Nincs kegyelem

Lázadó lakáj lett emlékezetem. Ő s nem
szivem könyveli, ki él még közületek.
Kortársaim sorából ő húz ki hány nevet,
ír vissza holtakat. Mind önkényeskedőbben.
Jogrendszerét magam sem ismerem. Ha olykor
közli is indokát – rég nincs föllebbezés.
Tartok igaznak bármit tiltakozásotokból,
vagyok már magam is bűnrészességre kész.
Jurisprudenciát? Rég megvet logikát,
és: demokráciát? – kiröhög ez a zsarnok.
Emberiesség?! Bah! És mégis ő – ti vagytok.
Vele ti diktáltok, ti: a régi hős Család.
Emlékezetem így lett önállóbb, mint az álom.
Így lett jövőnk helyett a mult szabad világom.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]