Csillagesés hava

Csillagokból jövőt mondani, ehhez sosem jós-tudomány kellett:
szövegolvasástan, fogalmazni-tudás; logika és nem ihlet.
Szemem ennek birtokában néz föl
s búcsúzik a vad tündöklésekkel magyarázó égtől.
Tetszik a csillag-ábrák, parabolák
mértani közlendője, kiszabott
mozgásuk tiszta stílusa, ahogy
a Szépet s Szörnyűt egy mondatba fogják!
Fölfedik értők számára kegyetlen
világossággal: így forog a Rend:
tudjatok ti is annyit odalent,
mint fent mi, kik a ránk osztott szerepben
kezdettől fogva más utat találni
még képtelenebbek vagyunk, akár ti.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]