihettem volna? Hogy a hon
 
lesz – birtokom?
Örökölt örök tulajdonom!
 
Magán-vagyonom is. No, persze
 
keservre, gondra, bajra. – Így
 
beleveszve
adósságokba nyakig –
 
gazdálkodom.
Amíg haladék adatik.
 

Pályavégző versíró

 
Úgy távozom, hogy itt leszek.
Úgy omlok össze – talpra állok.
Kihúnyva élesztem a lángot.
Hitet a hűségért szegek.
 
Bízom,
ha bűzlik bár sírom,
csak újszülött bölcsőjeként.
Veszek nyakam köré ezért
díszül akár hóhérkötelet.
 

Jó előérzetről

„Hanem, tréfán kívül nagyon rövid az

élet. Ha legalább ezer évig tartana (mint

a csontvázunk), nem szólnék egy szót sem.

Az ember elintézhetné a legsürgősebb dolgait.”

Karinthy Frigyes

 
Idején befejeztem:
bele se kezdtem!
 

Szerényen

Kifosztva, elhagyatva
– hagyhatok rátok többet? –
magam húzom magamra
 
a földet.
 

Születésnapi jókívánatokra

Mennyedik? Nem jegyeztetik.
Magam körül keringek itt,
mióta a cerberusok
dühe kerít –
Csattog a fog,
szorul a sors-kuvaszok
rámzárta kör.
Verset? Nekik
koncul dobok:
tépve konok
szivemből – de tout coeur! –
Míg csak így – úgy-ahogy –
talpon vagyok!
 

[Meglátogatja]…

Meglátogatja hajnalonta
kertem a szél, a hajdani.
Recsegik testes körtefák, fáj
vén derékkal hajlongani.
Recsegnek válaszul a csontok
a testben, a gondok
az agyban.
Recseg végtelenül körötten
a meg-megvilágosuló időben
a konok mult, a visszahozhatatlan.

 

 

 

Láncok között

Az eső-csatornák is már köhögnek;
hát még majd én, a vén!
Őrségünk végén lefelé döcögnek
a nagy fenyőfák a hegy oldalán: de már
a valamikor esernyőfordító szél
csak gépkocsikra vakkantgat lent a völgyi
város főterén. S mind szorosabb láncbilincsben:
az idő is, a tér is. Mindenen felül
áll és futtatja másodpercre pontosan
megvesztegethetetlenül
villanyvonatait a viadukt.

 

 

 

A szépség születése

„Szeretni és megszépíteni valamit: ugyanaz.”

R. Musil

 
Kígyózik egybe öt-hat felől is
 
ember- s kocsiforgalom a téren.
Megbékít. Mintha ott: bőrömön kívül itt
 
végtelenig kerengene – már nem ifjú vérem.
 
S a végtelen gondolna vélem.
 
Kört állnak dolgukat tudóan
fák és – nagyrészt múlt századbeli – házak.
 
Szívemben annyi nyugalom van,
 
attól, hogy ennyivel beérem;
annyi értelem, hogy jól van, ahogy van,
hogy élvezet már bennem az alázat:
 
rejtelmes érdem!

 

 

 

Szabad asszociációk

 
Kint-bent sötét vadon.
Fülel a lélek. Ami „szabadon”
 
csak úgy „eszébe” jut
bár szikra fény: az tán az út.
 
A „beképzelt” jövő helyett
 
a hány iskolát kitanult
 
mult súg s vezet!

 

 

 

Távozóknak és maradóknak

Ahogy Amélie föltartotta karjait
háttal a hunyó Napnak s maga is
lemenő nappá változott
álltában ott a dombtetőn mosollyal
fogadva sorsát, hogy – szent fény – azonhelyt
azonmód ő is emlékké merüljön:
főhadnagy Fazekas nyergében hátranézett
– örökre végképp – egész Moldavára!
és vitte – mi tudjuk – halálig, mint medájjont
a mente alá rejtve: hű vagyok! –
milyen légvétel! Mindazoknak, arra,
kik távoztunk már szótlan, szánkba-marva;
mert visszainteni is fecsegés.

 

 

 

Egy ünnepi vendégről

Hosszan, bevonva, lassan nyitva
– evezőit ráérős csónak –
mozgatta szárnyait a ritka
légi vándor: egy honnan-is-jött,
hova-is-tartó nemes kócsag!
Bámultuk, nélküled. De senki,
mint én nem oly csoda-igézten.
Míg néztem, te úsztál a semmi
honából öröklét-keresni
megbékélt szívem tág egében.

 

 

 

Dalszöveg

Forrt földmélyi forrás
erjedt melegen;
kereste a nyílást
más-máshova rejtett
puha helyeken –
Láttam fény-iramlást
szűz-sima tavon;
tomboló viharzást
poklot-ontó, mennyet-
vivó arcokon!

 

 

 

Fizika

Fölkaptam, messze eldobtam a követ:
hull bárhova, lesz ott – ott is! – helye.
Tudtam törvényt. Nem féltettem szived.
Csak magamét: hol leszek – hol én! – nélküle?

 

 

 

Évforduló

Mégis csak kezet fogtunk
Voltunk mégis csak kéz-a-kézben
Fagyban mégis kesztyűtelen
Hacsak egy percre negyven éve
Kikkel is vagyunk kézfogásban
Mi is áramlik negyven éve át
rajtunk át, nem csak az idő
Abban a kézfogásban rajtam át
Itt állunk negyven éve
Fölgyulladt de micsoda lámpa is
Hírrel zsong, de micsoda telefon
Késtél bár, késtem én is
Megérte mégis ott a fagyban
lehúzni egy percre a kesztyűt
A temetőhegyen az estben
Vethette volna mennydörögve
tűzvész lángjait az a két sors
De itt állunk lám kéz a kézben
Gyúr jégszoborrá már a fagy
De itt állunk lám kéz a kézben
Mert nincs okosabb kalauz
úgy is értve, hogy vezető
nincs elszántabb, merészebb ösztön
annál, mit mondjon szerelemnek
nyelvemen is a gyermek-dadogás.
 

1976. XII. 28.

 

 

 

Évelő virágszál

Homályból: új s új homályból
 
– rejtve még mosolyodat is –
 
emelkedtél, hű szépséges vigasznak,
 
Lorántffy Zsuzsannák közé.
Ki voltál? Elhullnak ők is
 
a tanuk; mi – levelek az ágról;
 
egyfajta évelő virágzás –
 
Századok bámulják, ki voltál:
ki már ma is, nem romoló, te –
 
vivódva jegyzem papírra a majdan
 
hátrafürkészőinek, míg
 
edényt öblitesz, betegeket hívsz föl
 
frissen, elfonnyadhatatlan,
elfogyhatatlan – Különbözőség? –
 
égi-tiszta különbség!

 

 

 

Benső kikelet

Dalszöveg
Arcomat mostam volna abban
– de még inkább a tiedet –
a tél-illantó orgona-illatban.
De még inkább a szivedet.

 

 

 

Anamnézis ifjú szerelemről

„Valamivé csak átalakult s megmaradt
 
– de mivé, mondjátok s miképp –
a gyémántvillogású kék sugárzás
 
azokból a még
 
természet-kincsű szemekből”,
melyeket aztán látni is kerültünk. No, de akkor,
elolcsósodásuk előtt, villanásaik, azok a fények
 
ékszerészileg, orvosilag,
akár karáton mérhetően, spektrumon elemezhetően,
 
elemiek voltak, mind hatóanyag –
 
Röntgen-sugárként gyógyítottak,
át-átvilágítva csontomig, úgy adtak
 
vissza igazabbként magamnak.
S a csengő, arany-ötvözésű hangok,
a – mondhatni így – apróra is válthatók, melyek
 
hónapokra gondtalanabbá
gazdagítottak milliomosoknál:
 
hogy aztán éppen úgy, mint
üres dobozok, bádogzörejek
 
csak ideget rezzentsenek –
Mi őket, a kedveseket, vagy ők minket
vádolhatnak, barátaim, vagy
ki mást mindnyájan, hogy így lett.
 
Hogy odavesztek tartalékjaink. – Vagy
 
hamisak voltak eleve a kincsek?

 

 

 

Közkert kánikulai délben

Száradó vének vaspadon
duplán is kedv- és nedv-hagyottan –
Aszályban és
életük aszály-korszakában
S ugyanazon a vakító napon
az irodákból csapatokban
villogó lábakon ki-
siető, ifjú nők –
combjuk hajlatában az örök
nedvőrző anyaföld
készségével foganni.

 

 

 

A szerelem

A szerelemnek egy átka-gátja van: a szexualitás.

Két ember boldog szerelmét egy fenyegeti, a mindig keretetfeszegető nemiség.

Öreg párok tudják csak, mi a szerelem: egy a másikért halálig.

A szexualitás tompulásával élesülnek meg annak, éppen annak a szerelemnek a vonalai, amelyért érdemes megkezdeni a párkeresést már húszévesen, lobogó vérrel.

A feladat nem csekély. De nem kár érte akár egy élet.

 

 

 

Mitológia

A madarak nem vették észre még – nyárelő volt –
hogy visszatértünk; hogy – mivel mienk – a kertbe
benyitottunk. Le-föl a lomb közt szemérmetlenül
kergetőztek, meztelenül szinte,
nyilván parázna szavakat rikongva oly vigan, hogy
mit is hirdetve? Főképp azzal a
megállíthatatlan köz-kacagással?
Egy kődobás, egy tenyércsattogás elég
lett volna persze, hogy… No de hát: „füleljük,
sillabizáljuk dobhártyánkkal, micsoda
leckét kaphattak akkor ők, kétszárnyúak,
kétlábúak, négylábúak s mind, mind, akik
azután elfeledtünk – vagy mégse? – valamit
még a Mennydörgő tiltó parancsa előtt?”
Igen, fülem
képzelete birta emlékezésre – nem
agyamat – érzékszerveimet; dehogy
bűn volt, dehogy hálátlanság, de jog:
járandóság volt az a mindent hinni-bírni-vágy:
az örök örömű világé, ők, jogutódai
közül ők fújják még a leckét,
mily törvények igazgatták a Völgyet,
mígnem megdördült – de miért is? – a Hegység.
S a kőtáblák lejöttek.

 

 

 

Lánypartizán

Lánypartizánként ütötte fel
fejét a dombon s máris hogy tüzel
pirosat, sárgát,
a törpe kis barackfa –
hadonászva, kacagva
hogy hívja gyenge karja harcba
héthatárnyi társát –
Minden virágát
letépi holnapra a fagy.
De – meg ne add magad!
Te vagy
a lebírhatatlan szilárdság!

 

 

 

Ádám lázadása

Villant a Kard. Itt fent, szemem előtt
 
örökös – igen! – a jövő homálya.
De lent oktatja már az átokverte föld
 
talpam bőrét „Megállj!”-ra.
Csak a sziklák az övé már, a hangos
haragot dörgő irígy Égié.
Tör egyre följebb bokái köré
ostromrendben szőllészet és barackos!

 

 

 

Holdfényfürdő

Lótott-futott hajnaltól fogva,
most nyújtózna végül egy jót a Tó,
kihemperedve a parti homokra,
az óriás Hold fényében napozva –
Tisztulna el csak a sok nyaraló!

 

 

 

Idáig hallhatóan

 
Kilépve
 
a pincegádor
alól a részeg szöllőpásztor
(elvadúlva vén asszonyától
 
már harmadéve)
azt hiszi, azt hiheti okkal,
azt kiáltozza most a magas égre:
ő köpte tele izzó csillagokkal.

 

 

 

Esti út, bottal

W. L. emlékének

 
Kezdjük mi is hát ezt a széles (és hosszú) léptű
járást, mely – szárazföldön is – a vén hajósoké…!
Inog, nohát inog! S ha érzékel is – a kutyák radarjával –
közeli orkánt – ott alul a talp –
szellőt se jeleznek a part
őr-jegenyéi, s hova sétánk naponta tart,
a présház két diófája, barátom!
És ha – dűlöngeni fogunk, barátom:
tisztes velem-belim! Ha máris így tündöklenek
ily zűrzavarban csillagpályákon eminnen
bólyák és ringó bárkalámpák és amonnan
– emlékvoltuktól csak hitelesebben – kétes mécsei
kikötő-kocsmáknak és más matróz-találkozóknak,
melyekben mintha rum lobogna
s az elolthatatlan égi fényű – Indiák!
Helyes a szó, hogy szemrevételezni hát
ideje lett: mint is – így is – tovább?
Erre-nincs igém. Vigasz-példám – talán.
No, kérdezd otthon majd az asszonyt. Afféle asztali
anekdotánk még – már! –, hogy akkor, amikor a föld
valóságosan rengett, ház omolt, stb., stb., balkaromban
egy kisdeddel, mintegy lelkemmel: jövőmmel,
jobbommal meg női kezet úgy kulcsolva: hitvesé!…
Nos, azt remélem, s markolok még össze annyi önfegyelmet,
hogy meg-megállva, széttekintve, ám
újra csak nekieredve haladtam, úgy
hogy voltaképp ő vélte: túl leszünk,
és birt még mosolyogni is.

 

 

 

Holdfény a gyümölcsösben

A fákban a nedvek most édesednek.
Izzik a gyökerek alkémiája.
Keserűjéből, alvilági csendnek
most készül árucikk felsőbb világba.

