Sors bona

 

 

 

 

Ajtófélfának döntve vállamat –:

…füleltem: a zajló messzeségben,

mi történik életem alatt. –

Paszternák: Hamlet

 
Akikre adhatnék: nincsenek itt.
Akiknek dicséretére adok,
akiknek rosszallására adok,
nincsenek itt velem.
Irányithatják rám távcsöveik
még fényt-se-kapott csillagok:
akiknek véleményére adok,
nincsenek körülem.
Akikkel együtt játszottuk a Szerepet
– égi tetszésre – idelenn! –:
nincsenek. Hidegen
küldi huzatát az üres terem.
Valami nyitva feledett
folyosó-végi ablak csapkod
ütemes-ridegen
csontkezű tapsot.

 

 

 

Aki úgy is él, hogy túlél

Aki úgy is él, hogy túlél: adóssá válik. Őnekik
tartozik, kik – úgy miként ő – részük már ki nem vehetik
abból a szép vállalkozásból, mely együtt volt hős föladat!
Állok naponta nyugtalanítóbb kötelezettség-súly alatt.
Elmentek. Egyedül vagyok. Én tudom, ez meg az miért
élt volna vállalva kivégző osztag előtt is: bölcsen élt!
Mert volt elvégzendő olyan, mi alól börtön, síri bolt,
kudarc, mellőzés, száműzés nem mentesit és föl nem old,
nem a feledés, nem a gúny s közöny (mibe egy nemzet sűlyed el).
Én tudom, hogy már a puszta lét (milyen beváltást) szótartást követel.
Kapkodok, járnak le a váltók, tömöm, kezes, a réseket. De ők
csak (úgy várják tőlem a rendezést, mint jégszivű) hitelezők.
Vakulok, gyengülök, dobálom – szórnám szét halom iratom,
aztán: micsoda gőg (s rögeszme) hogy: lám csak én szólíttatom?
Nohát, sok adósságlevél, ti: szélbe ki, szállni, – hinni kort,
lesz aki fölvesz s döbbenettől pirosan olvas: mit tiport,
miket a sárba, amikért, íme,
parancs talán kezesnek lennie!

 

 

 

Szétnézve egy-egy pillanatra még

Hajó a hegyi ház: lent csak a tó
s fönt csak az ég. Az évszakok! Futó
madaraikkal.
madaraikkal. És már nem is ők,
a madarak, tavasz-ősz meghozói-elvivői:
 
mi suhanunk, egyszeri költözők,
 
időnkből el-kitörni.
Hajó a ház és próbált utasa
visszaint: isten áldjon, kis haza –
 
Óvjon az Isten és
 
asszony-ész, férfi-kéz!

 

 

 

Ahol az ősök nyugszanak

(Cecén)
Menetelnek jobbra-balra dőlve
nevük-vesztett szurtos kopjafák
s köztük (libaúsztatóból jőve)
épp oly lépéssel (a nagy időkből)
nevük vesztett, egyelőre
hazatérő sárga kiskacskák.

 

 

 

Egy szüreti levélből

Londonba

 
…Ez már – no lám! – Ronsard-i hattyuk
légiskolája lehetne bőrző tavunk felett!
Ez már a Nagy Időszak. Akarjuk, ne akarjuk:
kertet, házat, hazát, kancsókat, kincseket,
hervatag koszorúnkat – mi is hát! – másra hagyjuk –
zárkózván, estetájt így szivvel is bandukolva,
„ujítók s hagyományőrzők” egyaránt be a sorba,
klasszikus búcsúzenével! akár a régiek…
…Még át-átlebeg az öblön Füredről lágy harangszó.
Majd – villámtalanul már – Somogy felől viharszó,
Nikla felől! – no, halld – mintha még a nagy Óda
zúgna, válaszra várva azon – békétlenül…
…Tollkés, hozzá – golyóstoll; négy kulcs és némi apró –
ennyi, mit kirakok naponként búcsúzóra,
– Styx-díj előlegül –
 
hovatovább már ünnepélyesen.
 
De mivel hát: naponta:
hajlamosan is már némi humorra.
 
(Olyanra, mely rostély-mosolyt
 
hord tartós harc-vigyort.)
 
