Kéz a ködben

 

 

 

 

A szél, a hab, az agy

A szárnyalást, a madarat
a szél, a céltalan eszelte ki.
A halakat
a habjai gyötörte tenger.
A táncot, a verset, a dalt
az észnélküli
végtelenség-dobálta ember.

 

 

 

Őszi vendéglátás

„…lényem jobbik felével nem hiszek

a halálban, a másikkal, a hitványab-

bal, születésem óta készülődöm rá”.

D. T.

 
Kint még a vizen, vasmacskára kötve
egy, kettő, három vitorlás… de mind már
 
fejet ráz, nemet himbál
a szikvizes, híg, nyári örömökre.
Sunyin megint, már némán (nem dörögve),
 
jő majd vihar, oldalról osztva
hideg-gyors záport, visszkézről pofozva:
vissza, rabok, a téli tömlöcökbe!
Gyerünk, Tibor. No, vendég, menj elől te
(nyolc évvel bátyám). Élünk! És… mosolyra
 
vár bennünket bent Böbe s Flóra –
 
Dehogy tartozik ez a nőkre!
Grál-lovagok, próba-állt aggok, kéz a vállon
 
bókolást nékik: itt vagyunk! Miközben
suhanunk is már távoli ködökben,
 
kolumbustalan óceánon!

 

 

 

77

Életemnek dupla hetes évében
volnék vetni-valóknak még bővében,
(hallom a szót rádióban, tévében)
egyes kalász tarlott tábla szélében,
rengve a két kasza közel szelében.

 

 

 

Zsörtös szomszéd

a kerítésen át a névnapi gratulációra

 
Nincs már Mihály-nap,
 
se János-nap!
Szentek nélkül jön,
 
megy a hónap.
Húsvét és Pünkösd:
 
fut Karácsony,
száguld pogányul
 
a világon.
Hol hozza vissza
 
szülőházad
nyugalmát fenyő-
 
és kalács-szag?
Nézdel, szaglász a
 
régi gyermek
eb-szimattal: hol
 
pihenhet meg.
Hiába! Szent György
 
ránk nem köszön.
Márton-nap nélkül
 
ősz őszre jön.
Se úti táblák,
 
se pihenők –
ragadnak rég el-
 
vadult idők.
 
Oroszlán, skorpió,
bak, rák, vérünk szivó
 
bestia-had
hurcol hitetlent
 
és igazat.
Pillogva könnytől
 
tekint le ránk
Mária mellől
 
öreganyánk.
Megköszönnéd még,
 
ha zengene
érted is, mint rég
 
könyörgő ávé-t,
 
győztes rorátét
 
özvegy juhásznék
 
szent serege!

 

 

 

Babits visszhangján

 

[1] Ürülő ablak

Kár könyved nézned,
ablakod nézzed:
utolsó ábráit
lapozza a kert.
Hagyd az eszméket!
Ne azt, ami ámít:
láss egy kis valót:
bár bucsuztatót:
eligazít!
Bár betegágyból:
hívd be a távol
vigaszait!
mielőtt hó s köd
ránt köréd függönyt.
Az év (meg az élet)
könyvében a képet
immár napra nap
villantja vadabb
forgással a lap.
November, december!
Mind henyébb ecsettel
vázlatoz a mester,
mígnem abbahagyja
s az utolsó lapra,
a pusztán maradtra,
az üres vidékre
fehérrel fehérre
hó sűrű esése
írja, vége, vége,
– hány folyt. köv. helyébe!
 

[2] Tisztulás vihara

Őszi szél – magad is
légy – jajjaiddal is –
tisztulás vihara.
Őszvégi szél!
Söpörj és takaríts:
Csapj ide, csapj oda,
jövőm házasszonya,
rendrakó szenvedély,
repüljön a levél,
múlt piszka és pora –
Öregség vihara,
ha ezt a becsapott
szívet is elkapod,
vénségi ős harag,
zúzz ablakot,
repüljön a kacat,
csinálj léghuzatot,
földúlva a nyaram,
szellőztesd az agyam,
segíts nekem!
Kinálnak sírszagot
túlérett illatok;
mi reggel iny-öröm,
estére kiköpöm –
Öregség vihara,
bosszú bősz kardala,
dolgozz velem;
törj, tombolj, csináld jól
munkánkat: ne legyen
tegnapi virágból
sehol és sohasem
holnapi szenny –
légy hitvesem –
ragadj magaddal,
segíts nekem.
 