 

 

 

Hirtelen hajnal

Futva az árnyékhad a fák
mögé sorakozik, akár a
szabadban alvó katonák
a kürtök ébresztő szavára.
Minden vigyázzban már! A rend
feszes, pontos megint a Földön.
Egy perc s kapu nyíl odafent
s a vörösképű, a kifent
szemű őrmester is előjön.

 

 

 

Gólya-magány

Szántóföld már a nádas, a mocsár.
Van mutatóba csak gólyamadár.
Száll emlékeztetőül néha egy,
mintha őrködne temető felett;
utolsóként úgy mutatja magát
sirassa meg, mit vesztett a világ.
Letelepül, nem gyermekeivel,
egyedül így hát nem is kelepel.
Sorsa beteltét várja egymaga,
mint őrhelyén pompéji katona.
Vele árvul, ki nézi, akinek
hajdan ő volt az örök kikelet.

 

 

 

Vadon nőtt gyümölcsfa

Te, nem nemes – csak paraszti szilvafa, te, tele
roskadásig, mint szöllőszemekkel a fürt.
 
Szegénység gazdagsága! Türd,
 
míg rokkanttá nem roppant a tereh!

 

 

 

Szitakötő

Villog egyhelyben, úgy rezeg
szitakötőként az a nyári
kéklőn könnyű pillanat a pocsolya felett
 
a nagy hírrel: lehet,
lehet remélni már, lehet!
volt bármi baj, akármi,
elménk mindent elrendezett –
 
Lehetne csak leszállni!

 

 

 

Posthumus – munka

Hiú vagyok. Mért ne lennék hiú?
Magamban élek. Messze a falu.
Látogató? Az égboltozaton
a Nap s Hold. Napra-nap
cipőt kefélek, borotválkozom.
Világfi lettem, finnyásan hiú
itt, épp azért tán, mert nincs rá tanú.
Nyakkendőt kötök. Pap, oltár elé
készülök napra nap
díszben – hová is? Vén korom felé.
Künt is köd és ősz. Mind idébb nyomul
a sár, a szenny föltarthatatlanul.
Kis kertikamrám ablakába csap
 
ferde szél és vele
ázott levél: repülő rongydarab.
 
Napra nap eleve
kint ha vad víz dől, szitkos szél ha dúl
 
– telt markú düh, dagadt
 
orcájú pfúj –
megudvarlom majdani tanúmul,
szóra birom igényes tollamat.

 

 

 

Őszi végeznivaló

Belefognak a tó hullámai
zúgva megint az őszi dologba.
A hajójárat csak egyszeri ismét.
Kivonultak végleg a kócsagok
a helyi történelemből. Sikoltoz:
próbálkozni kezd valami öröklét
megint a szélben. Ő is hát, dagasztja,
gyúrja szellemünknek a kenyeret, a hullám.

 

 

 

A hűség mosolya

Nincs nőiesebb, vagyis komorló férfi szívre
derűt csalóbb, mint ez, őszvég időn,
esős hetek közt ha még visszajön
egy nyárias nap, és kendőt lengetve (szinte
 
vonatablakból) elköszön.
Pályaudvarok, ti menekülés-kapuk!
Úgy volt mindig rendjén, hogy engem vitt az út
 
s a nők maradtak.
Most élek meg egy újfajta búcsút.
Megyek s ittmaradok magamnak.
S ti búcsút intő karmozdulatok! Ahogy
mosolyogva a végső korty előtt
meglötyköljük a söröspoharat,
tetszik az is, ahogy fölkavarog –
de úgy is ez a legmegfelelőbb.
Anya-természet – minden nyelvben ez az ős szó köt
békét a férfiszív s az új s új borzalom közt,
ez nyújt vigaszt, hogy annyi csalódás és árulás
után ez a ringyó is meglebbent egy anyás
mosolyt, elvárva, megbocsáss,
 
hogy én vagyok a hűség.

 

 

 

Az ősz malmai

A csivogó, a tarka-barka, törpe
kis röpdösők helyett a nagy-
 
termetű madarak,
a szálltukban is nehézsúlyuak –
 
cammogva hajtják körbe-körbe
 
a néma ég alatt
 
csikorgó malmukat.
Pelyhez már hegyeinkre
 
a lisztje.
És – nézd csak – fürtjeinkre.

 

 

 

Mini vízesés

Sziklái szűzi mélyéből kilökve
 
hogy tördeli s mossa
kezét az a csermely hogy közénk a völgybe
 
veti a sorsa!

 

 

 

Mert együtt vagyunk

Föl- és fölütik fejüket,
tátogatják már itt meg ott
tüzes béka-torkukat: még meleg
fénnyel nyitnak az őszi csillagok!
Lassítja lombját: van perc, nem üget
futár módjára a diófa,
úgy zihál: mégse szörnyű hír hozója –
Nem jő nyomába mégse az a Vész,
az elmúlás,
ami elől – nekünk is újra
napi gondunk a költözés,
a megfutás.
Délben kioszt még – koldus kézbe – némi hőt
a Nap. Pléd alá, szélárnyékba bújva,
megülhetnénk most is a ház előtt.
Jő majd a bamba holdvilág,
kettőzve tavi játékra magát:
táncra a vígsága-vesztett vizet.
Lent nem a tó ring
zordan: ez a vén félsziget.
Ez a hajdanta-volt sziget.
Hajón vagyunk. Évezredek
az evezőhúzóink.
Együtt vagyunk. S mert minden búcsúzót int,
mi is egymásnak: ég veled?
Még szorosabbra. Ha lehet.
Percig élnek a tegnap-hagyta gondok,
holnap sürgette tervek. Most jönnek napvilágra
ős ösztönök. Van okod mosolyognod:
ez már az időtlenség óceánja.
Jövendők Magellán-fokát
hagytuk mögöttünk. Mert lehet – lesz
próbatételünk a tovább –
Bár utunkon a végtelenhez
(istenekhez!) nem vezethet
semmi iránytű, se térkép,
csak az az örökké! amit rég
jól vallottak, kik halálig szerettek.

 

 

 

Az utolsó levél után

Még egy levél fönt? No, épp – fázva – hull
az ősz sarába. S lám, nem komorabb:
 
melegebb itt a diófa alatt:
 
akadálytalanul
tűz át az ágak közt a Nap.
 
Fölszáll a lepke,
egyet kering
rossz hírre lelve
száll le megint.
Sietve itt-ott körte érne még. De
elevenek közül már csak
pókok munkálnak. Tündérfátylú vásznat
feszítenek pár percnyi fénybe.
Halásznak és ha fognak, mit se félve
 
vérre vadásznak
 
szomjan.

 

 

 

Vátesz

Sok madárjóslat volt. S van! Az enyém
a fecskesor a zengő sürgönydróton.
Kotta fejükben dal és költemény
biztat jövőnkről biztosat dudolnom.

 

 

 

[Bocsánatkéréssel jő vissza…]

Bocsánatkéréssel jő vissza – mintegy
 
röstellkedő vigyorral:
„no még egy órácskára csak!” – az elmúlt
 
szép idő: az őszi napsütés.
De „hála és hála!” Mert miért is ne feledjük,
hogy fönt (az összerugdalt békés konyhakert
s a fölpofozott gyümölcsfák fölött) az égen
 
eszelős arcrángással tegnap óta
 
november csendőr-szadizmusa csapdos
 
felénk is?…
  felénk is?… Miért ne tükröződnék
hála, hát hála, szolgai – lelki – hála
 
szivünkből ennyiért is?
És mért ne értelmezzük odafönt azt a torz mosolyt,
azt a félszeg bazsalygást az őszi égen holmi
 
mentegetőzésnek: tévedés volt
 
(hogy törhet ránk ilyesmi is),
„otromba tulkapás, felelőtlen merénylet” –
 
„Ember elleni vétek!”
Hogy aztán persze újra – újra! – fintorul az arc,
elcinkosodik, elaljasodik megint
az a vigyor, oldalt kacsintva, hogy „mi sem
 
tehetünk róla!” –?
 
S fölmerül megint
barbárul bőgve, istentelenül
már egyhuzamban – a pogány Boreas, az őrült?

 

 

 

Pihenésül

Addig lassítok, végre is megállok,
a meredek, dérlepte ösvényen.
Leszakítok, föltűzök egy virágot.
Csak azért, mert oly színtelen,
fázósan vár ott,
eleve olyan árva már, hogy
nevét sem ismerem.

 

 

 

Körhinta

Helyet kinálva integet a korombeli körtefa,
 
ma is arról a körhintájáról, ami
 
évenként gyorsabban kerengteti
tűzve téltől télig ágaira
rügyet, utána bimbót, majd előbb zöld
majd kék, majd sárga, majd piros gyümölcsöt…
Hitegetve valami észbeli:
emberi renddel a szemlélődőt.

 

 

 

Próba után

Noé, kilépek. Tárva a bárka-ajtó. Ámbár
 
utas nem jő ki rajta több se. Jobban
 
sikerült, mint hitted, Uram… A vásár!
 
Végül is beleszóltam –
 
csend, rend mögöttem.
 
Mindent megettem.
Ki mondja ki, elsőül: „Jól van”?

 

 

 

Hegymászó bot

Csapot fordítok: foly a víz.
Gombot nyomok meg: ég a villany.
Bízom a telefonban is.
Kávét várok a géptől: itt van.
Az úton, mely a Költői Szent Hegyre visz
bár így kapnánk, testvér, maholnap
túristabot gyanánt a tollat!
Ha érne itt bármit is a gyakorlat.

 

 

 

A jósok nyelve

Sor kerül rá, félelmetes
divatszó – így érzékeled? A volt, a lett,
a megtörtént, az úgy esett helyett? De még
szisszentetőbb, agyba-szúróbb (a
jól-vájt füleken át persze, amilyen a tiéd),
multba téve, hogy sor került rá. Ahogy ma
gyors-szavú hír-írók, ón-hangú főtudósok, főpapok
minisztrálják körül az antik jóshelyek
nyelvhasználatával az Elrendeltetés: Ananké
jogrendjét! – akkor is, ha államcsíny, ha bányatűz,
árvíz esik meg, atombomba esik le,
csak úgy, ahogy földrengés fenyeget, vagy ismét
füstöt vet a Vezúv, sőt a kihúnyt Fuzsijama.
Dadogtak hajdan, jól tudod, henyén
Dodona vak vénjei nem vigyázva,
ki küld igét ajkukra. De
borzadva hátrált távolabb körüktől
a rendbetett Szó mívese, a költő.

 

 

 

Az „ihletről”

Itt van a próba: mennyi a mersz
 
benned, ha a vers
 
belső hangja, az a vad
 
hírmondó nyújt szavakat
és csak füleled magadat:
 
angyalnak helyeselsz?
 
ördöggel feleselsz.

 

 

 

Mindent leírtam

Automatikus írás

 
Kezemben víz-hozta faág.
Előttem szorgalmas folyó.
S nyelvre fürgén kinálkozó
közlendők agyamban, szivemben.
Négy óra hosszat ülve ott
mindent leírtam lelkesen.
És most megint igy ültő helyemben
hány nap, hány hónap, év, évszázad
kellene, hogy csak egy-két
szót kibetűzzek s új Champollionként –
bár magamnak megmagyarázzak?

 

 

 

Mecénás-panasz

Tudom, nem leszek a céh-ben –
De bankszámlám, noha csökken,
kitöltöm még ezt a csekkem:
ez a parnasszusi cehhem.
A Múzsa ezt rótta rám:
futok a pénzem után.

 

 

 

Tiszta víz, tiszta pohár

Legyen a vers úgy nagyszerűbb,
 
hogy folyton egyszerűbb!
Kopjanak csak ki belőle a nagy-
 
betűk után a kisbetűk.
Könnyül a szem, tisztul az agy,
 
ha elmarad
a pont, a vessző, a kérdő-, a gondolatjel
 
után a – lássuk mire is kell –
 
fő-főteher, a gondolat!

 

 

 

Eszmetisztázók

Szaporodnak körénk a könyvek:
– sáskák! darazsak, hártyaszárnyú hangyák.
Csendben egy zúgunkat sem hagyják.
Fürdőszobába, vécébe betörnek.
Kiebrudalva bár a házigazdát,
egymást fajzzák, hergelik, edzik.
Vívja mind győzedelmi percig
külön-külön a maga harcát.
– „Gazság!” s – „Igazság!” Üvöltve vitáznak,
hangszál- s dobhártya-megrepedtig.
Mígnem susogni kezdtek, ti, fű- és búzaszálak,
kik kamasz-hevertemben rég fölöttem
hány eszmét megbeszéltetek! Mit
– de kár, hogy tollra tenni elfeledtem!

 

 

 

Halhatatlanulás

Közli olyan közelről, hogy arcom az arca mellett,
Dante, Villon, Homérosz szívbeli titkait.
Hű kortársak vagyunk. Míg ők nem öregednek.
S úgy tartom agyam én is, mint e mai napig.
Egynek szomszédságából sem tesz ki senki engem,
 
bár mind már Olimpuszon ül.
Shakespeare-rel van jogom vitába keverednem,
 
Puskin kinálkozik párbajsegédemül.
Minden remekmű könyvtől, minden jó költeménytől,
 
imént még sárgyúró tulok,
csülkömön szárnyat érzek, kis fajtánk ég felé tör:
 
halhatatlanulok.
 

