Függöny mögül kinézve

Vonaton aludtam, zöld lapályokról suhanva. –
No lám, megint föl az Alpesekbe –?
Ugyan; – csak leesett a hó az éjszaka.
Nem én robogtam, a tél rohant felém.
December száguld ablakom előtt.
Kutya és borjú egykedvüen viseli az iramot az udvaron.
A tyúkok is, lépve csillagot a fátyolvékony friss havon.
Jöjj te is, rég-horpadt teáskannáddal, a frissen piritott kenyérrel,
rendezd hüségesen kitartó asztalunkra a száguldás alatt is
reggeli bizonyságtevőit örökös életünknek.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]