[3] Meszelés

Várj te (bűn-tagadó
szivem) ünnepre-szánt
kirakott ház gyanánt
a nagy folt-takaró
munkára, mit a hó,
a zord évszak mível
gyors meszelőivel –
Várjak, mígnem a tél,
a végső, ideér
s úgy dönti a világ
tájaira fehér
baj-ölő anyagát,
ahogy mi a tömeg-
sírokra a meszet…
Hidd, új idő jöhet!
Bár minden elveszett…
 

[4] Fölmagasultról

De ne csak ezt a példát,
ne csak szaggatott hangját,
amit adott a rossz torok –:
csodáld a másik próbát,
ahogy aprón rakott
sarkán elkopogott,
úgy futva útját, sorsát:
megtöpörödve, mégis
főt égre lökve mégis,
botolva és kifulva,
a kínok pokol-mélyből
rászabadult tüzétől
nagy árnyával azért is
zord istenéhez újra,
újra fölmagasulva…

 

 

 

Aranytaps

Sinkovits Imre ünnepére

 
Egy szakmában sem találtam annyi
önmagával azonos embert,
mint a jó szinészek között.
Ahány szerep, megannyi véső kifaragni
terméskőből: természet-adta
ősanyagunkból méltó önmagunkat.
Ahány szerep, megannyi gyónás,
megszabadulni – nem egy-egy bűnünktől:
teljes ördögi – rosszabbik – felünktől.
Veszélyes játék részesei vagytok
ti, napi jellem-formálók! Mert hová visz
ez a – hogy mondjuk? – jellemesedés?
Hányszor ijesztett – fejlődésetek.
Mert kohó is a szinpad! Vagy aranyat
olvaszt, vagy tartalom híján salakká
éget a végén. Elbukik ezen
a tűzpróbán bár dicsfény közepette
a balek, a ripacs, mind az, aki
csak kelleti magát, riszál, s nem úgy
alakít, hogy maga is alakuljon,
ráérezve, hogy szent bár az a deszka:
lépcső csupán, magasabb szintre, a
nép, nemzet, a végzet szine elé.
Szinpad az egész emberi világ.
Sok-arcuak ti, minél magasabbra
nőttök föl mestereknek, bent a szív,
mennyi a példa, érlelődik annál
gyermekiesebbé, meztelenebbé,
védtelenebbé, féltenivalóbbá!
De járhat-e másképp „magát-adó”:
önfeláldozó? Tépi az idő
naptárlevélként mindnyájunkról az
arcot s veti el álarcként, ha nincs
mögötte hűség, örök emberi
s e-földi! olyan, melyért ünnepelve
egy egész nép, ki mosollyal, ki karral,
de mindenki szorosan szívre
ölel ma, büszkeségünk, kedves Imre!

 

 

 

Úthálózat: szemgyönyörűség!

Szeretem ezt az egynéhány napot,
amikor csak kerülget
bennünket: épp csak ódalog
falvak és városok körül a tél.
Rejti fogát (mosolyt is ejt) még,
ha be-betér.
Nem az a pokol-küldte vendég,
ki majd mindent bevedel s fölfal –
A tanyán túl a domb, a rét
fehér, fehér, mint bemeszelt fal.
De országút s dülőút a föld melegét
őrzi: talaj-sötét.
Használja máris pata és kerék.
Van még kiút! Beút! Mint rég diákszemem
előtt Irány s Vigasz. Van: El s Tovább!
Helyzet s Végzet: nyügöz. De ládd:
szerte a holt-fehér völgyön-hegyen
győztesen ismét
emberkezünk nyomát!
Sző szemfödőt az ég, ránklöki majd –
De lent lám végsőkig kitart:
mi voltaképp? Az ember kezdet óta
emberre áhitó hite?
Éhe? Test-érdeke?
Testvériség-szomja?
Egyre megy! A végképp
elúttalanult határban, vén szivemben
ezt olvasd, a történelemben!
Gyönyörű – harci – térkép!

 

 

 

Nyári hajnal, hajóval

 

1

Virrad: lép lassan közelebb
 
a szöllősor a házhoz.
Madár biztatja kedvemet,
 
te is barátkozz.
 

2

Siheder korom óta most
 
látogat álom újra:
szaglász máris az óvatos
 
ész odatúlra?
 

3

Alva ma is mi kerített?
 
Mezőtűz ismét!
Jelentve: soha senkinek
 
nincs itt segítség?
 

4

De lám, a szöllősor ma is
 
kilép a ködből, kérdez:
jössz velem? s kézfogva levisz
 
a tó vizéhez.
 

5

Bókol és közeledni készt
 
a Nap, vendégül tisztel.
Lábujj s boka szeretkezést
 
kezd a bohó-szűz vizzel.
 

6

Fénnyel, éggel a szív! A hű
 
jegenyesor is lám
jövőbe, tág világba hí:
 
vezetlek, úgy tekints rám!
 