1982

 

 

 

Egy akol

Vonják kotta-vezette szemmel
vonójuk a hegedűsök.
Fújják rezük a kürtösök.
Nem néz a nő-szólista sem fel.
Nem kap egy pillantást a mester –
bár megszállottan, mint a sámán
hajlong ő, kapkod, int nekik,
bőgő széllel úgy birkózik
nyalva verejték csöppjeit –
hogy hajóhíd már a kis állvány.
Megistenül vakhite szárnyán!
Megvolt már hány próba s gyakorlat!
Zeng már vakon az érc, a húr.
Úgy tudat egy távoli Úr
érzékszerven túl hallhatókat:
az egész terem eggyé olvad,
hű nyáj lesz, megváltatlanul.

 

 

 

Átalkotott vidékek

 

1

Más lett a táj, de mindjárt,
 
hogy Van Gogh ittjárt.
 
Tekintetét rá úgy vetette:
rémületét is rajt feledte!
 
Hatékony átok:
a Vizek felett itt az ő beteg
 
lelke kóvályog –
 

2

A legkegyetlenebb varázsló,
 
mert jós is, te vagy, Picasso.
„Őrült a világ, őrült!”
 
De közeli már az ítélet,
üvöltik szemtől szembe a bőszült:
 
szembesítések,
fényképnél igazibb látleletű
 
jövő-hitelű – lelki! – képek.

 

 

 

A három Picasso

1
A fiatal
Az ujja előbb beszélt, mint a nyelve.
Előbb ejtett rajzokkal szavakat
vágyról és dacról. Szemmel is a jövőbe – a végtelenbe –
sietett a látszat látványok mögé.
Térdére fektetve a mappát,
világvégi távlatokba
lógatva lábát, úgy is evezett.
De visszatért.
Így adott számot: hátulnézeti
képet a halandó világról.
A felnőttnek az emberért, a gyermekért.
Ezt neveztük őrületének.
„Fordítva látott!” Kézen járt, igen,
ahogy a gyermek, fejjel bár a falnak,
bele a mocsokba,
csapdákba is!
egyenes hanggal – oratio
directa! – újra s újra
talpára állítva a rendet.
2
Az öreg
Ha igaz, hogy „az ecset és a paletta
ész nélkül nem azért szeretkezik,
hogy omlandó falakra
szobadíszt szüljenek, hanem
hogy védő s támadó fegyverek legyenek
bajt vívni bár örök
gonosszal” – nos a toll se úgy, de – így
szeretkezzék a papirossal,
bár meg-megmeredő ujjak között.
Ekképp hiven hiú ahhoz végpercekig,
hogy mi sem – én sem – omnis moriar! –
nem mindenestül hülök-vénülök,
de lelünk magunkban erőt,
s jobb részünk ellenáll,
harcban hátrálok, nem kérdve, hova,
mígnem oszlik a köd
és fölmerül
és megnyílik
az ősi Vár
mindig is sejtett biztos kapuja,
s pajzsot, fegyvert védelmül
– midőn már minden porba dül –
a puszta igazság kinál.
3
A halhatatlan
Egy nagy mű, egy lánglelkű
látomás vázlatai
másodrendű
megvalósításai első
képei hát – mondtam
Tihanyinak már
1925-ben.
Bólint sűrűen rá az idő,
dicsérőleg folytatva: csupa
fegyvercsere! És helyváltás. Csupa alkalmi had,
zilált özönben. Szét is futna, ha
ő, a szívós öreg sorélen nem halad
minden rohamban, alsórendűen, elő-
törve zászlóval! hány arcole-i hídra
s a bevett hídtól hányszor rangosítva
vezérré: támadj, s tiéd a jövő!
Ami csak: – idő.

 

 

 

Műítész

 

1

A festményeknek bizonyos idő kell, hogy érjenek: magukban
maguktól már, mint polcon vagy rozsban téli körték.
Rembrandt színei kétszáz esztendőnként
zamatosabbá válnak
„fölfedve, milyen alaptónusuk van” –
ha hihetünk F. L. szavának.
Nemesednek korosodva eszerint,
tartalmasítva jóval is a rosszat,
azok a magánmúzeumi képeink,
melyek agyunk falain sorakoznak.
Bár tudni én rég nem azt akarom,
hogy ósdi keretek között milyen
mai vernisszázs-anyagok
őrzője szivem:
kiállítási csarnokom.
Azt gondolom, bármilyen fényes
retrospektiv gyülekezés lesz,
illendő, ha helyet hagyok
átlépdelve az árnyak részlegéhez.
 

II

De te, műgyüjtő – te műkedvelő,
gyanus mecénásunk, Idő,
de te mit rendelsz? még mit érlelsz
bennünk, „gazdag” Jövő?
Hiven én is, faldöntő forradalmár,
szolgáltalak – nos már te szolgálj,
itélj – építkező!
Eléd, ki most áll,
zsürizésedtől nem koszorút vár,
dilettánssal hányszor szövetkező.
Törj össze. Hajlok rá. De – majd! – szedesd elő,
válogasd ki a bár porszem-darabnyi
használhatót – vagy zúzd tovább, tapodd,
ahogy apáink a „borág”
fürtjeit, tudva, hogy ami él, levet,
nemeset is lucskosan bocsát –
Lehet, hogy halott
kőnek titka is: új életet rejteget?
Nem hihet semmi igazat, ki
nem hisz földi csodát.
Eltününk, de légben is – mint hadak
Katalaunumnál – és mint föld alatt
műhelyekként működő gyökerek,
tovább küzd, mi belőlünk ittmarad:
Cél? Ügy? Értsd így: egy Szivós Akarat,
hogy lehet, lehet és lehet!
Mert úgy emészt a Mély is, hogy fölszinre vet
cserepet, aranyat,
törlés után tündöklőn beszédeseket,
amíg csak Nap a Nap.

 

 

 

Halottat védve

Mennyi merészség, hogy legyen igazság:
beleszédülök. Noha testközelből
láttam: csak most, távolról ismerem föl,
mennyi öngyötrés, mely másnak vigaszt ád,
s alázat! – hogy fentről lássuk magunkat!
Sebész, tudós, nem tár föl gyógyitóbban
poklot a jóban és üdvöt a rosszban,
ahogy – szívedet boncolva – te tudtad.
Itt voltál, Lőrinc s most értem, miket
mondtál, hogy a szférákból zengeted.

 

 

 

Kifesteni a hullát

Kifesteni a hullát – a kozmetika
virágzó ága, nem csupán csak
Amerika jobb köreiben.
Mosolygó múmia
színeivel s a bemutatkozó hatásnak
gondjaival indul útjára a holttetem.
Így csinosítja magát, szakmatársak,
mind a mai napig
közülünk is, aki tollat,
vésőt, ecsetet forgat –
Micsoda hit
kísérti meg egyre a jobbak
agyát is: végezzen velünk a holnap
akármiképp,
maradjon meg az összerothadt
szörnyű halomból mindeneken át
győzelmesen, ha nem egyéb
rólunk: saját
művünk, a szomjú kép!
(A földi álom-arc, mely célt-érve dacolhat,
véresen dacol majd
azzal, mit kínált csak az ég.)

 

 

 

Őrizőink

Amiről jó kép készül, hű ábrázolás:
föltámaszthatatlanul halott. A mű könyörtelen.
Vers, regény, emlékirat: megannyi kripta.
Vagy oroszlángyomor.
Köz- és magánkönyvtárak lövik tömegsírokba
kortársaimat; nincs menekvés; a művészet örök.
S ki védhet élnivágyót? A lakásban nevelt ebek?

 

 

 

Múzeumban

Csak ezen a díszfolyosón
tussal, ecsettel, rajzironnal – arrébb
vésővel – tizenegy lángész igyekszik
leidézni elevenként az égből:
lényegesítve a Szent Szüzet,
megragadva legbensejét, hol mosolyán,
hol könnyein keresztül,
hol jobb, hol meg bal oldalán kutatva.
Összegezem agyamban, mit külön-külön
nyújtanak, elég vegyesen, s kiszűröm,
kipárolom, mint a szeszt a gyümölcsből,
ízlelgetve profán hitetlenül
spiritusz-fokait egy szomjú vágynak,
hogy nem csak kisdeddé volna jó válnotok, de
karomülővé, csecs-szopóvá.

 

 

 

Görög kánikula

Mi dőlt le ott? Mi esett végleg el?
Csak e héten az ötvenezredik vagyok
belépendő a nap-verte menetbe, amely
rabként főt hajtani oda fölvánszorog…
…Bízva, hogy bár csipet fényt barbár szivébe lop!…
Mint áruházi tolvaj, fulladó kleptomániás,
kinek egy elemelt tű is résnyi szabadulás
abból, abból, hogy egykor úgy kifosztatott!

 

 

 

Senki földje

Tél ez, de még gönctelen:
a bundátlan, fehér
köntös nélküli tél.
A fakó földeken
lombos fa már sehol.
De még se zuzmara, se hó.
Csak a vad szitokszavú szél.
Lábon csak tengernyi fűszál
sziszeg és egy-egy csutaszár
hajlong s zörög.
Senki földje: két front között
szétlőtt átmenet a sivár
 
vidék.
Vivódik fönt az ég:
előre még, ki még? s ne hátra,
az ordas fagy helyett be, vissza bár
egy napra az emberi nyárba?
Dől az eső. Nyomul a sár.
Szűk tanya zárul s végtelen
határ.
Dől a hideg jelen.

 

 

 

Meginogva

Ha csusszan lábad lépve sárba,
 
rakd jobban kétfelé
ahogy a nagy A kettős szára –
 
de homlokod iránya
 
akkor is fölfelé!

 

 

 

Kárpátvölgyi tél-elő

 
Köd, köd! Hajdan Bakonyként rejtő –
oh, ha rejthetnél ma is, sűrű erdő:
köd, köd, kavargó dzsungel! – Fától
 
fáig futva, védtelen vándor,
ki ne mentené halálig rajtad át,
 
tél, tél, rabló világ,
 
az ifjúság
 
örökbe kapott vagyonát?
Surrannék újra – hányadszorra – így
 
személytelenedve itt, az ősi híd
járdáján szemben a budai széllel
 
s hány évvel, hány sziszegő évvel
s esővel, mely már havat is vegyít –
Esik: köd s eső, hó versenyt esik
 
országosan, innen Budától
 
hűségesen, szívósan Zágonig
 
kavarog, vakít és világosít,
 
jöjjön olyan világ, hol
 
közel legyen az is, ami távol –
 

1982. december

 

 

 

[Mit fülelnek…]

Mit fülelnek
félrebillent fővel itt a nők is,
a már szívesen üldögélő férfiak,
de lám, a tanultabb kutyák is?
A háborút már
nem a közelgő ágyúzás jelenti,
de kifogható mégis a jövőből –
Lapuló falvak tető-antennáiból
hány az érzékeny még derűs hírekre?
Ezt megcsináltuk, meg, ezt a világot,
mondja a dombélen botozó
két lassúléptű bucsuzás gyanánt,
egymásnak is, az őszi szélnek is,
körbe, majd fölfelé tekintve.
Eltűntek – felhők közé tévelyegtek –
a hegyi rétek kecske- és juh-nyájai.
Fönt, fönt, a forrás környékén dadog csak,
próbálkozik fülbeható beszéddel
gyermekkorunk frissen fúrt furulyája.

 

 

 

Béke

Egy kis pohár (és még egy) tömény alkohol
 
esti erkélyről; s odafúl
 
máris hogy alakul
 
szelídre valahol
 
Tolnában egy hálátlanul
 
elfeledett kis völgyvidék
 
(mennyország és pokol) –
 
Vele koccintanék.

 

 

 

Lényegtelenül, személytelenül

Össze nem söpört dióhéj és szotyolahéj
a „Kijárat” folyosója cementjén.
Elhullajtott vonatjegyek.
Kint a lépcső körül
– ez volt az utolsó szerelvény –
de arrébb is a nyálkás út két oldalán
épp úgy pályájuk végére jutott
sörösüvegek, céltól már üres
konzerv- és cigarettás-dobozok,
majd lábnyomok,
épp most kihűlő széles talpnyomok
a deres réten és még távolabb
tartozékaik az őszi ködben
legyezőformán szétszéledő kucsmások, bakancsosok
háttal felénk, felolvadóban –
Utasok még, vagy máris férjek és apák,
ürülők s újra telitődők abban
a félórányi purgatóriumban,
melynek végén más gondra – létre – már
mindmáig minden estén
a falu vár.
Elment az utolsó szerelvény.
Az állomás homlokzatán – ha visszanézöl –
a villanyóra is – szerepe vesztvén –
önmagának őröl,
távolibban, mint rézsút fölötte
varázstalanul, titoktalanul a hold –
Tartalomtalan, csak fülekbe
csengő harangszó, amitől
végtelen néma az ég –
Multként loholt
szülővidék.

 

 

 

Üres állomáson

Föl-alá járni üres állomáson,
hova naponta egyszer jő vonat,
és vár utast – ha vár – ökörfogat:
az volt nekem „Örök Magyarországom!”
S innen vagy túl az eb-szokáson:
ugat vagy nem ugat –
az ismeretlen, ki elébb
megértve barátkozásod jelét
hason csúszott, fogat
készít beléd.

