Idegenvezetés

E térdigérő várromok, az alapjukig szétszórt templomok:
nem a végromlás nyomai
ezen a tájon – gyökerek ezek itt:
mind a mai napig
nedvdusak; igy
a kripta-törmelékek
sem azt összegezik,
hogy ami leomlott,
fölrakhatatlan.
Tegnap és hajdan
aratott, igen, Újévtől Szilveszterig,
látástól vakulásig, de még holdfényben is
a jó-kaszás Idő, de kihajt
a tors a tarlón,
a törzs az erdőn – magyarázzák, vélik maguk is
a ciceroneként elősündörgő
bennszülöttek. Kihajt, kihajt még a föld alól
a megmunkált arany, a faragott kép,
a porfir oszlop. A diadalív!
az elvesztett csaták terén –
A példaadó hős vezéreket
dicsfényű mennybe húzza fölfelé
százával a hóhér kötél –
Az iszapfedte nyomdatermek, egyetemek, paloták
lélekzenek még odalent.
E szétszórt tégladarabok, csontkupacok
– hétpróbás műemlékeink – nem a szemnek
– erre emelj elméd elé látcsövet, ki itt megállsz –
nem a szemnek, nem látványul beszélnek
erőfeszitésről, inszakadásig, hanem
hűségről, hiábavalóságig,
tisztességről – így sem föladhatóról. – Ezt belelátóan
forgathatnak filmet valamiféle
megláttató előhívóval
a mult nyelvén tudók.
Kutyaszimattal előkaparható
elixirről a törzs nyelvén tudók.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]