No meg a vén karóra:
foglárom s ellenőröm. Meg-megfeledkezem
fölhúzni. De nem ez itt: vén személyzetem
 
legöregebbje: jobbkezem,
 
még az otthoni háziszolga.
 
Tapintatosan ő tartja à jour
 
csukló-bilincsemen
 
ama Nagy Időt is, számlálva konokul,
 
hány még a perc a naprakész
 
ítéletig.
 
Halk percegés
 
hangján susogva: csönd, vigyázz;
 
mi haszna,
 
ha fölriad a ház –
 
Nem elég, ha a gazda
 
tehetetlenül éjszakáz?
…„Életem képe ez”! Állni a régi posztot
 
ki-kilép vigaszul a Csillag,
ugyanaz, akit a „pusztai prosztók”
 
Kisholdnak hivtak.
Csősznek – maguk közt – a Vénusz! Ő
a multból épp oly friss-mód lép elő:
 
oly tündökléssel, hogy a jegenyefenyő
 
a parthosszán árnyékot ingat.
Tagadást: nemet ez is – de mire? S kinek? Annak,
aki rég messzibb szóra hallgat?
A hold árnyéka mindig – halotti ország.
 
Lent merevek, de fönt, a főt
féltik a széltől a komor fák.
Veri mind jobbra-balra ormát.
Feszülnek trisztáni vitorlák.
Isten hozzád és Isten hozzád.
Repül gyászhírekkel a Föld.

 

 

 

Saskörmös fenyő

A kínai s japán ecsetforgatóknak
ősi modelljuk: szakadék fölött
puszta sziklaszálról ferdére nőtt
satnya fenyőfa; már ifjan
töpörödött és kérges-görcsös;
gyökere, mint a sasköröm;
maholnap fejjel lefelé csüng.
Szélcsendben is sugárzik belőle –
dehogy is a magánynak az a gőgje,
hogy megbirkózott! s birkózni fog még
a kopárositó hegyi szelekkel
s a füvet éppúgy szálanként kitépő
napsugarakkal – belőle csupán
az árad, és némán az is:
nem számitottam senkire,
s nem is fogok.

 

 

 

Megint egy könyv

„Itt az írás!”-ként
 
Ajándék.
Készítgettem-szűrtem nekem magam,
betűt betűre házilag. Fél-titkosan
békítgettem csöppenként magam, legyen
úti szeszem, amig rohan,
rohant minden, nem állt meg semmisem!
Csöppenként is, lám, nem remélt ajándék,
akként amiképp csoda-ráadásként
hajnalodik, alkonyodik:
váltja arcjátékát feléd
a Nagymindenség, a Nagysemmiség.
Ahogy cseréli pillantásait:
csöppként villantott tavaszával,
őszével szemezni sem átall
vénen is kacér kedvesként az örök ég,
dalnok-vért ivó szörnyeit
maga mögé terelve: csitt
halljuk, mit énekelne, míg –
S vén széptevője! Mit tehet? Fejet
hajtva köszöni Árionként a kegyet,
hangolja megereszkedett
húrjait, nyomja közelebb ősz
tincsét a még megpendülőkhöz –
Mit válaszol a zeneeszköz?

 

 

 

Peroráció: záróbeszéd

„Vigan burittatom hazám hamujával”

 
Viszem vége felé rosszhirű munkámat,
Melynek irígység, düh, ellenség megártott;
Tűzzel, füsttel, gánccsal mit jövő továbbront,
Noha rontották már régtül vádak, átkok.
Mert Szkítia-kori űzöttségből vitéz
Vezér híján, voltam, szolga-fi én, merész
Állni kalauznak: bár szétszórt és kevés:
Legyen a vándornép tábor-tömör egész.
Szablya hijján vívtam úgy is ím a tollal,
Toldtam rövid röptét póri virtusokkal.
Követett híven lent csikasz-, fent holló-raj.
Száll hírem síromról szélverte homokkal.
Szálljon egekig bár, ott is e vég-szóra:
„Ne bánts magyar magyart!” – ott se panaszolva,
Mert lehet aliud, ha az a sors bona:
Hullj pajzsnak holtan is megszabdalt honodra.

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]