 

 

 

Üldözött

Nincs közvilágítás. A sor vak épületből
egy hirtelen-nyílt ajtón át a fény
hegyes tőr
dühével döf eléd.
Amonnan is fényjel-beszéd
morse-ja villantja: van – hol? – emberiség!
Egy lesből támadt zaj miatt
megriadt
vadként fülelsz.
Farkastanya a régi táj.
Félve lopod magad
e kettős néma éjszakán is át –
Mi vár?
Vakokra mérten szoros a világ.
És csillag-messzi tág.
Aszerint, tudják-e, ki vagy.
És hogy mint változik a vád.
Szívszéditő, ahogy
kínálkozik segítség:
lánctörő artista ledobhatod
a becsület minden bilincsét.

 

 

 

Őrhelyen

Néz a falu legszélső háza
magányosan a vakvilágba.
A konyhai ajtó alatt
befújja a szél a havat.
Kerít vén csizmákat le – fel
táncra biztatva a pehely.
Ég, föld körhintaként forog,
nem birják csak a bútorok.
Ebbe ki élő, beleszédül,
megvan már étel-ital nélkül.
Ki-kinéz, rég rendre vigyázott
Utolsó őrhely az a ház ott.

 

 

 

Díszöltözet

Kivasalt rét, hó fedte sík:
plasztron-hűvösen ünnepélyes.
Fenntartással ereszkedik
a tárgyadombos faluvéghez.

 

 

 

Egy filozófus észleleteiből

 

1

Dehogy a tetőt-rázó zivatart,
 
te halld
 
közben is azt a halk
dadogást, mit a szúnyogok
szókészletével – dehogy is szavalt –
minden fülbe, ki érteni akart,
a világszellem is csak susogott –
 

2

Nyúlik a vízcsap tiszta csöppje.
 
Formát keres. Alma? Körte?
körte-külsőt választ, a kába,
s hull rendeltetését betöltve
 
a kloákába.

 

 

 

Útitárs

Nos vénebb vagyok a legvénebb háznál,
mely műemlékként megtekinthető!
Megifjodik a tekintet, ha rám száll.
Szivemben léghuzat csak az idő.
Kupolám alatt baglyok, denevérek,
zászlók csontváza, poros ezerévek!
Ahány cél előttem, annyi mögöttem,
isteni gőggel tömör-egymagamban
úgy vagyok halhatatlan,
hogy mámorítóan jövőtlen!
(…Vonaton írom; ablakain át
– havas tanyák – pillanatonként
– olajkutak – szobrászmarokként
nyúl belém, gyúr kedvére a világ.)

 

 

 

Három vidéki kép

I
Felelősség
Jött-jött nagy felelősségével a tehén
gyerek-kezem-tárta kapunk elé.
Sietett befelé.
Bólintott, bólintott, már énfelém;
„Én ne tudnám, szegény
háznál mit ér a té?!”
II
Szánút vendégségbe
Hó is volt,
hold is volt,
szólt és szólt
csikócsengő is és
jött, szállt, röpült
apánk, anyánk is velünk.
S lett külön örömünk:
s ha földülünk?!
III
Hátraléptető folyam
A part-evőt, a hátraléptetőt,
ezt a mohó-serényet, ezt a vadul
már lábam harapó időt:
 
moccanatlanul,
 
karba tett kézzel
nézném, már néma megvetéssel,
ha nem tartanám két karomban
 
éppen
 
ezt a féléves leánycsecsemőt.

 

 

 

Jó szállás

Leromboltál – leromboltattam.
 
Azóta épül,
bútorozódik még alkalmasabbra
a szülöttem-ház, a hajdanta sem
 
igénytelenül szerény
 
pusztai iparosház.
Tetején át – mindegy megvan-e, nincs-e –
 
korong-sebesen váltakozva
villog be a nap s a hold.
Zápor és szél: ez a takarítás,
 
mert hát szüntelen szaporodással
 
tehén, juh és baromfinép is
jár ki-be rajta – honnan is? Bizony
még betlehemi ábrázolatokról.
Afféle tömegszállás hát a ház,
végállomás, hol változatlanul
mindezekhez már nagyanyákat,
testvéreket s (gyufásdobozban) tücsköket
lehet társakul – nem játék gyanánt –
fiasítani, nevelni.
 
Bárki arra járva
meghálhat benne, míg – világ ez a világ!
Mert ott csorog frissen a forrás, amelyet
sziklából pálca, dárda s szó fakaszthat,
 
ha cserepesek már az ajkak.

 

 

 

S az ország?

Dőlni-kész ólak. Omlatag
 
istállók. Ajtaját
 
vesztett hodály. Odébb
– a legfélreesőbb helyen –
 
térdreroggyant cseléd-
 
(tetőtlen) reterát:
 
ennyi maradt
 
veterán tanuképp.
 
Lesz holnap jeltelen
 
itt is a régi pusztai világ!
Múltam honának aprólékosan
most söpri ki országosan
 
maradék szemét-
 
nyomát-porát
anya-szigorral a történelem.
Szellőzteti mint egy szobát
 
a lelket is. Föl-
 
föllélegezhetem.
 
De megszakad
féle-útján a levegő, amit
 
vár szabadabb
jövőnktől a tüdő. Alig
 
derül, dermeszt a kép.
 
Söpörtetett, söpörtetik
az emberanyag is: a puszta hasznát
 
túlélte a jószág.
 
Csinálja itt
már ember nélkül is a gép
föl bár az egekig
mind könyörtelenebb, mind istenibb
törvény szerint a maga dolgát.
Áll példás tisztán. Tiszteleg
 
a rendbetett vidék.
 
S az ország?
 
S a nép?

 

 

 

Ismerős kakasok

Nem másként, mint az a láng, melyet
cigarettádra ismeretlen ad,
gyúlt ki a villám s már el is aludt.
Mentem tovább az éjszakában-már kevésbé egyedül.
Ez is talán az öregségtől? Kivárva egymás hangjait
kakasok szóltak, mind fölismerhetőbben
hajdani – még vidéki – óljainkból. Azaz jól
tájékozódhattam a sötétben, mely csak itt
a közelemben volt oly
 
világtalan.

 

 

 

Ahol valaha minisztráltunk

Mikor is jártam itt? Mi leskel rám: kísértet?
Az oltárzugból és – no tán – belőlem?
Eszmél vajon – no lám! – mi akkor még a lényeg
volt húsomban is? Itt! Köszöntsem?
Üdv, néma lélek!
Megnémult, fejlődésben elmaradt,
süketté vált: árvult jobbik felem!?
Rámbízott, rejtelmes, rejlő alak,
ikersejtként még egy-az-egyben egy velem.
Vállaljalak? Hozzámszólítsalak?
Mennyi temető, megnyílt sír! Halottak,
kilépők – ólak, iskolák, pincék mögül!
Követnek, torz latin szókat makognak,
mit is hadarva, érthetetlenül? –
Hogy együtt leszünk bármiképp maholnap?

 

 

 

Varázsköpeny

Alvásra való csúf idő:
két napja dől jeges eső,
villog, világvégi ködöt szűr.
Ki jár ma kint? Hajdan se más
itt a pusztán, csak a juhász;
védte kucsma, öreg szűr.
Adta mindkettőt egykoron
rám is a vén vendég-rokon!
Mint kicsi ház, mely
velem mozog… Úgy hordtam és
jártam benne még jégverés
idején is alá s fel –
Védtek soká, nos védjetek még
végig híven már akár emlék
képében kucsmák, szűrök
s mit bánom, ha ilyen szűrt, kucsmát
ad rám bár bölcs akadémikusság,
ha az ős ködbe merülök.

 

 

 

Biztató halál

Forgat vasvillánk tavalyi avart.
 
Árad a hó alá takart
halálszag; szinte harsan:
harsantja az orrba: tavasz van!
 
öröklét minden új tavaszban:
 
teremtmény, aki ennyi télt,
 
ember, állat, ennyit megélt,
úgy támadhat föl: halhatatlan!
E trágyabűz a fő-tanuskodás:
 
hihetsz csodát, Tamás.

 

 

 

A semmi közelít

A vasárnap délutáni
mondhatni légüres falusi csöndben
meg-megújuló dörej-sor.
No, mégsem ágyúké.
A Schmidek-kocsmában tekéznek.
Hatvan év távolából. Az ekként régi ismerős – tehát
a mélytudatot is békéltető zaj –
még ismerősebb, ha meg-megszakad:
a két versenyző csoport most, ott is együtt söröz,
a bádogtányérba gyűlt pinkapénzből.
A csend időtlen kerete
emberi neszekkel pontozódik tele
falvanként nyilván mindenütt. A suta szó:
a „hiány-cikk” párjául a „zaj-hiány”
üdítően a tudatba szívható.
Az egyre távolibb pici neszek
úgy telítgetik, hogy – ürítgetik
oly zaj-üresre a földet-eget,
hogy – végy lélegzetet! –
a Semmi a legközelebb.

 

 

 

Futó szobor

Dőlt hóval vegyest már a zápor:
 
országosan téli eső!
Állt tavasz óta kint a pásztor,
lucskosan, akár a mező.
Állt nyája szobraként talán már
tavaly ősz óta!
Irigyeltem
gyermekként már őt, aki ott
tűző napon és jéghidegben
abban a suba-kunyhóban lakott.
Állt és állt moccanatlan állván –
s dehogy is állt! Haladt, futott!
Bégte körül tengernyi zsenge bárány –
tegnap barik, ma vén juhok.
Izmos kosok, vad hím-csatában
csattantva össze szarvukat.
Nyítt-rítt gyapja után a
tarkopaszra nyírt birka-had.
Bocik bősz fajbikákká váltak –
Állt s röpült a juhász, gulyás,
vitte őt minden időn át a
maga-csinálta csoda-ház.
Kis kápolnában, út-mentében
ahogy a szentek, Máriák:
állt kanász és csikós akképpen:
járt köröttük is a világ.
Állt a pásztor, mint faköpenyben
őrséget álló katona;
lábához bújt, hogy melegedjen
két terelés közt a kutya.
Állt őrt száz évek, ezer évek
óta a csordás, kondás – vadász;
idézze őket a gyász –
s ugyanakkor diadal-ének!
Álltak tömören, mint a bálvány,
ha dörgött, ha derült az ég,
hol begyúrván, hol meg kigyúrván
süvegük csúcsos tetejét.
Álltak a világ teremtése
óta a vízhatlan suba
oltalma alól ki-kinézve,
megannyi Ábel-ősapa.
A kívül bőrös, belül prémes,
a földig le-leengedett:
védte őket az egyszemélyes
első emberi épület.
Hű másolatául még annak
az agg fatörzsnek, amelyet
üregesre hangyák kapartak,
vagy villámcsapás égetett.
Vallja nagy idők távolából
rokonnak is őt, a „silány
bundát” mind az eszkimó-sátor,
a tűzföldi, az indián.
Irigyen? Nézem ma riadva:
s ha támadnak megint idők,
hogy bújnak istenadta lakba
kivert nyájak s nyáj-őrizők?
Megy a világ, egy helyben állok
és megyek mégis – kifelé.
Kanyarít vállamra palástot,
erős hózáporral a tél.

 

 

 

Magán-Golgotán

Még csak árnyékomat
feszíti keresztre hátam mögül
s veti lábam elé a Nap.
Üldözöm sikertelenül.
 
A fény nem könyörül:
 
nem vagy magad!

 

 

 

Csecsemőkori szem

…Vagy a csecsemőkori szem
(honnan?), milyen végteleneken át
tekint (hova?) ilyen
nyíltszivűen reád?

 

 

 

Agitátor

Nyitva maradt nyilván a hátsó konyha-ajtó.
Álúton jött be, nyughatatlan
száguld le-föl a léghuzatban
ez a mező-szag; ez a még
 
illegális kikelet-áram
a szén-füstös szobában:
lázasan, lázítva. Tüdőm, a vérem
hisz mindenegy igéretében.

 

 

 

[Inge alá…]

 
Inge alá benyúlkál,
úgy bizalmaskodik újra a szél,
 
vele, a szél.
Mert lám meglangyosult már!
Mintha nem is lett volna tél –
Úgy vetkőzteti, susogva, ne félj –
 
Mintha nem is lenne hideg,
 
nem többé soha tél –
S úgy mosolyog, hogy szinte már nevet –
 
Anya-fürdette kisgyerek
boldogságával, csak azért, hogy él –
 
Szivében szinte hemperegve
 
mondhatni gőgicsél
 
a vénülés e nagyöregje,
 
a nem-vénülők nagyöregje.

 

 

 

Miért kiszállni?

Hajó! Hajónk! S ha most volna csak érkezés
a fokozatos távozás helyett.
Ha – lám – most farolnánk csupán a parthoz.
Most lépdelnél le, minden tagodban
tervvel és kedvvel valamiféle
hazába, vallásba, futballcsapatba, úgy cipelve
azt a két súlyos csomagot,
emlékeid botlató bőröndjeit, hogy
tartsa számon már aprólékosan
holmijait – elbitangoló szavait is – a vén.
Megjöttél, saját kimerítő
temetésedről: helyeslő
bólintásokkal hátra-hátra-
gondolva, mi is maradhat mögötted,
ha lebocsátja a legénység a lépcsőt,
s megadják a jelet: „lehet!”
Karonfogva a tehetetlenebbjét.
De nem megyek le. Mégsem, ennyi
Mississippi után. Nem kelek föl, innen,
padlóhoz srófolt nyugszékemről sem; jólesik
ez az egyhelyben ringatódzás
szép-füstű szivarommal is kezemben,
másik kezembe tán a viszkis poharat,
a harmadikba pálca-hosszú látcsövet:
a negyedikbe a hajósíp zsinórját.

