Dervis

 

I

Az volna mégis a csoda,
 
e földi legnagyobb:
egyszer csak megvisszhangzana
 
egy ország: hang vagyok!
S enyém e hang és – rab világ,
 
mózesi szirtfalad
– hisz úgy öl már a szomjuság! –
 
éltetőn kifakad.
Száj vagyok, mellyel, nagyvilág,
 
nép szól hozzád, olyat,
hogy álmából – olyat kiált –
 
maga is fölriad.
(Az lenne boldog csoda, ha
 
nyitná is rá fülét-
szivét pap, kondás, katona,
 
közeli, messzi nép.)
Rendtevő szavak! Fülleteg
 
őserdőt, láp-vidék
kór-poklait mérnökileg
 
csatornázó igék!
 

II

Hány volt hanggal is szótalan
 
hangadó itt, konok
hittel úgy végül, ahogyan
 
dervis dalol s forog.
Mert leckét én is, csillagok,
 
vakító tanterem,
kerengve kinek csaholok
 
fölvetve eb-fejem?
Leckét? Hol hű szóra viszály
 
csap föl s félsz pisszeget?
„Hazámnak hangja gyenge bár
 
de néma”… – Hidegebb
elmét, öreg, hisz egy füszál
 
visszhangja nem rezeg!
Szóértés hangja gyenge bár,
 
de néma nem leszek.
 

III

Ahelyt se? – tudod! – mely körül,
 
nép ki temetni jött,
könnyet csupán azért törül:
 
mért nem lett „jussa” több.
Hol szinészmód sír mind, amig
 
mind le nem keverül
oly mélyre, hova – hallatik
 
bár jaj – nem hat le fül.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]