7

Beszél a vénnel is a lét.
 
S ki más mondhatna többet?
Ne is aggassza szó (ha még
 
szólna) Elkövetőnket.
 

8

Föld fia – foglya? Nincs szemem,
 
hogy odatúl tekintsek.
Nem rázok vigasz-vesztve sem
 
kriptakilincset.
 

9

Ez volt. Velem is. Így esett.
 
Jött hajó, fölvett, útirány
szerint haladunk!… Tiszteleg
 
hídján a kapitány.

 

 

 

Kéz a ködben

Az Ady-év nyitányául

 
Valami jótét tenyér mégis
munkál e gomolygó ködökben.
Egybe gyúrna valamit ujra,
úgy, ahogy együtt tán sosem volt.
Hű tenyér dolgozik ködökben,
puhábban, mint a szívben, agyban
az elvágyódás – hova is?
Honvágy nem földrajzi hazába.
Ahogy az ifjú szerelem,
midőn még csak keresi tárgyát,
csak gyúrja, nem másképp, ahogy
szobrász-főben tervét az ihlet.
Kilencszázhetvenhét legelső
napján, hogy hó alatt lapály s hegy,
vár tollvonást fehér lap úgy, mint
hóekéktől utat az ország.
Gyengébben, mint gyerek-marok, ha
hóból rak embert; finomabban,
mint fájó hason orvos-ujjbegy:
biztat az a ködbeli nagy kéz.
Dolgozik itt s oly messzenyulva,
hova repülő-út is több nap:
tapint túl minden út-határon,
időt dagaszt nagy anyakéz.
Láttam menekülők vonatját,
utca-sort futni éji méccsel.
Láttam vagon-várost, maláji
dzsunkák gyanánt ringva a létben.
Száz útját a szétszóratásnak.
Deportáltak és hadifoglyok
lassú menetét messzi dombra
giliszta-rángással – hova?
Tudd te a választ: földbe? tűzbe?
Munkál mégis az a szivósan
összedolgozó két tenyér.
Épít már a simogatás is?
Ennyi menedék-vágy is ország?
Aranylik a köd, megvilágol.
Gyúródik bele lám Nap is, mint
tojássárgája kalácstésztába.
Más lesz a jövő, mint a mult.
Nem igaz, hogy erőtlen elhal
költő-nyelvről is az ige.
Láttam meghajszoltak szemében
kérdésként: villanhat-e kínjuk?
Puskatusos nép-cserélőket.
Rács mögül jajt is csak jelelve.
Forog a köd, alakul mégis.
Összeáll, ami összeillik
több napnyi légút-távolából
a hontalanok birodalma.
Kigomolyog a szentek és
költők várta és védte ország.
Ady s a Boldogasszony arca
villog a pára-lobogókon.

 

 

 

Öreg szivekben élsz és…

Ady második évszázadára

 
 
Öreg szivekben élsz és így a jó.
Hova tünt, sodródott az a Komp-Ország?
Csitt-csatt, néha még fönt az a Rongy-Lobogó!
De kik riadnak még rá? Mi (mint arccsapástól)
 
pirulni biró, idő-kérges orcák.
 
Jó társnak vénültél szivünkben – jó
 
vigasz, rég hitlen-hit (s őrült okosság!)
Ki vagy, mi tudjuk. Vad vádló, bőszült biztató,
 
agyunkba balzsamoztad be magad,
 
élesztő méreg, sarkalló adósság.
 
(S aki van, lám, ősi uton is hozzád –
 
úgy készül: ne hullás-bukás hírét
vigye, de azt, hogy holt Lázári sorsát
betöltvén, buzog: próba-mélyéből kilép
 
a Mohács-nép, a Búvópatak Ország!)

 

 

 

Szőnyi István teremtett világa

 

1

Csupa jövővel telve olyan szűz-tiszta ez a lány,
 
hogy első látásra már messze-vissza
 
anyám puha öléig ismerős.
 

2

Mitől oly szelíd ez a táj?
 
Mert a férfi keze erős.
 

3

Ím hát sorsunkról egyenként a kép,
mely azzal is szép, hogy beszéd:
halkan s magyarul s mégis érthetően
minden földrészen és minden időben.
 

4

Karmesterpálca az ecset.
Festők, dalt is teremtsetek.
 

5

Sajkába települ a napszámos család
s úgy megy pihenve, hogy mégis, de mégis
 
a leves mellé egy kis
melegebb jövő várja odaát.
 

6

Kevés a pénz, növekszik a remény.
Bízva néz össze az alku elején
a drága borjú s még drágább tehén.
Világ vétkét magára így veszi
kétoldalt a két pénztelen szegény.
 