 

 

 

Fogoly öregek

A szolgálattévő kéz: – ki-kihagy
a szolgálattevő derék, a láb,
mell, kar, csipő s ott lent-alább –
Te szolgálj csak tovább, te, pontos, szorgos agy!
Csak, pók, halálszövő pók, te figyelj, fülelj; s mivel
fa, kapu, ház, minden úgy lázad itt,
hogy fut mellőlem, s úgy kötöz – torz vágyaid
lasszóival még messzebbre ívelj!
Mérgedtől, bosszúdtól bár, elhízott
Buddhám, kegyedből mégis vagyonom
lesz végül minden földi hatalom
s a földön túl minden titok!
A gúnyra meg, hogy pupod növeled,
felelj: igen, szivom, falom, amit,
fogoly, elérek a – végtelenig!
Rettegjétek az öreget!
Szenátusok és Akadémiák
dúvadjai, mitoszok éh-szörnyeképp
tépünk sziveket, szűzekét,
rontjuk rácsod, elmekórház-világ!

 

 

 

Dantei förgetegben

Halálba hull, de nézd, hogy odadobja
sorra magát most már önként a falevél –
De milyen sorban? Leshettem. Sodorta
sárba máris együtt mind a szél.
Kémleljük egymást. Én titeket. Ti engem,
 
kortársaim, egybeterelten –
s keverten így, sorstársaim,
egy bajban is hányfelé és mik ellen
forgó, avarként küzdő versenytársaim –
Mert mindegy az se lesz, hogy időnk szárnyain
együtt kik repülünk, bár dantei förgetegben!
Visz a hiúság. Ő küzd. És örök a cél
attól, hogy a perc is öröküdvöt igér!

 

 

 

Ősbüntetlenül

 
A kanyaró, a szamárköhögés,
 
no meg a kolera, a pestis
 
elleni védőoltáshoz hasonlóan,
közel a nap, hogy kapunk, minden rendezett
 
állam újszülöttei
vakcinációt, a lelki ragályok ellen is.
Immunizálni a depressziót, kiűzni
az oknélküli bűntudatot, mely
a lerontott éden óta is rombol és tán
üldöz a földi léten is túl, vagyis
át minden eszkatológiákon, a Leg-
 
felsőbb, legrejtettebb zsámolyokig!
 
Legyen hát addig csak kitartás.
„Kitartás”?! Igen, most már a legújabbkoribb
felismerés is ezt az elvet
 
javallja.
Itt az Idő, a meztelen, a szajha
Igazság, azzal: minden fátylat elvet!

 

 

 

Mohamed kardja

– De hisz a markolatot közben kicserélték!

– Igen, s a pengét is. De azért csak ezzel

hadakozott; fog hadakozni: s győzni – Ő!

 
 

1

Jó hírekért, jó hírhozóknak:
tisztelgés szemüvegeinknek,
férfi- s nő-pillák előtt egyaránt;
köszönet s bók a műfogsoroknak,
az alsóknak s felsőknek, Ladies and
Camarados, Genossen! Kürtjeles
kitüntetés napiparancsban
a halláserősítőknek a fülben,
a vasbokáknak a cipőkben, nemre és
fajra sem tekintve. Közelednek
korszakfordító nagy hírükkel
a tökéletes műtüdők, művesék, műszivek.
Hurrá hát máris mind a többinek,
amelyekkel hovatovább
úgy lesz testközeli hazád
a közgondú, emberközi világ,
ahogy az anyaméh sem. És az ár? Hogy
ne sajnáld – mit? Sors-fenyegette ifjúságod.
Jövőbe nézz! Örvendve. Hogy mi vár ott.
 

2

Csitítás vár, vigasz. Olyan csicsijgatás,
hogy bent a Cél, az nem lesz soha más.
Hogy cserélgette bármeddig és bármiképp
temérdek alkotóelemét, részletét,
mivolta az Egésznek nem lesz mégse más:
marad a Lényeg, melyet a Kezdet már magába rejt:
a bölcselet szerinti Entitás!
Megküzd a Végzettel is az a hősi Sejt,
melyben testet öltött az a – mondjam így: földöntúli? – Vágy,
mit szolgál Emberközösség anyánk!
Pólyálván bennünket is nevelendő gyermekül.
Mert fagyban érkezik, meztelenül,
valahányszor világra jő
a megváltó: a megváltandó csecsemő.
Hirdetve békéért csatát.
 

3

A görcsoldók, Messieurs! Az injekciók, például, melyek
annyi idővel is hamarabb, mialatt
védangyalunk fölénk lebeg,
elűznek gyehenna-fájdalmakat,
filléres áron osztva csodahatású kegyet.
Az aszpirin varázshatása a fej
poklára, meg a szóda-
bikarbónáé a gyomorra.
Köznapi üdvök! Ám ahogy el-
altat, míg agyunkban matat
a sebész, úgy kezelve a tudat
gyökerét, mint rossz fogainkét
a fogász – sírni s vigadni kell:
előttünk ím, feleim, az öröklét
egetostromló útja, újra
kezünkben a tudás eföldi kulcsa,
a minden messzit lebíró találmány:
átszállni – a dac porondján jól megállván –
a kaini örökség,
a számkivetettség magányán!
 

4

Közössége, mit alkotott,
igen, az embert úgy veszi körül,
mint anyaméh a magzatot.
Úgy neveli föl, föl, föl! – szüntelenül.
Míg más szférába nem kerül?
Úgy lehet – úgy fordulhatott –,
hogy végül saját szándékán kivül.
Mígnem – mi, hősei az átmenetnek
bár eltűnünk – a Kezdet
maga viszi tovább a tervet?
Egyén, szegényem, jajongva örülj.
Mert vereségek hoznak győzedelmet.
Részlet, lehullsz. De mindenek előtt s mögött
halad valami e zord talajon élőn is örök.
Adatik fegyver, megnyerni pöröd.
Megfoghatatlan, téged énekellek!

 

 

 

Levél az ég fiairól

Nem azonosulnak a vénülők
a homunkulusszal, akivé válnak.
 
Ráng bár nyíló szájuk előtt
 
a meghitt hű kezek
helyett idétlen szerkezet:
 
a testrészek is kicserélhetők;
 
kopik és romlik a darab,
 
de a raktár örök,
 
ilyesmit hisznek ők.
Nem azonosul egyetlen egy agg,
amivé szikkadoz, a múmiához.
Bőszen lerúgná bokáját, ha botlott,
s elhajítaná, újabbat kivánva,
nemi szervét, mindenestül a gyomrot.
Azt véli: agya is, akár a rossz fog
pótolható, hisz ő – lényegileg –
az maradt, mint ott elkészíttetett.
Hol?! Végül aztán humoros is a
csere – azaz csere-igény – neki!
Álarcosbál-emlékként engedi
át a szokásost – hisz kacagnia
kellett, de hányszor, hogy máson miképp
hatott farsangi rongy komédia –
Nem veszti el, míg földön áll, hitét,
önhitét ő, az Ég Fia.

 

 

 

Fényhatás

 
Az elkarcosodó
vén arcokon a legkopárabb
 
a szem vidéke.
A női arcokon kivált.
 
Rejti magát
ráncok közé az örök-igéretű láng.
 
Bámuld hát, ha a szemgolyó
 
bár véletlen ejtett igére
fölszikrázik, úgy űzi a homályt,
mint Vajdának éjében a virradó
 
napfényre nem hiába várt
 
Mont Blanc csúcsán a hó!

 

 

 

Tükre előtt a vén

Ez maradt, mint rendőrségi adat.
 
Bűntényi látlelet.
Föl-földobódnak, mint döglött halak:
 
miből élnek az istenek.
Mi lett nekik már rossz falat.
 
Mit hagytak meg neked.

 

 

 

E lakomán

Létet lel – megfogan! – benned is, ami végül
legvégül elfogyaszt, akár…
…gyümölcsotthonát a féreg!
Egyszer-kétszer még elvetéled,
de csak kibú a te testedből is
 
a vaksi lélek?
Vagy burka – placentája – a halál?
Szabadítód az lesz, ki megzabál?
Romlásod lesz az épülésed?
Legyünk, ha hozzánk kerül is a nagykanál,
vendégek módjára szerények
e lakomán.

 

 

 

Kijózanítás alatt

Egymástól távol
más és más kikötőben
ugyanarról az Óceánról
idegenként is öreg-ismerősen;
„tengerészek!”
ide a közös csapszék-zúgba
az első kézrázástól fölvidúlva,
barátaim,
kor-kartársaim, akikkel együtt
útra keltem, dehogy is tudva,
micsoda világrészek
csillag-távú vidékek
igéret-tájaira, ím,
akikkel hány s hány-módra részeg
bennszülöttek közt egy nyelvet beszélek,
nem is a szó, nem a férges dió-
zörejű szók, hanem az ének,
az eleven-tartalmú dal
száj-meleg szólamaival,
hogy tisztázzuk, bár búcsúzóra,
mire is ment el hát az élet
s mi is kísértett
utunkra, melyen egymást is sebeztük,
de lám végül is összehangolódva
azt próbálhatjuk össz-karba fonódva,
 
mit tehetünk no mégis szóba,
 
mit „zenghetünk” (lélek szerint) mi, vészek
rokkantjai itt is a gajdolókkal együtt,
a táncra mindig-készek
e kedvük –
sose vesztők közt, amíg össze nem gyűjt
mindnyájunkat a létbeli révészek
őrjárata a Kijózanítóra.

 

 

 

Egyszeri és ezerszeres

Eltűntem, fölismerhetetlenül.
A vámhivatalnok pultja mögött.
A szálló ajtó örvénykerekében.
Azon az utcasarkon. Végső fintorok
vas álarcát öltvén hátranézve.
Az emberrablók autóján
a szokásos szemkendővel, szájpecekkel.
Egy-egy hasonló
képmásom itt-ott fölmerülhet;
jellegzetes hangsúlyaimmal
jelentkezhet kalandor hasbeszélő.
Egyszeri a megszületés, de
ezerszeres a távozás –
Ez a jelentés, ez a váltság-
díjért esengő cetli sem saját
kezem vonása, mert… hiszen… Majd –
a részletről a szíves megbizottak.

 

 

 

Szíveslátás

Érintetlen fiatal lányok
 
szemérmes látogatása
ez a nem-várt, puhaléptű hóesés.
 
Van szüzességük évszakoknak is.
Elég, ha főbiccentéssel viszonzom
a tiszeletadást házam előtt
 
fával fűtött szobámból.
Van kekszem bontatlan dobozban,
konty alá való italom palackban,
 
illő szavak fejemben,
ajtónyitási készség tagjaimban –
Vagyis szememben – így ablakon át –
mégis vendéglátó tekintet,
 
további tájról, távolibbról,
s még szánkócsöngés is a fülben.
Rakjuk csak oda a lépcsőföljárat elé
 
az ajándék-fűzkosarat
 
nyilván ráadás éveimmel.

 

 

 

Szerény lovag

Közirígység koszorúzta, akivel félórára csak
kéz-kézben korcsolyáztál, tündérléptű Piroska
– kit tegnap be se mutatkozva
farnál nyomva föltoltalak,
kövér tantit, a villamosra.

 

 

 

Versenyt a holnapért

Mennyire kiszolgáltatott lett.
Önmaga milyen árnya!
Egyszerre milyen ráncosarcú, és olyan
petyheteg izmú, oly lesi-sunyi
szemmel, mely már-már a tolvajé, milyen
utcai s kávéházi köznevetség, amióta
ő, a nemrég büszkén
daliás költő most a megriadt, a kapkodó
aggok habzsolásával – „falánkan” –
ontja a rossz verset magából
zihálva, versenyezve jobbik
részével – „önmagával”!

 

 

 

Résumé (au vent) de Baudelaire

Meglelve a Rést,
beljebb a Burkot,
ahol már ő is, bűnnel ojtott
ősanyánk, átkot hordott,
de hugainkon át
fajt fönntartani készt –
Ilyen végzéssel szemközt
keresve eszközt
ahogy más fenne kést,
dühödt utódok
darázs gyanánt
döfjünk halált
abba, ki boldog
párra velünk az undok
testben, a gyáva
vérben talált!

 

 

 

Öreges elhevertemben

Az érthetné csak ezt a hajnali
hirtelen robbant kedvem ebben
már sírra-kész elhevertemben,
 
csak az, aki
futott már első napsütésre
 
ébredve ki, ki, ki,
kit vittek gyermek-lábai
téli szobából ki cipőtlenül,
 
akár meztelenül,
 
arccal az égre,
 
az évbe,
a jövendő végtelenségbe
azzal, hogy most, most – fölrepül!

 

 

 

A legegyszerűbb vers

Ember megy az utcán.
 
Fél hét.
Most húztam el új
napra a függönyt.
Megnyugtat:
ember megy az utcán.
Levegő a tüdőmben.
Vér ereimben.

 

 

 

Recsegő csontok fotelében

Huss, huss: beh fürgén! – már nem is napok
(füzértáncban, mint balettbeli lányok),
hetek suhannak, őszök, tavaszok!
Belengtek s máris – csak bámulok utánuk:
oda megint egy – s még egy! – évtized!
 
Némelyik vissza
piruettezve, ahogy a kulissza
 
mögé libeg.
Jól begyakorolt növendékek ők.
Nem korosodnak. Bár fönt egy-egy arcán
ott a ránc – lent a tánc: a láb-mutatvány
 
csak annál szökdelőbb.
Én meg – évszázad lengjen bár elébem –
mi meg ülünk csak magunkban (merőben
közönségképpen!) tapssal a tenyérben
csontjaink reccsengető fotelében!

 

 

 

Istentelen hideg

Szeles, naponként barbár-szelesebb
a sík – a védőhegyek nélküli – vidék.
Hirtelen tagadta meg az ég
s árulta el. Öntött még parazsat
tegnap a Nap. Még éjjel is – mint szikra s pörnye
a csillagok. S ma dönt a földre onnan
a Nincs ős-elve, a világűri fagy
lét-ellenanyagot.
Minden úttalanabb
itt az élet-vállalta honban.
Országszerzésre lopakodva
szimatolnak a semmi-szagú hóba
mezei s erdei vadak.
S lesz végzete ráméretett
 
vastörvénye alatt
az emberfaj is harcosabb.
Szemben azzal, mit jövője igér –
Évente barbárabb a tél.
 
Jövőtlenebb.

 

 

 

Szavak fehér szakállbozótból

A vénség ellen pedig soha sehol
nem lelt egyéb csitítószerre még
faj, fajta, nemzet, lenti-fenti nép:
 
unoka, alkohol.
Mert meddig birja bár
a bölcsek bölcse szidni
a romló tudatot?
Míg maga is nem fuldokol.
Míg tudása mély bugyraiból
maga is így nem kiabál:
Ki visz ki?
Előbb a bor.
Aztán, ha nem enyhül a kór:
a rum, a gin, a whisky.

 

 

 

Volt tanárom az X.-i állomáson

Gondfeledtető mámor: agg-
kori vigasz-korty ez a kis
elme-tompulás: enyhe spicc
esztendőnként jótékonyabb,
ez a bajt-űző butaság.
Mit a világ! Mint borra részeg,
szomjazom rá. Lépést ha vétek,
 
maga a végzet
vezet, ártatlan utasát!
Mosolyog rajtam a világ?
Bár gödör mélyén heverészek –
Hátat fordítva az egésznek!

 

 

 

Tárgyalás alatt

Házam felett kendő-könnyű sirályok,
 
tömörvas varjak
 
hada lebben, kóvályog,
 
vádat rikácsol, átkot károg:
 
jő Kakukkvár ítélete!
 
Példát, prédát akarnak.
 
Kérded: jól tűröm-e?
 
Nem. Savat egy hete
 
vérrel vegyeset hányok.

 

 

 

Nőlátogatók férfi súlyosoknál

 

1

Íme: a végleg vízszintesen élők.
Az egymás közt megint
csak szisszentve és fintorral beszélők,
míg ki nem mondják a legnehezebbet,
jövendő honfitársaink.
Új anyanyelv alakul itt.
Máris dialektusokkal.
Minden hazánál örökösebb
besorolással.
A néphalandóság statisztikái a legkegyetlenebben
inchangeable országhatárok.
Vámvizsgálattal, faggatással,
motozással minden nyílásban
éber fehér köpenyek gyűrűjében.
 

2

Nincs tisztább demokrácia
mocskosítóbb rémuralomban.
Szökevényt visszatoloncolnak;
visszatér magától is.
Visszakönyörgi magát a naponta
megtizedelendők közé.
Mindenre képes összeesküvés
kínál tagságot bárkinek.
Fogadalmunk mégis: kitörni!
Elmenekülni innen bármi áron.
Szabadság vagy Halál! – igen
itt – csak itt – szent lett a jelszó
közérthetően.
Vállalva minden veszélyt.
Életkockáztatást is.
 

3

A látogatási idő alatt
a váró tekintetektől a teremajtó
az a varázslatos pokolkapu,
melyen Euridiké és Bereniké itt: – belép,
összes nénjükkel és húgukkal.
Korra való tekintet nélkül.
Nem kiűző, de kimentő követekként,
megannyi másvilági lényként
jönnek a feleségek, az öreg mamák,
emelt arcukon a hűségnek, a hitnek
fényes fegyvereként megragyogtatott,
csorbítatlan mosolyával.

 

 

 

Rögtönzés röntgenre várva

Halállal – mit törődnöm?
Ő dolga, hogy megöljön:
 
már nem enyém.
Gyilkos, meg Áldozat,
ki-ki rendelt helyén.
A Rend nyugalmat ad.
Amíg nem ingatag.
 
És balsors és remény
útján őrangyalom e rossz sci-fi regény.

 

 

 

Somnolentia

Gyárduda, gőzsíp, mentőkocsi-fékje, ahogy
(– igen! – fogaim közt) megcsikorog, a hajókürt a Dunáról,
a mozdonyrobogás a hidon – az is én vagyok:
rak már darabonként össze a Távol
és a Közel – lift-zaj, valamiféle kofa-zsivaj –
Zagyva beszéd vagy nekem, mennydörgés, elmebeteg
szélvész, zivatar. Mily hanggal üzen az emberi faj
munkája: arra vagyok fül. Test és vér veletek
voltam s maradok: céltudatos – objektiv! – zörejek.
Ablakon kivül és szemhéjon belül még
egyforma derengés – mintha naponta újra születnék
mind a neszekből, amik – testembe? – lelkembe hatolnak –
Egy bőrbe – tömlőbe – szorít a tegnap, a holnap.
Született rabszolga tehát. Így várom
parancsát Jövő nevű zsarnokomnak,
legyen erőm különné válnom, túl minden álmon
valakivé e nem enyém világon.

 

 

 

Relatív mozgás

Álltunk összezsúfolva, liftben.
 
Kezelője nem volt velünk.
Emelet jött s ment. Sűrű fülke-rács
 
mögül a lépcső-ház
fényén-homályán leste – nem szemünk –
 
ösztönünk, hátha épp a zuhanás
 
jelzi: emelkedünk!

 

 

 

Ember és tömeg

Lépdelek eseményeim előtt.
Lépdelek eseményeim mögött.
Nyomukban s mégis: merre hát?
Vagyis közöttük.
Tanulékonyra fogva
lábamat, rendbe nyomva
arcizmaimat, gyanakodva
figyelve, mégse bégetést
bocsássanak hangszálaim.

 

 

 

Nyugtalan reggel

Reggelizéshez is villanyt kell gyújtani!
A század reggeledése mondhatni vele késik.
 
Naponta jobban szorongva
várom az újságosnő csengetésit.
 
Tud-e csak napi reményt nyújtani
 
az emberfajnak: mint lehet
(vagy nem lehet) viselni végig
 
időtlen vészeket.
Küldeném vissza naponként pokolba
a hány s hány kéztől szennyezett –
 
tudósítást, melyekkel a világ
 
fertőz már az ajtó résein át.
Miközben viszontmosollyal köszöntve
 
a Sors angyalaképp
a kis asszonykát, így nézve át
 
valami még
 
nem emberi világ
 
lezárt ítéletét,
 
kiöntve,
elszürve a teát.

 

 

 

Hírek a horgon

Hírek, hírek, kik itt tolongtok,
kerülgetitek máris fent a ház-
tetőre tegnap szerelt TV-horgot,
rádió-hálót, mi jót hoztok?
Jót, újat végre! Mert hány s hány fogás
vetett elénk a várt zsákmány helyett
 
cet-nagy szörnyeteget!
 
Rántva örvénybe népet, nemzetet.
 
Mert nem volt jó Halász.

 

 

 

Teremtő fejlődés

Évolution créatrice
A konyhai ebédlőben, ahol TV-készülékünk áll,
másfél óráig fröcskölte a film az árnyat és a fényt,
a dokumentum-sorozatnak az a filmje, melynek
egyszerre én voltam a nézője s hőse, olyan mesebelien
igazi hősi lény, aki minden túlélt,
mint ma mondjuk: kísértetiesen.
Szellemkép tehát, visszatért kísértet voltam – lehettem.
Dermesztően és bohócként esetlen,
miközben vacsoráztunk. Mialatt
kenyérre kentem falatonként a vajat
és egy-egy harapás között –
szavazhattam, mint holmi zsüri-tag
saját létemről, mely itt folyt, itt volt, noha rég elköltözött,
vagyis nézhettem élő magamat, mint halottat.
Egy pontot sem adtam földi valómnak.
Vagyis ha kéziratpapírként kerül elém, mit egyre-másra
a képernyő kínált aláírásra,
összegyűröm és beledobom
a végítéleti papírkosárba.
Bensőmben meg is tettem. De alig lett
árnycselekvésem is tulajdonom:
s ha mégis fölveszem? Kisímítgatom?
húzok belőle, átirom, bele-
mélyedve, hogy mit
is mondtam volna vele.
Kerülgetett máris a leselgő
bűntárs, a hírhedt,
a Bergson szerint életet is teremtő
évolution, az ihlet.

 

 

 

Bemutatók között

Végzi, elvégzi évszázadunk is úgy-ahogy
mit napi s heti tennivalóul kapott
és megy tovább. A látvány-munka piszkát
– hogy fölmossák s eltakarítsák –
azokra bízva, kiket rokkantul hagyott,
őrzendő zsinórpadlást és kulisszát.
Költők – egyben jós-hivatalnokok –
őgyelegve az utcai tömegben
fakadnak néha-néha szóra,
némi szimatolástól ihletetten,
új díszbe vonva szín- és kín-padot.
Sürget az idő új bemutatóra.

 

 

 

Televízió

S míveli a gép a maga csodáját.
Állunk a falnál a budai házban
s közben köröttünk Chilében zörögnek
az utcán, hullákon is át, a tankok.
Ötlépésnyire tőlem fiatal
vas-sisakos, géppisztolyt szögező
őrök kettős sora közt követi
a koporsót a ritkás gyászmenet, mely
megtiszteli még utolszor a költőt.
Befut elénk forgatva készülékét
egy-egy merész s ügyes film-operatőr
(a new-yorki világlapoktól), így
kar-közelről látjuk az özvegy arcát,
s fülünk mellett dördül föl hirtelen
az internacionálé, s előttünk
vonulnak, akik éneklik, akik
nyilván jól tudták, hogy innen azonnal
börtönbe viszi őket az a sorfal.
A meg-megdöccenő kocsi után
és a mi kávé-kortyaink között
így sorjáznak el a zilált-szilárd
arcok időn és téren át a mindig
távoli végzet
szívdermesztően ünnepélyes
test-közelében.

 

 

 

Ad gloriam vascorum

Hazáink – határai! Akár a túlért sajtok kérge –: ez itt
szűkre szikkadva, amaz ott meg cseppfolyósra nyúlva: penészlenek.
De ki nem észleli helyükön a gyümölcshéjszerű új képződményeket?
Gyülekezünk és futkosunk, idegeinkben bizsereg,
hogy egybeálljunk, kísérleti nyulak, egerek.
Magyarázzam meg, milyen elemi vágynak
köz-megszállottjaként forrnak össze vasárnap
a labdarúgópályák lelátóin százféleképp is heterogén tömegek?
Hány hazafitársamra emlékszem, noha csak szemük villogott elő
fekete álarcuk alól, és szavukból se volt más közérthető, mint
„uff”, meg „ájáj!” meg „porca madonna!” odalent
a bánya-homályban – Lotharingiában.
Az ötfelé osztott cigarettacsikk éppen
ilyen honalapító élmény a siti előterében.
Ütközőn, lépcsőn jegynélküli közös lógás. Van úgy, hogy órák alatt
anyaméh gyanánt szül sorozatban rejtélyes jogú állampolgárokat –
És mind az együtt kiállt fenyegettetés, miközben minden menedék:
az ember összenéz.
Ki nincs veletek vajon, Európa legrégibb népe,
őshonos a jégkorszak előttről s azóta is úgy hontalan, hogy
rólatok vehetünk mintát, határok nélkül is szikla-szilárd
hazájú euzkáldinák: Euzkádi zömök fiai, baszkok!
Erőt meríthet arra ekképp valamennyi nép, amely szétszóratott,
hitet arra, hogy tartsa magát.
Mert összefűz, ami megűz: pünkösdi lángként szívekbe osztja szét:
menti örök életre veled is azt az egy hazát, melyet valóvá:
okozattá most gyúr lélekbeli ok.
Összeterel, mi szerte ver! A kilököttek
 
lettek, de hányszor hódoltatói
 
tengerentúlibb szűzi mezőknek,
 
állatok, zsarnokok győztes kioktatói.
Csontot mar a métely már. Lerázta magáról ez a földrész
minden században szenteltvíz-habarcsú, népkülönítő
kőfalait – rakjon bár még magasabb csúcsokat a gőg meg a félsz:
futkos a mélyben örök-eleven víz – morgása ki tudja
mit magyaráz? Mily soha nem volt jégtábla-kavargást?
Árvízvédelem – ismer-e vámvonalat? Van-e
mezsgye s mögötte más-másféle belügy, ha
indul az ár, egyaránt nagyra, kicsinyre,
zöldár, télvégi haraggal –
S ez a remény. A közös gond.
Első példa reményre
Bőgték a vitát – a napfényét és az éjét –
a jobbról és balról lánggal nyelvelő
máglyák: az Inkvizicióké. Majd
a távolabbról, de tüzetesebben
pörölő ágyúikkal a vallásháborúk. Majd
még ész-szerűbben a szó-röppentyűk Róma s Wittemberg között.
 