7

Borul, de nem zokog még a világ.
Csupa könny, de még nem kiált.
Kapkodva, mint a vízbefuló
szed magába egy-egy utolsó
tündéri percet: egy boldog haza
legét, mely szégyen, hogy nem volt soha!
 

8

Munkából haza úgy ballagni: ott van
 
az otthon már minden tagodban.
 

9

Az életünkben semmi sincs helyén.
A teremtésben nincs meg már a rend.
A szívben sincs semmi helyén.
Az emberek közt nincs meg még a rend.
De ha férfi szól róla, úgy beszéljen,
mint vitorlásnak a szél, mint ha a szélben
jaj bőgi már, hogy legszebb hang a csend.
Élek s van mégis mit remélnem.
Helyét kereste s meglelte a fa,
szerényen áll, neki lett igaza.
Ha rombadőlt is, ujra rakható
 
kert, ház, haza –
S csak egy a titka: kezdd el.
 
Fiadnak kell folytatnia.
Azért némán, mert tele tervvel
ballag cél felé a folyó.
 
Neki dolgozik az idő.
 
S neked is, harc-türő.
 

10

A föld is tudja, nem csupán te, hogy
 
– mi a dolog
 
számunkra is, velünk is.
 
Hull mindenünk itt.
 
Semmink se fogy.

 

 

 

Öregkori versek

„Öregkori versek” – Arany kései,
Babits hatvan alatt irt keservei!
„Hullanak a lombok”! Ha így hullanak:
sugarat lövell a tar gally közt a Nap.
Köszönet az ősznek, mely ránk úgy köszönt:
rombolása résén is – meleget önt.
„Öregkori versek”, – milyen fiatal-
hitű, ha „időben” bucsuzik a dal!
Bár halálos fagyban didereg a test,
hogy fölgyúl a lélek, bár ha jajba kezd –:
 
milyen fényesen
segít élni bár a halálfélelem!
 
Ha költő beszél,
összefut ajkán a borzadály s a kéj.

 

 

 

Függöny mögül kinézve

Vonaton aludtam, zöld lapályokról suhanva. –
No lám, megint föl az Alpesekbe –?
Ugyan; – csak leesett a hó az éjszaka.
Nem én robogtam, a tél rohant felém.
December száguld ablakom előtt.
Kutya és borjú egykedvüen viseli az iramot az udvaron.
A tyúkok is, lépve csillagot a fátyolvékony friss havon.
Jöjj te is, rég-horpadt teáskannáddal, a frissen piritott kenyérrel,
rendezd hüségesen kitartó asztalunkra a száguldás alatt is
reggeli bizonyságtevőit örökös életünknek.

 

 

 

Esti szellő

Kaszálni is, igen, így lett volna jó, ahogy
 
láthatártól-láthatárig ujra-ujra
 
végigsimítja ezt a nagy buzamezőt
 
elégedett tekintetem.
Sárgára hizottan már bölcsen bólogatnak
a fűmagból húszezer éve kinemesített:
ma is még nemesíthető kalászok.
 
Helyeseljük a folyamatot.
Fú a történelem, szellő gyanánt is. Bár a fecskepár
 
ugyanannak hiszi magát, úgy ivel – úgy karolj
 
karomba. Nos, alkonyul. Gyerünk –
 
százezerévesként pihenni!

 

 

 

Vallásalapító

Átfut férfiakon, rajtunk csak a lét. Örökös üresek
lettünk: méhtelenek.
Sírni, de rá éppoly mélyből mosolyogni csak ők
tudnak, a nők:
egyként befogadni örök
lételemet, csak a nők, a
szemre törékenyek, védtelenek
képesek, ők, a komolyszemű nők, a
minden Időkkel töltekezők, a
tartályként ürülők, ti,
belül – végtelenek!

 

 

 

Gyógypedagógia

 
Míg – s még! – az esti képernyő előtt
 
elálmosodásig így kézben a kéz
maradunk, mi vagyunk, mi ketten – odanézz,
 
a sirályok,
 
a párban föl s le cikázók, a merész
 
széllel szemközt repülők,
 
a vihar képébe kiáltók,
 
így őszfürtösen is, mert igenis
elhihető, hogy lesz derülés (ha te látod),
 
hogy jönnek idők és hoznak erőt
himnusszal zárni akár a rikácsot
úgy, úgy, mi vagyunk – mert „győz mégis a szív meg az ész!” –
 
bár zuhanások előtt,
 
mi, a fejen átpenderülők, a világot
 
átfordítani kész
 
hű hajdaniak, örök esti sirályok.

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]