Majd
– van fejlődés, Európa új lakói! – oktatott
még szelídebb, agyrahatóbb érveléssel is hatékonyan
a Historia Magister. Sisteregve,
no de csak betör idegeinknek belügyeibe
a bőrszín, a faj, az anyanyelv
egyenjogúsága, az Idő
Hegel-jósolta vasút-sínein
sorrendben érkező, a győztes
emancipáció! A Holnap – így igaz –
szövetségesünk, erőtartalékunk.
Dehogyis én
hirdetem, lesz vigasz!
Második példa reményre
Monsieur Pierre Curie, azaz helyes sorrend szerint
Madame Curie – pani Maria Sklodowska –
egy udvarvégi, átfűthetetlen,
rosszul világítható cabane-ban, deszka-sufniban
hívta közénk s domesztikálta
a földi sors
megváltására rendelt ős Fényt és Erőt. – Eszerint
vállaljuk teendőnket a zugokban,
a gyertyafénybe emelt kémcsövek-kívánta
kitartást, a téglák darabonkénti
meggyúrását, kiégetését, kivárva
– szó nélkül, hogy megérdemelték –
hány s hány nagy porrázuhanást. Kezünkben,
kesztyűtlen, napszámos-kezünkben:
hogy rakható újjá a Ház a földön,
sőt tán Bábelnak, a Dacnak,
mégis megépítendő tornya.
Mindez afféle szöllősgazdai örökhagyás,
szétosztva gondosan csákányt, ásót, kapát,
meg hát a végeznivalót,
a sors-szomszédságból visszhangozva és küldve tovább:
a szót, ki hogyan emberelje meg magát.

 

 

 

Vendéglátás

Söpört – de konyhalányhadként – még egy vihar.
 
Röpült a fellegekbe
 
az ősz minden szemetje:
 
rongy, por, papír, avar –
 
Terít a rétre óriás fehér
 
abroszt a tél.
 
S már jönnek is a madarak,
varjak, verebek. „Mag! Mag!” Tartogat
 
a gyom is annyit, ami még
 
pompás ebéd.
Munka-ebéd! Van vita persze, szapora
 
csípés, odavágás elég:
 
diplomata köz-lakoma!
S ha feléjük hessenthetnék?

 

 

 

Kézen-közön

Háládért leszek hálás.
Köszöneted köszönöm.
Visszaütő labdázás
ez is, „kézen-közön”:
de jó és jobb között!
Játék, de mégse játszás –
csak ne lenne örök
verseny-szabályzat
nekik is, kik a több
bomba birtoklásért vitáznak
úgy, hogy máris csatáznak.

 

 

 

Sámán

Sámán lett, ahányszor kihívták
a gödörből, hol mezítláb gyúrt agyagot.
Zsakett, nyakkendő, frizura, és máris ott,
a bűvölendők közt dobálta tagjait.
Harsogott kilométerekre hajnalig
az őrjöngő üvöltözés, amit
hajladozva kormányozott.
Szerencséje volt: konkurrensei
(már a lélekgyúrásban): a papok, bírák,
meg se látták: úgy elnéztek fölötte,
jövőbe – multba, poklokba – egekbe –
Mihelyt a varázslópálcát letette,
mászott is vissza az agyaggödörbe
századokon át
a darab döggel, mit vetettek neki.

 

 

 

Hajófenék

Ontja megállíthatatlanul
a szomszéd bérházból az üzemi rádió,
mint öngyilkos ütőere a vért,
a történelmi korszakot, amely miénk
s épp úgy el nem állítható –
Fekve fogadom rabszolgahajó-fenék –
sötét szobám és sorsom foglyaként:
vigaszként eltűnt levegődet, Szabadság!
 
Vihetnek, hova akarták, s akarják –:
 
Enyém a holnap, a jogos Vád,
a végső harc s a még végsőbb okosság?
 
Jónás vagyok. Hát,
okádd ki, tenger-emberiség
(szembesülésül bár) az ég
követét… És bízd rám a dolgát!
 

1982

 

 

 

Kezesítés

A tengerpartok tüskéseit (ahogy mások a sztyeppék vadállományát)
megkezesítették ezek itt. A kerti fák
holnap beszélni fognak, úgy nyujtják itt gyümölcsüket
mind édesebben: évszázados, évmilliós
domesztikálás – házhoz-szoktatás – után.
Tartomány-hosszat márvány bástyasort
nyaldos a sós víz. Bégető – csillagtábornyi – birkanyelvvel
nyalja a jövőt itt a tenger. Maga a történelem
sündörög alant, csóvál farkat, kér emberi etetést.
Gazdaként járok magam is a várfalon.
Tengertelen nép fia – távolság ura mégis: beszállok
mértanba, csillagászatba: végtelenbe: magam is
határt szabok – leckét a szörnynek, ha nem egyébbel:
nyugodt léptemmel – mint a szörnyek, akik
csillagtereken túlról lesnek ránk – ők tudják, miért:
harapni készen. Hátráljak vajon vissza tán
vadkorszakom omlatag barlangjaiba? Valami
dühödt jövő vicsorog – onnan még! – a puszta
jelenlétemmel, amely épp azért kemény, mert
tudom, mint mindahányan, hogy Vég és Végzet: egy; s a kegyelem: az is kezünkben.

 

 

 

Épület

Térnek házamba sokan melegedni
úgy is, hogy – hol a házam?
Persze hogy ők rakják szivósan.
Időtlenül, így kalákában.

 

 

 

Jó ürügy

 
Jó ürügy: ha én már nem is,
 
mások még azon vannak: éljek.
 
„Ki beszél, ha nem te a Népnek?”
 
Vagyis
 
gazdát cserél – tágul – az Érdek?
 
S egyben a Végzet?
 
(Mit úgy is hívnak: Nemezis?)
Hátrálnék, mert hisz hova visz
 
engem is ez a nem enyém, ez
 
a hörgő-véres,
 
rámtukmált, kéthangúan sem hamis
 
sirató-ének.

 

 

 

Egyenest

 
A harcot
lám nem ott kellett megvívnod, hol akartad.
 
Ott csak a visszavonulás.
 
A terep föladása.
Nem is, ahogy Kutuzov remekelte.
Az ellenhad sem érdekes már –
 
Akár ha győz is.
Számolnod azzal kell, vajon
 
hadképes-e,
küld-e utánpótlást a hátvidék.
 
Az volt a harc:
lehet-e irány másfelé –
 
Maga a küzdelem
nyerette vissza örökül
országtalanul bár a terepet,
 
mely a te haladásod
 
egyetlen útja –
 
Akár a jégmezőkig.

 

 

 

Teljhatalom

Én ne tudnám, mi a teljhatalom?
 
Pejlovamon:
 
Rosinante
korú igásgebénken faluvég
 
sarában ügettem diák
hittel-gőggel, modern világ:
 
már osztályharc-csaták
 
hős lázával csibék,
 
kacsák hadát
 
rebbentve szét.
Én tudom, mi a büszkeség,
 
a tietek,
ahogy még őt is, a sebét
 
rejtőt kergetitek.
 

1983

 

 

 

Sziszifusz koldús-éneke

 

1

Átjött karizmomba, át az esti orkán
 
dühe azon elevenen
gyötört, de rangot is adott: lám
 
megküzd velem.
Feszült így bennem épp úgy ős-erőstül
 
vitorla és kormánylapát,
harc folyt, de úgy is, mintha összezördül
 
egy nagy család.
Ízleltem azt is, miért volt az angyal
 
s Jákob közt küzdelem.
Igen, a Teremtés – az Úr – lett (az ős-haddal)
 
ellenfelem.
 

2

És ízlelhettem azt is, azt a legerősebb
 
viadalt, a „sziszifuszi”-t –
Igen, maga a „Világszellem” – ő lett
 
a fő-irígy.
Irígy ma is. Mert „ez az ő háza!” S ekként
 
„egy szót se!” Vagy szánkba tipor.
Tiport, rugott el engem, csahos ebként
 
a kaputól.
Jött persze az a Csillag! – Fujta égre hála-
 
énekét, áradt a tömeg,
átlépve rajtam, útfél sarába félre vágva
 
vén testemet.

 

 

 

[Nem szerettem…]

Nem szerettem – hogy szerethettem
 
volna vajon? – ha elevenben
 
sose láttam: az Igazságtok?
 
Hanem csak árnyékként! De fennen
 
tündöklően és egyre szebben
 
kikészítve a Hazugságot.
 
És ami ellen
még többet kellett keseregnem,
 
tömjénező ostobaságtok.
 
S ha Isten hagyta ezt örökbe,
 
jobb is, ha már be sem bocsáttok
 
szent körötökbe.
 
De üljek csak megtöpörödve
 
templom-küszöbre.
 
Mélyen megköszönve
 
mit még nekem, a lelke-
 
vakultnak, elme-
 
süketnek szántok
 
vén süvegembe.

 

 

 

Egyenrangú ellenfélnek

 
Üss! Ha igaz
ügy, amiért küzdve
 
bár ízre
darabolva döntsz le
 
helyemről.
 
Van csoda! Az
 
kalapál össze.
 
Emel föl.

 

 

 

[Két egysoros téglafalat…]

Két egysoros téglafalat húzatott feleségem a régi családi ház padlásterében, s bár télen fagy harap, s a nyár hevében izzaszt az ing is – itt kapok szabad helyet s időt is és elpillantást Pest és a Duna fölött, sőt lám, tovább, szelíd szellemszemmel a székely végekig.

Bérházi „függő folyosók” módjára fut e menedékhely előtt a tizenöt lépésnyi gyalogút, széles – mondjuk rá, hogy erkély, melyen esténként föl-alá járva kiszellőztetem magamat, száműzött fejedelem.

…hajdani megtűrt bolondok tépelődéseivel járva le-fel, szellőztetem a napi gondot, szellőztetek hány napi és hány kéretlenül rám hárult ezredévi gondot.

 

 

 

Némulás felé

Unom: hát megadnám magam.
Ide, oda. Ennek, annak. Halálnak,
ha nem is neki még: az elmúlásnak.
Álomban főleg: fájdalomtalan!
S ez máris álom. Ami él, csak úgy
él hangtalan, mint távolból a tárgyak.
Velem s mégis nélkülem. Járnak, állnak.
Chirico-szerű a város, az út.
Messze tehát? Én – tudnék még beszélni.
De már minek? Megtudván, mi ez: élni.

 

 

 

Vezérek, győzelem

Catalaunum és Verdun és minden csatatér
csak részleg abból, hol már hulla, hulla, hulla,
hulla terül, szétszórva, megtolulva,
végtelenül, meddig szem s képzelet elér.
Jobbról – már némán – az ellenhad. Ott
balról – épp oly némán – az, amely támadott.
Közbül a győztes. Te. Én. A vezér:
aki túlélte. S ma – holnap is – él.

 

 

 

Elefánttemető

Ide gyűlnek, akik egymáshoz
dőlve állnak; ha még megállnak!
Ilyen utolsó társulást hoz
a halálra kész ember, állat,
nép, nemzet, mert hogy helyt is állnak!
Nem holtaké e temető még;
sőt rogyadozva is topognak:
jöjjön mielőbb az a Holnap,
az a nagyszerű, az a hős Vég,
melyről a váteszek daloltak! –
– néha fölnyúl harsona-formán
szózat-zengeni egy-egy ormány,
de már csak olyasmit recseg
– különállását igazolván –
öngúnytól s könnytől berekedt
hangon, mint e – s hány! – hite fogytán
abbahagyandó versezet!

 

 

 

Törmelékről törmelékre

 

1

Megkezesült nyájként követ,
kivel csak volt egykor közöm;
összetestvéresült tömeg:
gyerek, felnőtt, ember és állat,
sőt gyökeres fák szalutálva.
Én ülnék már. Falka-özön
forr körül, bégetnek, döfölnek,
követelnek tovább s továbbat,
friss itatókat, legelőket.
 

2

Szólítgat bűzlőn e vak világból,
mint vadóc hízóját az ólból,
szemközt tengerit csörgetve (de hátul
kést rejtve) engem is a Gazda.
Mered a lélek szikla-dacba.
Hallom, hogy harsog hajnali sikolytól
a szabad odatúl; ha ki-kitárul.
 

3

Ő halászik a tó ma!
Mi is a zsákmány? Az, mikor
ezüst hálója egyet-egyet rezdül?
 
S hol fintor, hol mosoly
 
villan a holdra?
 
Rajtam keresztül.
 

4

A méter vastag hóbunda alatt
nem hagyott a tücsöknek egy szabad
 
lélegző lukat ez a tél.
 
Gondold meg – lelked vigaszára –,
 
épp ezért nincs veszély,
mert minden okkal, gonddal lett bezárva.
 

5

 
Kucsma-tetősen
 
fölpupozva
 
szám szerint negyven szénaboglya
 
issza ki sorról sorra
 
saját árnyékát, ahogy
elballag köztük fényével a hold.
 
Ráérünk. Ám jó, ha ehhez is,
 
e nem embernek szánt sok csendhez is
 
támad őrző juhászat.
Mit idézgetnek? Szépapákat?
 

6

Álmaim dolga: lejárni belém
 
angyalként Jákob-i létrán.
De ez az álom ma énbelőlem indul föl kemény
 
harcot kiáltván.
Hajnal volt, még csak pille-lármák
 
riasztották hadamat, mellyel
 
igazamért majd küzdenem kell
 
– s föladnom szebb honom határát.
 

7

Ha emelt fővel távozol vagy
 
arcra esel:
 
így is, úgy is példa leszel
 
az ittmaradóknak,
 
mielőtt
 
a „Vége”-függöny legörög.
 

8

Csak járni híven
rajta, hisz minden
hegyomlás végső
válasza – lépcső.
 

9

…Az elvet, az eszmét,
 
azt mind melegebben,
 
azt óvd kebeledben,
 
hogy annak a húrja
 
csak az ne merevedjen
 
se fagyra, se zúzra,
 
de ismét, meg ismét
 
csak annak a Lantnak,
 
a most rád maradtnak
 
„zengjen” a hangja,
 
hozzon bármit is még
 
okot jajra, bajra
 
rád is kórság.
 

10

Az elvek, az eszmék,
a szigorú őrzők,
csak ők, ők hevítsék
„kidallni” keményen
egy gúny – és irigység
törpítette „kis nép”
igazait gyötrött
idegeidnek még
ép hús-rendszerében –
Csók tüze, meg bor
ingerelte egykor
vígra kezed közt
is a zeneeszközt –
De belőle is rég
egy a vigasz
már: az igaz,
a komor erkölcs –
Így hát rekedten,
bár kivetetten
tudd bár egyetlen
hívednek az Eszmét,
ez se marad így: még
győzhetnek Elvek:
országod ebben
a düh-övezetben
hozzá kerekedhet –
 

1982. július 12–14.

 

 

 

Töredékről töredékre

Ott künn az éjszaka
nagy ökre,
hold-hordó barma
már haza
ballag.
Jóslást vörösre
váltva kezd kártyázni az ablak.
Nincs társad ügyelni a Földre.
Elhallgat
az őszbe-
tévedt utolsó légy: magad vagy
kezdettől s már örökre.
 
*
Azért jó szólni hozzád
mert nincs már külön közölnivalóm.
Akár a napsütésnek.
 
*
Idegem
metropolisz-útrendszerében
én, máig idegen.
 
*
Hajladozz, hajladozz, riszálj,
kellesd magad,
vetésen kívül fölfakadt
magányos búzaszál.
Magányos búzaszál.
A szellő itt is rádtalál –
meg tán a Nap –
a te gondod: a mag –
 
*
A lakás fűtött. Odaát
kávégép, telefon, család,
egymással szótértő világ
bilincs-babráló zajai
magányodat föloldani –
és megszorítani?
 
*
Dagad megint a hold. S a gőgöm.
Ő az égen, én a földön.
Mégis: Jövő jön –
 
*
Csapot csavarok: „jelen!” így a víz,
gombot nyomok, ugrik a szolga villany:
megbízhatok – sorstársainkban?
Anyagok – tibennetek is?
Ti valljátok legigazibban:
multunk velünk van!
 
*
Agyamban
folyvást magamban?
 
*
Valamiféle kegyelem
– mely volt volna itélkezés –
légköre körülem.
Így közli a világ velem,
fogy napra nap
a Nap alatt is az a kevés
időm, ami még hátra van.
Gúnnyal s hálával hajtom meg magam.
Siralomházban bort, csókot, de kéz-
fogást is kap a rab.
 
*
A szerelem a legkiáltóbb,
kérkedőbb istentagadás:
van égi át-megsemmisülés:
azonosulás földiekkel
 
*
Hazafiság: anyafiság.
 
*

Igen: a patriota eredendőbben: mégis – matriota? A mi magyar „honleány” szavunk nyelvújítási férfi-bók, a reformkor egyenlősítési buzgalmából. Van bárhol grammatika, amely a patriota szót simán nőneművé teheti?

 
*
Minél több a dirib-darab
kő – „márvány” – és rajtuk a por:
régész! annál több a nyom és adat:
lehetett volna, volt is tán szobor!
 
*
Szabályos lassan
lélegzik a talajban
a gyökér.
Mi jelzi? Mozdulatlan
ágon a lepke-lány levél.
 
*
Személyként én elfeledhettem,
el is feledtem, hogy kivántalak.
 
No de ez idegek nem:
a fertőzés: a góc tovább dagad.
S úgy lesz: örökké élsz az én szivemben!
 
Nem védhetve magad.
 
*
Már csak a nyugtatók
nyugalma nyugtalanít.
 
*
Hiányoznánk zsarnokaiknak.
Ez a legtartósabb hám rajtunk.
A cella megkivánja a rabot.
 
Megteremti.
 
*
Szitkok, sziszegtető kínok
közt is kész dolgozni a művész.
Míg azt nem érzi: maga is kész:
kikészült: nem furdalja a titok:
 
miért élsz?
A „mű” él. A táp- s mellék-anyagot
 
eldobhatod.
 
*
Megint a bomba
hajnali ablakomba!
 
Megint a Nap
 
úgy ontva
vádját: ha így megy csak naponta:
hogy amennyit arcodba vág,
felét sem kapja a világ:
szégyelld s öld meg magadat.
 
*
És lett az is, hogy rettenet
óhajtása volt a – szorongás;
mely azért gyötör lelkeket,
hogy megtudják, mi a feloldás –

 

 

 

Tördelékről tördelékre

 

Fogoly

Elnémítottam szememet.
Lehúnytam dobhártyáimat.
Így tán még gazda lehetek:
börtönben is – szabad.
 

Életjel

Mit lapozok föl ma leginkább
 
a „Johannak megtett” Aranynak
 
díszkötetében? Az unalmak
 
perceiben rótt irka-firkát,
tudósülések papírgalacsinját.
Ahogy a fémjelzett halhatatlanok
 
közül ő idáig kacsint: ládd
 
élek! Ember vagyok!
 

Mult-jóslat

Éveim erdejében, most, hogy már vissza-út
 
reménye nélkül haladok,
jósol jövőmül a kakukk
 
hány igéretes tegnapot!
 

Mert hol a holnap

A „modern” költészet kudarcba fúlt.
A most-ról is mélyebbet mond a múlt:
legmeglepőbbet: dalolni valóbbat –
csak húszévesen nem romlik a holnap.
 

Tolvajként is

Itt a keresett kulcs. Hát mielőbb
a zárba! Versek nyitják a jövőt:
rögzítik, tartják láncon az időt,
az apa-ölőt, az emberevőt.
 

Hasznos szemét

A szénpor, a hamu, a koksz-salak,
 
kőtörmelék
lett a kovácsház és a gépház
 
között sarat-fojtó anyag:
út lett; rajta én is, a csizmás
 
kisiskolás, királyfiak
 
gőgjével törteték…
 

Visszavonulás

Őrült órák sziszegnek még utánam
gunárcsapat dühével. De pohárban
már a jégkocka s a kisüsti.
Ürül – de a szívből nem ürül ki
hűség s vitézi buzgalom!
Le-föl: őrszemként várfalon
lépdelek egymagamban is
a balkonon,
kibirni – még hány századig? –
hogy halandó, így ostromoltatom.
 

[Mikor hitele semminek…]

Mikor hitele semminek
nincs, hogy hova vihet:
rímek, olcsó rímek,
ti adjatok hitet
(mit bánom: „magyartalanul”)
nyujtva így „kezetek”
halott „kezeitek”
– Mennyi tömérdek; rengeteg.
 

Sugárzó arcok

A csuparánc arcok mögött, mint… Meleg
tűzhelyek? Fűtenek és fénylenek.
Mint… mint azok a még sárból-vert tűzhelyek:
„sporheltek”! súgja az emlékezet, „melek”
lángjánál babot is szemeltetek…
 

Múlhat az idő

Arcmásomat újságban bármikor
 
látták, hol bolsevista, hol
 
fasiszta, sőt
 
eg-zisz-ten-ci-a-lis-ta gyanánt,
 
Ozora s Puszta-Gyánt
konyháiban az anyámkorú nők
azt mondták s üzenték is, amíg volt kitől:
 
nem változtál azóta sem, Gyulánk!
 

Tömörítve

De máris a csodás
vágta után: Muhi, Mohács,
búcsunk a föladott Szolnoknak! No kár
a láncolatot fölidézni –
Aztán a szónoklatok lángelmék sírjainál –
Aztán a föl-, a be-, az át-, a kiírás,
aztán a Gyula bácsi, Flóra néni!

 

 

 

Hűlt helyemen

A fogalmakat elfeledem.
Szitál szorgalmasan agyam.
Azt tartja meg csak, ami van?
Így – mert mi a lételem?
Így – én se kellek már nekem.

 

 

 

Ha nincs más

Hámlik, repedez – meddig méláz,
hogy ledőljön-e ez a vén ház,
vagy várja: jöhet még javítás?
Ahogy a nagybeteg legyint,
úgy ejti le cserepeit.
Nincs biztatója; én tekintek
csak néha rá: semmi se mindegy…
Ha nincs más!

 

 

 

Két kör között

Ebből is, ebből,
udvarból, kertből,
kelletik kilépnem
nyolcvanadik kerek
életévemből –
Kapun, kerítésen
kivül téveteg
rendeltetik lépnem
alkonyi szürkület
ködében, odább nagy
dágványon, kátyún át,
hogy „tovább, tovább!”
ott a telek-végben
csaholó vérebek,
sose-hallott kutyák
gyermek-emlékezet
őrizte szörnyvilág
s tudós reáliák
közelebb-közelebb
épp olyan keményen
szorító körében.

 

 

 

Mi marad végül?

Mi marad végül, milyen szervem,
agyamon kívül, hol még úr vagyok,
hogy kín közt is ne helyeseljem,
mit hoznak rám a holnapok?
Minden tagom sír. De bűntársam,
cinkosom itt a koponyámban
meddig nem adod ide már
az elítélt, a csak „fáj-fáj” élet
gyógyszerét, a fegyvert, a mérget –
kiváncsiságod mire vár?
 

1983?

 

 

 

Velünk s már nélkülünk

Mindent elláttam. Nemcsak a házat söpörtem körül, pihegve ettől is.
Nyugodtan hagyhatom magunkat épp úgy az éj gondjaira.
Afféle csónak is lehetne ez az ágy,
szolgáló-símította lepedőjével, vánkosával.
Jön az áldott perc: folyik velünk s mégis bámulatosan nélkülünk az év.
Megnyugtató, hogy mint fölöttünk, annyi alattunk is a csillag.
Mi meg lám uszadékfák! A honnan s hova közt s mégsem magunkban.
Hát egybehangolható – hullámoztatható – harc és szenvedés!
Lehet győzelem is – személytelen:
tárgytalan utóörömmel! Mert hány „vad” küzdelem
fordulóiban – ki is volt szemközt velünk?
S a legbarbárabb terepen, a szerelem
kanyarjaiban, árvizeiben – mikor is? hol is? kikkel is? – szelíden
egybevigasztalódnak, egy célba
arcok és testek, mint hab hab után,
sőt, mint hab habra, lám
valami örök állandóság – ha érthető így – folyamán!

 

 

 

Szeretlek

„Szeretlek, kedvesem,

szeretlek tégedet” –

 
Szeretlek azóta,
hogy megismertelek,
azóta, mióta
hétre hét, napra nap
év negyvennegyedik,
jött úgy, hogy észre
a ráncaim veszik… csak
hogy vagyok általad
estétől reggelig
titkosan gazdagabb –
Életeddel telik
annyira életem,
hogy – enyém vagy tied? –
el-elcserélhetem.
Hogy így elevenen
én neked lehetek
lelket föltámasztó
lét-újító verem –
Ifjan és öregen
sose volt kezdetek
óta szerettelek –
e földi rögökön
Szeretlek, kedvesem,
keres képzeletem
szomjasan odafönn,
odatúl is neked
s nekem közös helyet…
 

1980

 

 

 

Őslakók

Harmincnyolc éve ugyanaz a ház
 
ugyanaz a lakás.
A postások, a meghitt ismerősök
jogán ajtónyitást se várva
járnak be és ki benne már a
telek, tavaszok, nyarak, őszök.
Az Ünnepek, az Események!
A Történelem fordulatai.
Úgy ismernek, semmibe vesznek
bennünket. Ezt-azt, mert serények,
mit itt feledtek, megkeresnek,
helyére tesznek,
váratlanul szélesre tárják
az ablak lazán csukott szárnyát.
Ők vannak itthon. Hallani
vélem a halk szót, nekünk szánták.
Hogy rakjuk őket végre ki?
Lelje meg kiki a hazáját.

 

 

 

Bíztattál

Bíztattál, akár
havasok fényes csúcsai felettem.
Dícsértél, akár
termékeny tarka lapályok alattam.
Szemérmesen helyeslő
szájgörbületeivel a folyó.
És szemben álltál
és átadtál egy gyermeket,
egy kulcsot, becsukni a multat,
egy kulcsot, kinyitni a jövendőt.
Hajnalnál láthatóbban
te koronáztál meg naponta
eleve győztesnek, s hadam
napi szétverése után
te mentettél meg, szigetedbe.
Nem az álom s a feledés:
te mentettél meg estelente.
 

1983

 

 

 

[Hogy végzem? nem tudom…]

Hogy végzem? Nem tudom. Akárhogy:
a búcsú szavát már tudom:
Azt rendelem: túlélj
és minden lépésed legyen áldott
s bűnt is bűntudatlan ítélj –
 

1983. II. 27–25.

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]